HR-partner til HR-partnerelementet i Aarhus


HR-partner til HR-partnerelementet i Aarhus

Er du skarp på din HR-profil, har du erfaring med strategisk HR-rådgivning, evner du at sætte
kundens behov i centrum, og har du lyst til at udvikle dine kompetencer i en stor politisk organisation, så bør du søge stillingen som fuldmægtig i Forsvarsministeriets Personalestyrelses HR-partnerelement i Aarhus.
Om os
HR-partnerelementerne i Forsvarsministeriets Personalestyrelse er organiseret i Rådgivningsafdelingen. Rådgivningsafdelingen har ekspertise indenfor HR, og skal understøtte operationaliseringen af Forsvarets HR-strategi. Afdelingen skal endvidere, i samarbejde med den øvrige del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, bidrage til løsning af alle HR-relaterede opgaver. Afdelingen består for nuværende af ca. 100 medarbejdere og indeholder en partnerstruktur, som fysisk er placeret sammen med de styrelser og myndigheder de støtter, samt en tværgående Policy- og Koordinationssektion.

HR-Partnerelementet i Aarhus støtter hhv. Forsvarets Sanitetskommando, Forsvarets Hovedværksteder og Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution, der alle er placeret i Sødalsparken i Brabrand.

Vores opgave er at støtte myndighederne med at skabe værdi og effekt gennem deres medarbejdere. I det arbejde understøttes vi af Forsvarsministeriets Personalestyrelses øvrige afdelinger af eksperter indenfor bl.a. overenskomst, rekruttering, arbejdsmiljø og jura.
Om stillingen
Din hovedopgave vil være støtte til cheferne med strategisk rådgivning. Afhængigt af dine kompetencer vil du blive involveret i en række HR-partner kerneopgaver, som bl.a. er:

- Udmønte Forsvarets HR-strategi.
- Strategisk kompetenceudvikling.
- Talent Management.
- Forhandling af Nyløn.
- Design af HR-processer.
- Ledelsesevaluering.
- Trivsel og fravær.
- Forandringsledelse og organisationsudvikling.
- Mangfoldighed.

Du vil indgå i et værnsfælles miljø med både civile og militære ansatte.

Du vil blive en del af et dynamisk team af fagligt dygtige medarbejdere, hvor samarbejde, koordination og evnen til at arbejde tværfagligt er særdeles vigtigt.

Du skal skabe effekt indenfor rammerne af Forsvarets HR-strategi og koncernens øvrige prioriteter.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau og kan dokumentere nogle års
erfaring fra en HR-funktion. Du har i tidligere ansættelser arbejdet med gængse HR temaer på
både strategisk og operationelt niveau. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du tidligere har
været ansat i Forsvaret eller, hvis du har tidligere erfaring med arbejdet i en tilsvarende politisk styret organisation. Erfaring med HR-modulet i SAP og med ESDH vil også være en fordel.

Du iværksætter selvstændigt løsning af opgaver inden for udstukne rammer, herunder foretager den nødvendige koordination med interne og eksterne interessenter.

Du har lysten til et selvstændigt job med en dynamisk hverdag i et værnsfælles miljø med såvel militære som civile kollegaer. Det er vigtigt, at du er god til at sætte dig ind i kundens behov, og har lysten til proaktivt at rådgive cheferne indenfor HR-området. Du skaber resultaterne ved at inddrage og koordinere med kollegaer såvel i partnerelementet som den øvrige del af styrelsen.

Det er vigtigt, at du evner at kommunikere med alle niveauer på en klar og konstruktiv facon samt er god til at formidle budskaber og ideer på en inspirerende og informativ måde både i skrift og i tale.

Du er selvstændig, diplomatisk og ansvarsbevist, og du evner selv at prioritere arbejdsopgaverne og strukturere din arbejdsdag.

Jobbet kræver, at du overfor kunden er fremsynet, imødekommende og løsningsorienteret samt
at du er fleksibel og omstillingsparat i forhold til både arbejdstempo og håndtering af korte tidsfrister.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter den enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten, basistrin 4-8 afhængig af din anciennitet Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1%.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder orlogskaptajn
Palle H. Lauritsen på tlf. 32 66 54 51 eller på e-mail: FPS-RA-MAAR1@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Conny Ventrup på telefon 7281 9134.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis, uddannelsesbeviser mv.

Ansøgningsfristen er den 20. marts 2019. Samtaler forventes afholdt løbende efterhånden som
ansøgninger fra egnede kandidater modtages.

Tiltrædelse er ønsket til den 1. maj 2019 eller snarest derefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Værnsfælles Forsvarskommando, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

20.03.2019

Indrykningsdato

06.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent