Almen sergent Hæren 1

Operationsbefalingsmand til Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet


Operationsbefalingsmand til Stabskompagniet ved 1. Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet

Brænder du for signaltjeneste? Kan du holde mange bolde i luften og har du lyst til at være del af det team, som støtter bataljonens føring, hvor der stilles høje krav til både dig selv samt dine folk? Så søg stillingen som Operationsbefalingsmand i Stabskompagniet.
Om os
Stabsdelingen er en del af Stabskompagniet ved 1. Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Ved kompagniet hersker en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og ledere.

Vi er stolte over at have en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber mod at fastholde vores position som hærens bedste stabskompagni.

Vi ligger vægt på at vores medarbejdere trives, hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed samt er stolt af det.

Kompagniet var som de første i Hæren, en del af reaktionskampgruppe 2013-II.

Kompagniet indgik i 2015 i reaktionskampgruppe 2015-I, som samtidig er en del af NATO beredskabsenhed(NRF), senest som en del af VJTF beredskabet i 2017.

Som ansat i Stabskompagniet kan du forvente at deltage i internationale operationer.

Kompagniet har været udsendt til ISAF 5, 11 og senest opstillet en sikringsdeling til Operation Inherent Resolve hold 7.
Om stillingen
Stabsdelingen opstiller og driver bataljonens føringsinstallationer bestående af den fremskudte Kommandostation og to Taktiske Operationscenter.

Under indsættelse vil du være fører for det ene operationscenter og delingsføreren vil være fører for det andet.

Du skal fungere som delingens næstkommanderende og stedfortræder for delingsføreren.

Du skal bidrage til planlægningen og tilrettelæggelsen af uddannelsen for delingen.

Ligeledes skal du stå for gennemførelsen og kontrollen af den planlagte uddannelse.

I den sammenhæng skal du forvente, i et stort omfang at bidrage til- og til dels selv planlægge og tilrettelægge uddannelsesaktiviteter, så som funktionsuddannelse og enhedsuddannelse.

Du skal virke som rollemodel for befalingsmandskorpset.

Gennem din fremtræden og dine handlinger skal du skabe og vedligeholde et stærkt befalingsmandskorps i tæt samarbejde med kompagnibefalingsmanden.
Om dig
Du er en seniorsergent eller erfaren oversergent der er egnet til at gennemføre videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT-II/ML) på en uddannelsesaftale.

Du skal være selvstændig samt disciplineret, gerne med en solid baggrund indenfor infanteriet.

Du har erfaring som fører, enten i delings- eller grupperamme og forventes i alle sammenhænge at optræde myndigt.

Du fremstår som det gode eksempel og er villig til at gå foran i alle sammenhænge.

Det er et krav, at du kan håndtere både mundtlig og skriftlig engelsk, da vi anvender engelsk som det primære sprog, både i befalinger, dele af planlægningen og i forbindelse med signaltjenesten.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig.

Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.

Du kan arbejde med flere sideløbende opgaver, hvor der ofte er korte tidsfrister.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for Stabskompagniet, kaptajn Henrik Vestergaard Karnøe på telefon 25 66 48 40 eller via mail på GHR-1B-000A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 24. marts 2019, idet samtaler gennemføres i Slagelse eller på VTC i perioden umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og 5. Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

06.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent