Hæren 06

Dæk/smøremand til Reparationsdelingen i Vordingborg


Dæk/smøremand til Reparationsdelingen i Vordingborg

Ønsker du operativ tjeneste, og har du interesse for køretøjer? Så er din fremtid måske hos os.
Om os
Reparationsdeling Vordingborg er et af fremtidens 9 reparationsdelinger ved 3. Vedligeholdelsesbataljon, Trænregimentet.

Reparationsdelingen er kasernens militære værksted, hvor de forskellige enheder afleverer køretøjer, våben, elektronik m.m. til reparation og eftersyn.

Ved siden af arbejdet som mekanikere er vi soldater.

Vi anvender derfor en del tid på militære færdigheder, således vi kan udsendes i internationale operationer og indgå i div. beredskaber m.v.

I dagligdagen er vi 24 medarbejdere, fordelt på et ledelseselement, motormekanikere, elektronikfagteknikere, våbenmekanikere, reservedelsekspedienter og en dækmand.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø.

Hos os vil du arbejde sammen med fagligt dygtige kollegaer og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.
Om stillingen
Den ledige stilling er placeret i Reparationssektionen, som er en del af reparationsdelingen.

Arbejdet i reparationssektionen, omfatter eftersyn og reparation på 3. echelon niveau, inden for de tre faggrupper elektronik, motor samt våbenmateriel.

Her får du mulighed for i dagligdagen at bruge din viden, til brug for sektionen.

Stillingen er ufaglært.

Som dækmand er dine opgaver at udføre dækskift på alle typer af køretøjer, lapning af dæk, smøring af køretøjer, olieskift på køretøjer, eftersyn på egne køretøjer og bistå ved periodisk syn af køretøjer.

Derudover skal du hente/bringe varer på depotet, medvirke til daglig administration af delingens myndighedsbeholdning, sørge for opfyldning af forbrugsgenstande på værkstedet.

Ligeledes skal du stå for flytning af køretøjer mellem værksteder, kørsel af affald til miljøplads, samt diverse forefaldende opgaver på værkstedet.

Du kommer til at fungere som delingens altmuligmand.

Vi sørger selvfølgelig for relevant uddannelse.

Vedligeholdelsesbataljonen er en enhed, der bruger mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderne, så der vil være mulighed for at deltage i kursusvirksomhed, primært – naturligvis – så længe de kommer enhedens samlede opgaveløsning til gavn.

Ved indtrædelse i stillingen skal du være indstillet på at indgå i beredskab som en del af reaktionskampgrupperne.
Om dig
Du er konstabel eller kan udnævnes til konstabel ved ansættelsen.

Vi vil foretrække, at du har flair for teknik og erfaring fra internationale operationer, meget gerne med relation til køretøjer, materielhåndtering og administration.

Du kan arbejde selvstændigt og har faglig viden, -færdigheder og -stolthed som en bærende kraft i dine opgaveløsninger.

Du sætter ganske enkelt en stor personlig ære i at udføre dit arbejde i høj kvalitet til gavn for kunderne.

Du skal medvirke til at holde enhedernes køretøjer kørende og skal således kunne levere opgaveløsninger af høj kvalitet og have flair for naturlig forudseenhed og gode samarbejdsevner.

Du skal kunne udvise stor empati med kunderne, som altid er presset, for på den måde at bidrage aktivt til en smidig opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte delingsfører for reparationsdelingen, seniorsergent Søren Rikhof, på telefon +45 4132 2244 eller på mail TRR-3B-170A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 20 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. marts 2019 og samtaler forventes afholdt snarest herefter.

Stillingen er til besættelse 1. april 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige.

Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder.

Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

06.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent