Missionplanner

Sagsbehandler til opbygning af ny luftværnskapacitet til Hæren


Sagsbehandler til opbygning af ny luftværnskapacitet til Hæren

Koordinationsafdelingen ved Kapacitetsansvarlig Luftsystemer (KALU) i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) søger en officer med stærke analytiske anlæg samt udviklede evner til at skabe personlige relationer. Er du major (eller ved at blive det) og har lyst til et udfordrende job, med stor ekstern berøringsflade, så se nærmere i dette opslag om en stilling, hvor ingen dag er den samme som den foregående.
Om os
KALU er et af FMI fire kapacitetsansvarsområder (Land, Maritim, Luft og Koncern IT). KALU har en stor berøringsflade med Forsvarets enheder og myndigheder, interessenter internt i FMI, leverandører og kunder m.fl.

Koordinationsafdelingen (KOA) er i samarbejde med forretningsområderne ansvarlig for en effektiv løbende kontakt til FKO om udvikling af eksisterende materiel og behov for nyt. KOA koordinerer alle sager, der går på tværs af de enkelte forretningsområder samt den overordnede styring af KALU portefølje i form af projekter og driftsaktiviteter. KOA fungerer desuden som ledelsessekretariat for Chefen.

Vi er et relativt lille men stærkt hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner.

Vi lægger vægt på en uformel omgangstone, høj faglighed og stor professionalisme.
Om stillingen
Stillingen er en fast stilling med fast tjenestested i Ballerup, og er til besættelse snarest muligt.

Du vil blive KALU sagsbehandler i relation til opbygning og drift af en ny luftværnskapacitet til Hæren (jf. Forsvarsforlig 2018-2023).

Din primære opgave vil indledningsvist være at deltage i analyse og konkretisering af de operative behov i forhold til anskaffelse af luftværnskapacitet til Hæren i rammen af opbygningen af en dansk brigade.

Du vil blive KALU ansvarlig for etablering og opbygning af projektorganisation vedr. en luftværnskapacitet til Hæren, og som sådan ansvarlig for kvaliteten af det beslutningsgrundlag der forelægges FMI ledelse.

Du vil skulle koordinere med projektorganisationen (når denne er oprettet), herunder koordinere arbejdsopgaver med øvrige afdelinger og selvstændige sektioner i og udenfor FMI. Du skal deltage i arbejdet med at udforme projektorganisationens fremadrettede organisation og virke, herunder indtænkning - og opbygning af driftsorganisation.

Herudover vil du bidrage til strategiarbejde og sagsbehandling i relation til strategi (forligsarbejde, materielkapacitetsplan- og budgetkonsolidering), ligesom der til stillingen vil høre en række opgaver vedrørende videreudvikling og optimering af processer og rutiner internt i KALU.

Endelig indgår du i sagsbehandling med KALU KOA øvrige medarbejdere i håndteringen af de mangeartede opgaver, som forefindes i en til tider hektisk og omskiftelig hverdag.

Du tilbydes et ansvarsfuldt job med en travl og varieret hverdag. Du får en stor kontaktflade internt i huset samt med koncernens og Forsvarets øvrige ansatte. Du vil opleve et spændende, uformelt og fagligt højt arbejdsmiljø, hvor du selvfølgelig vil blive tilbudt den efteruddannelse, der skal til for at kunne varetage stillingen.
Om dig
Du er officer med gennemført Videreuddannelsestrin II/MMS for militære ledere eller tilsvarende, og har en bred baggrund opnået gennem varierende tjeneste inden for Forsvarsministeriets område.

Du har gode samarbejdsevner, er helhedsorienteret med gode analytiske anlæg ligesom du som person er handlekraftig, beslutningsdygtig og vedholdende. Du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig præcist både skriftligt og mundtligt såvel på dansk som engelsk. Du er fortrolig med stabsarbejde, omhyggelig med sans for detaljer og kan lide at holde mange bolde i luften.

Vi forventer, at du er loyal overfor helheden, ligesom det er væsentligt, at du formår at begå dig på alle niveauer.

Det vil være en fordel, hvis du har gjort tjeneste ved niveau I-II myndighed, ligesom tjenestebaggrund relateret til luftværn/luftforsvar er ønskeligt, men ikke et krav.

Ligeledes vil det være en fordel, at du har kendskab til portefølje- og/eller projektstyring, herunder PRINCE2 - ellers vil du blive kompetenceudviklet indenfor disse områder samt få uddannelse i FMI Best Practice.

Vi har fokus på opgaveløsningen, og du vil derfor have en høj grad af fleksibilitet til løsningen af dine opgaver. Der er dog en klar forventning om, at denne fleksibilitet går begge veje. Du vil få fjernarbejdsplads (FAP) stillet til rådighed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Keld Nielsen på telefon 728 15051 eller via mail: FMI-LU-CHKOA@mil.dk

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 32 66 59 91 eller via mail: FPS-BA-BS202@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2019. Samtaler forventes at blive afholdt løbende.
Stillingen er ledig med tiltrædelse snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.03.2019

Indrykningsdato

07.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent