Hæren 06

Sagsbehandler til Operationssektionen, Hærkommandoen - genopslag


Sagsbehandler til Operationssektionen, Hærkommandoen - genopslag

Har du mod og evner til at håndtere komplekse og ansvarsfulde opgaver med stor selvstændighed, og formår du at koordinere og samarbejde med Hærens myndigheder samt kolleger i andre stabe, er jobbet som sagsbehandler i Operationssektionen (G3) i Hærkommandoen en oplagt stilling til dig. Jobbet er samtidigt en særdeles god mulighed for at udvikle både faglige og personlige kompetencer.

Stillingen vil evt. kunne bestrides, som midlertidig tjeneste i Karup, i op til 2 år – efter særlig aftale. Du vil således kunne bibeholde dit nuværende faste tjenestested.
Om os
Den nye Hærkommandos væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære bidrag til både indsættelse og beredskab.

Hærkommandoen organiseres med en flad G1 – G8 struktur, samt en Kontrolsektion og en sektion til støtte for Hærens øverste ledelse.
Operationssektionen (G3) i Hærkommandoen, der formeres JAN 2019, varetager Hærens styrkegenereringsproces og dele af Hærens driftsopgaver.

G3 er organiseret med en chef, der er oberstløjtnant, og seks sagsbehandlere (to MJ, LG 5, tre KN/MJ LG 4 og en SSG).
Der lægges vægt på en uformel omgangstone og frihed under ansvar i opgaveløsningerne.
Om stillingen
Du vil som mellemleder i G3 være en central person i Hæren på en række vigtige områder, der både indeholder håndtering af dynamiske opgaver, men også har elementer af drift.
Som sagsbehandler i G3 skal du varetage opgaver vedrørende Hærens opstilling og drift af bidrag til FN missionerne og missionen i Kosovo. Dette indebærer udarbejdelse af opstillings- og uddannelsesbefalinger med bidrag fra andre sektioner, følge situationen i missionsområderne, behandle sager, der måtte opstå under udsendelserne samt tilsvarende udarbejde befalingen for hjemtagning og afvikling af bidraget.

Som led i opgaven skal deltage i planlægningsaktiviteter ved Operationsdivisionen og koordinere tæt med de myndigheder, der formerer bidragene.

Du vil ligeledes skulle gennemføre sagsbehandling og koordination af Hærens afgivelser herunder lede processen i forbindelse med afgivelsesmøder og sikre at alle aftaler er angivet i Hærens aktivitetsstyringsprogram.

Du vil skulle gennemføre koordination af Hærens bidrag til Sikkerhedspolitiks Kursus og lignende større aktiviteter.
Internt i G3 vil du skulle lede informationsstyringen samt sagsbehandle økonomi og budgetopfølgning.
Trods stillingens indhold og krævende natur, lægger vi stor vægt på, at du sideløbende med det daglige arbejde får mulighed for kompetenceudvikling, fx ved sparring m.v., hvormed du vil få et særdeles godt fundament for din videre karriere.
Om dig
Du skal have gennemført VUT-II/ML i Hæren, men er du oversergent med tilstrækkelig tjenestealder og de rette kompetencer vil du kunne blive ansat på uddannelseskontrakt.
INTOPS erfaring er ønskelig.
Det er en fordel vis du har haft tjeneste som sagsbehandler.
Du skal være fortrolig med Office pakken, særligt Outlook, Word og Excel, da det er en stor del af hverdagen.

Du skal have interesse i og en god helhedsforståelse for Hæren virksomhed. Det er vigtigt, at du er grundigt og detaljeret i dit arbejde, med fokus på at overholde deadlines og terminer.
Du skal være samarbejdsorienteret, med gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner – både på dansk og engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen så kontakt chef G3; oberstløjtnant Kresten Hedegård, på tlf.: 41 71 08 82 eller på VFK-H-PLAN20@fiin.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent; John Koch Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS243@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 24. marts 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

06.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent