Almen sergent Hæren 1

Finskytte (korporal) til Stabskompagniet i I Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet


Finskytte (korporal) til Stabskompagniet i 1. Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet

Er du en tålmodig sjæl som er hurtig når det gælder, for derefter at vente længe på noget, som måske ikke sker? Kan du bevare det gode humør, selv når du på andet døgn ligger og kigger på det samme punkt i terrænet og fortsat venter? Så er der måske en finskytte gemt i dig!
Om os
Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads med mange varierende opgaver og udfordringer.

En professionel arbejdsplads med et godt fællesskab, en uformel omgangstone og plads til individet og dennes udvikling.

Finskyttesektionen er en del af Stabskompagniet ved 1. Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Den består af fire skytter, to observatører, én gruppefører og én sektionsfører, på i alt otte mand.

Finskyttesektionen er en højt specialiseret enhed, der kan have meget skiftende arbejdsvilkår, både under uddannelse og indsættelser i rammen af bataljonen.

Finskyttesektionen er præget af selvstændighed og en stor grad af frihed under ansvar.

Der stilles krav om, at du er engageret, initiativrig og arbejder selvstændigt ud fra førerens direktiv.

Din nærmeste leder er en oversergent, og sektionen består af meget erfarne folk, der alle har en del udsendelseserfaring.
Om stillingen
Du vil i din primære funktion virke som observatør i et finskyttehold.

Din dagligdag vil være fyldt med våben-, signal-, kortlære- og feltuddannelse.

Du skal forvente at deltage i sektionens ugentlige skydebanedag, som er en nødvendighed for at opretholde et meget højt uddannelsesstade på sektionens forskellige våben.

Du kan forvente en vis øvelsesaktivitet i forbindelse med uddannelsen, derfor skal du være afklaret med at være mange dage væk fra hjemmet i perioder.
Om dig
Du er som minimum udnævnt konstabel, har haft en tilfredsstillende tjeneste og er uddannet finskytte.

Vi lægger vægt på kompetencer som faglighed, kommunikation, selvstændighed og fleksibilitet.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer.

Ligeledes er det en fordel, at du er stærk inden for mundtlig og skriftlig engelsk, da vi anvender engelsk som det primære sprog, både i planlægningen og i forbindelse med signaltjenesten.

Desuden forudsættes det, at du er villig til at besætte stillingen i sektionen i en årrække.

Du vil forventeligt skulle gennemføre en større mængde efteruddannelse efter ansættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for Stabskompagniet, kaptajn Henrik Vestergaard Karnøe på telefon 25 66 48 40 eller via mail på GHR-1B-000A@MIL.DK eller Sektionsfører finskytte oversergent Jonas på Telefon 25 66 48 51 eller via mail på GHR-1B-010A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 24. marts 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført i umiddelbar forlængelse af fristens udløb.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og 5. Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

06.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent