Almen sergent Hæren 1

Struktursagsbehandler FKO-U-KU502


Teamleder (Chefsergent) søges til Forsvarskommandoens Struktursektion ved Udviklings- og Planlægningsstaben

Forsvarskommandoens Struktursektion søger en chefsergent til stillingen som Teamleder og sagsbehandler for Hærens og Specialoperationsstyrkernes område med tiltrædelse den 1. maj 2019.
Om os
Udviklings- og Planlægningsstaben (UP) blev oprettet 1. januar 2019 i f.m. nyordningen i Forsvaret. UP er ansvarlig for Forsvarets overordnede udvikling og planlægning, herunder strategiske koncepter, policy, internationalt samarbejde, og kapacitetsudvikling samt planlægning i relation til koncernstyring i Forsvarskommandoen. UP er organiseret som en samlet stab med tre afdelinger, hvor Strategiafdelingen (STRA) og Kapacitetsudviklingsafdelingen (KUA) er placeret i Karup, mens Planlægningsafdelingen (PLA) er placeret i København.

Forsvarskommandoens Struktursektion (KUA5) er placeret i Karup og er ansvarlig for at vedligeholde Forsvarskommandoens organisation og stillinger i DeMars, herunder at indgå i udviklingen og anvendelsen af DeMars. KUA5 bidrager endvidere med at udvikle værktøjer og rapporter, der anvendes andre steder i Forsvarskommandoens organisation.

KUA5 udgøres af én chef, fem sagsbehandlere, én stabshjælper og to kontorfunktionærer med viden og erfaring, der strækker sig bredt ud over hele Forsvarskommandoens organisation.
KUA5 er kendetegnet ved at være bemandet med specialister med længerevarende erfaring. Vi har en uformel omgangstone, hvor medarbejderne udviser respekt for hinandens opgaver og hjælper hinanden på tværs af opgaveløsningen. KUA5 er endvidere kendetegnet ved at være en rummelig arbejdsplads, hvor der er forholdsvis frie rammer.
Om stillingen
Stillingen som Teamleder Hæren (CSG) har selvstændigt ansvaret for at sagsbehandle og vedligeholde organisationsstruktur og stillinger i DeMars samt organisationsskemaer for Hærkommandoen med underlæggende myndigheder samt for Specialoperationskommandoen med tilhørende korps, samt at bidrage til sektionens øvrige sagsbehandling. Dette sker med støtte fra sektionens stabshjælper og kontorfunktionærer.

I forbindelse med arbejdet med at vedligeholde organisationsstruktur og stillinger vil du komme til at arbejde tæt sammen med chefer og sagsbehandlere ved de berørte enheder, Forsvarsministeriets Økonomiafdeling, Forsvarskommandoens Personalestyrelse samt Forsvarsdepartementet.
Som Teamleder for Hæren og Specialoperationsstyrkernes område vil du ofte skulle repræsentere Forsvarskommandoen Struktursektion i forhold til Hærkommandoen og Specialoperationskommandoen efter behov.

Du vil tillige, sammen med øvrige medarbejdere ved Værnsfælles Struktursektion, blive inddraget i udviklingen af DeMars organisationsstyringsmodul samt anvendelsen af dette, hvor Forsvarskommandoens Struktursektion refererer til Forsvarsministeriets Ansvarlige Brugermyndighed.
Om dig
Vi forventer, at du er chefsergent.
Er du ikke allerede udnævnt, forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15 til 20 år, heraf 6-8 år som seniorsergent, samt have gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på uddannelsesaftale. Udnævnelse til chefsergent, finder sted når uddannelseskravet er bestået, Forsvarets Fysiske Basistest er bestået, samt godkendt helbredsstatus og kan honorere de almene krav for udnævnelse.

Du har indsigt i Hærens og/eller Specialoperationsstyrkernes opgaver og organisation, samt til hvilke formelle krav Hærkommandoen og/eller Specialoperationskommandoen stiller til egne medarbejdere og en overordnet viden om Forsvarets øvrige organisering.

Du har erfaring med at arbejde i DeMars, om muligt inden for enten organisationsstyrings- eller HR-modulet.

Du formår at arbejde systematisk og kan lide at fordybe dig i de områder, du arbejder med.

Du er i stand til selvstændigt at planlægge arbejdet, ligesom du er omstillingsparat, samarbejdsvillig og ansvarsbevidst.

Du har både på skrift og i tale en god formuleringsevne på dansk, ligesom du har stor erfaring med brugen af MS Office, mere specifikt MS Word og MS Excel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef major Bjarne Friis Jensen på telefon 728 12582 eller mail: fko-u-chku5@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk

Ansøgningsfrist: 1. april 2019.

Ansættelsessamtaler gennemføres i forlængelse af ansøgningsfrist.

Ansættelse: 1. maj 2019 eller hurtigst muligt herefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

01.04.2019

Indrykningsdato

07.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent