Almen sergent Hæren 1

Operationsbefalingsmand ved Multinational Division Nord i Karup (GENOPSLAG)


Operationsbefalingsmand ved Multinational Division Nord i Karup

Er du klar til at stå centralt placeret i styringen af processerne og koordinationen i Multinational Division North Plancenter i fred, krise og krig?

Vil du være med til at binde det operative planlægningsarbejde sammen på tværs af flere kommando og kontrolsystemer?

Kan du svare ja til ovenstående og er du klar til store udfordringer i et multinationalt og operativt miljø, hvor du vil få et stort ansvar for udviklingen af processer, så er stillingen som operationsbefalingsmand i G5 stillingen for dig!
Om os
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Adazi uden for Riga, Letland og i Karup, Danmark, indtil 2021, hvor denne del af hovedkvarteret flyttes til Slagelse.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum, herunder en dansk brigade, i operationsområdet.

MND N hovedopgave er i fredstid at understøtte NATO’s afskrækkelsesprofil og forberede operativ indsættelse som en del af NATO og nationernes forsvarsplanlægning. Divisionen skal forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur, og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Endvidere forestår MND N uddannelsen af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP).

Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Stillingen som operationsbefalingsmand oprettes i MND N vestlige hovedkvarter på Flyvestation Karup. Du vil indgå i G5 i fredstid og den daglige tjeneste.

I fredstidstid er du en vital af G5, og du vil blive ansvarlig for at koordinere og samle input, når vi udvikler operative planer, hvad enten det er reel forsvarsplanlægning i rammen af NATO, på øvelser eller til uddannelsesbrug. Du vil derudover blive en vigtig spiller i G5 fortsatte opbygning og udvikling af interne processer for opgavestyring samt informationsstyring/-deling fordelt på to lokaliteter, i samarbejde med CH og NK i G5 samt andre dele af staben.

Stillingen vil i krise og konflikt, samt under øvelser indgå i plancentret, hvor du, har ansvaret for at understøtte planlægningsprocesserne og herunder koordinere centrets arbejde i SitAware HQ samt evt. andre NATO C2 systemer.

Herudover styrer du Plancentrets informations- og vidensdeling samt forberedelserne til divisionens befalingsudgivelser og visse koordinationsmøder. Du skal ydermere forvente at stå i spidsen for udarbejdelsen af rutine FRAGO’er i koordination med lederen af dit planlægningshold.

Du være ansvarlig for at føre, lede og vejlede stabshjælpere i G5 og Plancentret. Dette sker i koordination med divisionens Command Support Battalion.

Der vil i stillingen være et behov for både at kunne løse pludseligt opståede problemer, samt behov for at kigge langt ud i fremtiden. Behov der løses med udgangspunkt i en praktisk tilgang og en god operativ forståelse.

Stillingen er en af i alt to OBM i G5, hvor den anden vil være placeret i Letland. Der vil være tæt samarbejde med hhv. chefen og næstkommanderende i G5. Grundet hovedkvarterets operative karakter og den geografiske opdeling af hovedkvarteret, må der forventes både øvelses- og rejseaktivitet i stillingen.
Om dig
Du har erfaring fra operative stillinger og forståelse for alle tjenestegrene i hærens samt den mulige støtte, der kan trækkes på fra bredt i forsvaret. Du kan indgå i stabsarbejde og har forståelse for, og kan anvende stabsprocedurer.

Det er et krav, at du er initiativrig, har en dokumenteret evne til at identificere og forstå komplekse sammenhænge, formår at arbejde selvstændigt og har evnerne til at indgå i mange forskellige relationer. Du skal være indstillet på at kunne virke i et internationalt miljø, hvor såvel nationale som internationale hensyn skal indgå i dine beslutninger og ageren.

Du lever op til forsvarets fysiske krav, og kan udsendes i internationale operationer.

Du skal besidde gode kommunikative evner på både dansk og engelsk i såvel tale som på skrift jf. STANAG 3-3-3-3.

Det er ønskeligt, at du kan anvende Sit Aware Hq (LC2IS) Share Point, ligesom du skal forvente uddannelse i evt. NATO C2 systemer, der anvendes af foresat..

Ydermere forventes det at du videreudvikler dig løbende og gennemfører, eller har gennemført NATO NCO Orientation Course. Det er ønskeligt, at du i stillingen yderligere deltager i NATO NCO Advanced Leadership Course.

For at højne dine operative kompetencer, kan der være mulighed for at gennemføre dele af VUK såfremt du både besidder viljen og evnen, som en del af den personlige kompetenceudvikling.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Du kan beholde dit nuværende faste tjenestested under tjenesten i Karup efter nærmere koordination med nuværende tjenestested.

Du kan allerede ved ansættelse aftale vilkårene for din fortsatte tjeneste ved Multinational Division North i Slagelse, gældende fra hovedkvarterets flytning til Antvorskov kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for egnet uden bergænsning til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Din ansøgning skal inkludere dit CV på engelsk.

Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte næstkommanderende for G5 oberstløjtnant Brian Nissen på telefon 40 74 07 50 eller nuværende OBM SSG Bente Knudsen på telefon 51 83 87 50.
Da G5 arbejder i et mobiltelfonfrit miljø bedes du sende ham en SMS med navn og nummer på telefon +45 407 47 50, hvorefter han vender tilbage til dig.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 24 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 24. marts 2019 og ansættelsessamtaler med diverse prøver forventes gennemført i uge 13.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, da den allerede er ledig.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

06.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent