Missionplanner

Officer til HR-partnerelementet i Aarhus


Officer til HR-partnerelementet i Aarhus

Har du erfaring med HR, er du handlekraftig og udadvendt, og ser du dig selv arbejde i et værnsfælles miljø med både civile og militære kollegaer, så er du måske vores nye medarbejder i Forsvarsministeriets Personalestyrelses HR-partnerelement i Aarhus.
Om os
HR-partnerelementerne i Forsvarsministeriets Personalestyrelse er organiseret i Rådgivningsafdelingen. Rådgivningsafdelingen har ekspertise indenfor HR, og skal understøtte operationaliseringen af Forsvarets HR-strategi. Afdelingen skal endvidere, i samarbejde med den øvrige del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, bidrage til løsning af alle HR-relaterede opgaver. Afdelingen består for nuværende af ca. 100 medarbejdere og indeholder en partnerstruktur, som fysisk er placeret sammen med de styrelser og myndigheder de støtter, samt en tværgående Policy- og Koordinationssektion.

HR-Partnerelementet i Aarhus støtter hhv. Forsvarets Sanitetskommando, Forsvarets Hovedværksteder og Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution, der alle er placeret i Sødalsparken i Brabrand.

Vores opgave er at støtte myndighederne med at skabe værdi og effekt gennem deres medarbejdere. I det arbejde understøttes vi af Forsvarsministeriets Personalestyrelses øvrige afdelinger af eksperter indenfor bl.a. overenskomst, rekruttering, arbejdsmiljø og jura.
Om stillingen
Din hovedopgave vil være støtte til cheferne med strategisk rådgivning. Afhængigt af dine kompetencer vil du blive involveret i en række HR-partner kerneopgaver, som bl.a. er:

- Udmønte Forsvarets HR-strategi.
- Strategisk kompetenceudvikling.
- Talent Management.
- Forhandling af Nyløn.
- Design af HR-processer.
- Lederevaluering.
- Trivsel og fravær.
- Forandringsledelse og organisationsudvikling.
- Mangfoldighed.

Du vil indgå i et værnsfælles miljø med både civile og militære ansatte.

Du vil blive en del af et dynamisk team af fagligt dygtige medarbejdere, hvor samarbejde, koordination og evnen til at arbejde tværfagligt er særdeles vigtigt.

Du skal skabe effekt indenfor rammerne af Forsvarets HR-strategi og koncernens øvrige prioriteter.

Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant og har et godt og bredt kendskab til Forsvarets virke. Det er en stor fordel, hvis du har tidligere erfaring med HR.

Du iværksætter selvstændigt løsning af opgaver inden for udstukne rammer, herunder foretager den nødvendige koordination med interne og eksterne interessenter.

Du har lysten til et selvstændigt job med en dynamisk hverdag i et værnsfælles miljø med såvel militære som civile kollegaer. Det er vigtigt, at du er god til at sætte dig ind i kundens behov, og har lysten til aktivt at rådgive cheferne indenfor HR-området. Du skaber resultaterne ved at inddrage og koordinere med kollegaer såvel i partnerelementet som den øvrige del af Personalestyrelsen.

Det er vigtigt, at du evner at kommunikere med alle niveauer på en klar og konstruktiv facon samt er god til at formidle budskaber og idéer på en inspirerende og informativ måde både i skrift og i tale.

Du er selvstændig, diplomatisk og ansvarsbevist, og du evner selv at prioritere arbejdsopgaverne og strukturere din arbejdsdag.

Erfaring med HR-modulet i SAP og med ESDH vil være en fordel.

Jobbet kræver, at du er fleksibel og omstillingsparat i forhold til både arbejdstempo og håndtering af korte tidsfrister.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder orlogskaptajn
Palle H. Lauritsen på tlf. 32 66 54 51 eller på e-mail: FPS-RA-MAAR1@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Conny Ventrup på telefon 7281 9134.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, herunder FOCUS.


Ansøgningsfristen er d. 20. marts 2019. Samtaler forventes afholdt løbende efterhånden som
ansøgninger fra egnede kandidater modtages.

Tiltrædelse er ønsket til den 1. maj 2019 eller snarest derefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Værnsfælles Forsvarskommando, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.03.2019

Indrykningsdato

06.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent