Hæren 06

Efterretningsbefalingsmand til 4 Mekaniseretinfanterikompagni ved 1. Panserinfanteribataljon Gardehusarregimentet


Efterretningsbefalingsmand til 4 Mekaniseretinfanterikompagni ved 1. Panserinfanteribataljon Gardehusarregimentet

Er du en erfaren oversergent, der på sigt ønsker at komme på VUT-II/ML, eller er du en seniorsergent der brænder for tjenesten ved en operativ enhed? Vil du gerne kombinere dine føringsegenskaber med instruktørvirke som infanterilærer og operative opgaver som efterretningsbefalingsmand? Så har vi en stilling for dig.
Om os
4. Mekaniseretinfanterikompagni ved 1. Panserinfanteribataljon hos Gardehusarregimentet (GHR) gennemfører hærens reaktionsuddannelses (HRU) med fokus på at levere dygtige soldater til stående styrke, primært til resten af 1. Bataljon hos GHR.

Kompagniet vil fra sommer 2019 modtage 35 HRU soldater, som henover 8 måneder skal klargøres til at indgå i hærens stående styrke kompagnier.

Kompagniet kommer til at have til opgave at uddanne fagligt dygtige og kompetente infanterister, der er i stand til hurtigt og effektivt at indgå som professionel soldat i en hærens kamptropsenheder.

Kompagniet har fokus på at udvikle soldaten til dygtige enkeltkæmpere i rammen af gruppe og deling, derudover give soldaten de holdninger og værdier der skal til for at kunne fungere som professionel soldat.
Om stillingen
Du skal virke som efterretningsbefalingsmand, derved være ansvarlig for kompagniets planlægning, samordning, udførelse, formidling og kontrol af E-tjenesten.

Som infanterilærer bistår du chefen i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse samt kontrollen af enhedsuddannelsen for gruppe/deling ved kompagniet.

Du vil i den forbindelse komme til at arbejde tæt sammen med delingerne i kompagniet og være en aktiv medspiller i at aktiviteterne komplimenterer hinanden.

Under øvelser eller operative indsættelser, vil du indgå i kompagniets føringssektion, hvor dine primære opgaver vil være at støtte chefen i hans virke ved kontinuerligt at samordne E-tjenesten.
Om dig
Du skal som minimum være udnævnt oversergent, og have forrettet tilfredsstillende tjeneste.

Du har relevant infanterierfaring, gerne som Næstkommanderende i en deling, i en SRS enhed.

Du har interesse i efterretningstjenesten og har gode engelskkundskaber.

Det er en fordel, hvis du har følgende kvalifikationer: GRUK-E underafdeling, Tactical questionning, infanterifaglærer samt infanterilærer, taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand, signaluddannelse II samt HF+152 omskoling eller/og har relevant udsendelseserfaring.

Din faglighed gør dig i stand til at tage ansvar for dig selv og dine kammerater, du erkender at selv den yngste konstabel har et ledelsesansvar for sig selv og sine nærmeste kolleger.

Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre dig bedre inden for egen funktion, samt søge viden og indsigt om naboens funktion, for derved at skabe sig et helhedsbillede.

Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.

Du er god til at samarbejde, og derfor villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst.

Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på at løse enhedens opgaver.

Du erkender at dine gerninger og udtalelser har stor betydning for den enkelte, enheden og resten af forsvaret, og tilpasser dit arbejde herefter.

Du er loyal overfor opgaven, dine kammerater og kompagniet.

Du formår at uddelegere samt facilitere planlægning af uddannelse i samarbejde med andre.

Du er motiveret og har en positiv tilgang til din funktion, samt en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver.

Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre, du er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima for alle.

Du er et eksempel til efterlevelse for andre også i svære situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef 1/I/GHR kaptajn Michael Philbertz Gregersen på telefon 7283 3771 eller mail: ghr-1b-400a@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 25. marts 2019 og ansættelsessamtaler afholdes løbende i ansøgningsperioden samt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse fra d. 1. april 2019

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og 5. Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.03.2019

Indrykningsdato

06.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent