Operativ jagerkontrol instruktør ved Air Control Wing på Flyvestation Karup


Operativ jagerkontrol instruktør ved Air Control Wing på Flyvestation Karup

Brænder du for uddannelse og luftoperationer, og drømmer du om et spændende og ansvarsfuldt job med stor indflydelse på uddannelse af Fighter Controller (FC) operatører? Så har du her muligheden for at blive Air Control Wing (ACW) Education Sektionens (ES) primære FC instruktør og FC supervisor.
Om os
ACW er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. ACW stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar” og fokuserer på at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er ACW vigtigste ressource.

ACW ES uddanner årligt omkring 100 kursister inden for det operative og tekniske felt. ”Weapons” elementet varetager de operative våbenuddannelser: Fighter Allocator, Fighter Controller og Weapons Assistent. Herudover videreuddanner elementet ACW operatører gennem scenarier, briefinger og evalueringer. Weapons elementet er sammensat af syv medarbejdere, der varetager kursuslederfunktionen, supervisorrollen og instruktørvirke.
Om stillingen
Du vil være operativ instruktør ved ES Weapons, hvor du får ansvaret for at strukturere uddannelsesforløb for kommende FC, samt foranstalte afviklingen af kursus. Du vil desuden agere som FC supervisor, og skal tilsikre og understøtte et tilstrækkeligt niveau for de operative FC.

Konkret vil dine arbejdsopgaver omfatte:
• Efter direktiv fra LD weapons, planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere Fighter Controller relaterede uddannelser, herunder:

• Fungere som kursusleder
• Undervise i relevante operativt relaterede fag.
• Udfærdige og ajourføre relevant undervisningsmateriale.
• Fungere som Exercise Controller og/eller tilbagemelder ved simulerede uddannelsesscenarier.
• Afholdelse af status samtaler med kursister
• Opretholde operativ status som FC
• Fungere som instruktør og supervisor
• Udføre proficiency checks for operatører
• I fornødent omfang deltager i vagttjeneste ift. nationale operationer
Om dig
Du har operativ militærfaglig indsigt i afviklingen af operationer indenfor luftkontrol og kommandosystemet, og derudover vægtes nedenstående kompetencer meget højt:

• Har forrettet tjeneste som FC ved en Kontrol- og Varslingsoperativ enhed i minimum 3 år.
• Arbejder målrettet og selvstændigt med dine opgaver og inden for dit eget fagområde.
• Har gode pædagogiske og kommunikative evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer.
• Kan lide at undervise og lære fra sig.
• Anvender PC og Microsoft Office programmer som en naturlig del af din hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
For yderligere information om jobbet kan der rettes henvendelse til major Jarl Købsted på telefon +45 728 45100 eller på mail ACW-SE-001@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk

Ansøgningsfrist: 7. april 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 15.

Ansættelse: 1. juni 2019 eller hurtigst muligt herefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

07.04.2019

Indrykningsdato

07.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent