Seniorsergent til Frømandskorpset


Seniorsergent til Frømandskorpset

Frømandskorpset (FKP) søger en kvalificeret medarbejder til stillingen, som sektionschef for Special Operations Forces (SOF) Improvised Explosive Device Disposal (IEDD) elementet ved FKP, i daglig tale benævnt Assault Explosive Ordnance Disposal (AEOD).
Om os
Frømandskorpset er den ene af to specialoperationsstyrker i Danmark med såvel nationale som internationale opgaver. Frømandskorpset arbejder med opstilling og indsættelse af maritime specialoperationsstyrker.

Specialoperationerne dækker over mange forskellige opgaver, der løses i det maritime-, kystnære- og landmilitære miljø.

FKP står for opgaver, der spænder fra strategisk til taktisk niveau.

FKP virke er kendetegnet ved, at opgaverne spænder bredt, og at der ofte skal reageres hurtigt i forhold til at imødekomme krav om at bidrag til løsning af nationale og internationale operationer.

FKP lægger vægt på, at alle arbejder for at gøre en forskel og derigennem sikre, at der løbende leveres opgaveløsninger af høj kvalitet, som alle kan være stolte af. FKP lægger også vægt på et godt samarbejde og alle korpsets medarbejdere arbejder vedholdende for et godt arbejdsmiljø, blandt andet gennem en uformel og åben omgangstone.

Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen i Ålborg.
Om stillingen
Stillingen er en seniorsergentstilling, med ansvar for drift, indsættelse og udvikling af IEDD kapaciteten hos FKP. Desuden har sektionschefen ansvar for styrkeproduktion af IEDD. Sektionschefens rolle er todelt, hvor den primære del er i virket som IEED SOF operatør og sekundært som en del af Frømandskorpset udvidede stab i rollen som Counter IED (CIED) vejleder. Stillingen kræver derfor betydelig erfaring med specialoperationer, herunder særlig viden om EOD og IEDD som en del af maritime SOF operationer.
Om dig
Du er seniorsergent og uddannet frømand eller minør og har mange års erfaring inden for området.

Stillingen er en yderst dynamisk stilling, som kræver en person, der er omstillingsparat og villig til et arbejde med meget rejseaktivitet. Stillingen er primært operativt fokuseret, og der må forventes en væsentlig mængde udsendelser på forskellige operative niveauer. Disse aktiviteter kræver, at du og din evt. familie er afklaret med de særlige arbejdsvilkår, der eksisterer i SOF-miljøet.

Personlige kvaliteter som vægtes i stillingen er handlekraft, fleksibilitet, høje praktiske og tekniske færdigheder, god til at håndtere stress, fysisk og psykisk stærk, er risikoafklaret, og vigtigst af alt er en holdspiller.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Kongsøre.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte korporal Kell Andersen på telefon 7285 6783 eller mail FKP-SSA-A03@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 24. marts 2019 og ansættelsessamtaler afholdes løbende med henblik på at stillingen kan besættes hurtigst muligt.

Stillingen er til besættelse fra 1. maj 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden. Vi er et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører. Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specia-loperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Torpedostation Kongsøre

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

08.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent