Søværnet 04

Efterretningsofficer til Støtteskibet ABSALON


Efterretningsofficer til Støtteskibet ABSALON (genopslag)

Er du officer af taktisk linje i Søværnet? Trives du i et miljø med højt operationstempo? Ønsker du varierede arbejdsforhold? Kunne du tænke dig at blive en markant del af en af Søværnets skarpeste enheder? Hvis ja, så har vi muligvis stillingen til dig.
Om os
2. Eskadre, hvor støtteskibet ABSALON organisatorisk er tilhørende, leverer enheder til opgaveløsning af såvel national som international karakter. ABSALON har således deltaget i mange operationer og skal fremadrettet fortsat kunne udføre komplekse maritime operationer i verdens brændpunkter – både fra lav- til højintensitets operationer.
Som enhed deltager vi i nationale og internationale øvelser for hele tiden at holde et højt niveau af ekspertise.

Vi aktiveres med jævne mellemrum til internationale operationer langt væk fra Danmark. Derudover er vi ofte en del af Nato Response Force (NRF), hvilket betyder, at enheden ofte ligger klar til deployering på et forkortet beredskab.
Ved ansøgning til stillingen må du forvente muligheden for deltagelse i internationale operationer med enten længere eller kortere varsel.

ABSALON har fokus på at opretholde og videreudvikle enhedens operative evner, som er opbygget igennem et træningsforløb kulminerende til FOST sidste år. Dette vil primært ske gennem deltagelse i en serie af internationale øvelser i 2019.

ABSALON har basehavn i Frederikshavn.
Om stillingen
Stillingen som efterretningsofficer er todelt, idet du dels vil indgå i tørnen som vagtchef, og dels vil støtte operationsrummet i planlægningen og udførelsen af enhedens operationer. Du vil således gennem dit virke som vagtchef få det grundlæggende håndværk som taktisk officer i Søværnet på plads, mens tjenesten som efterretningsofficer vil give et dybdegående kendskab til arbejdsgangene i operationsrummet. Efterretningsofficeren indgår i operationsdivisionen.

Når du er vagtchef indgår du i tørnen med tre andre vagtchefer, hvor du forestår skibets sikre sejlads, når du er på vagt. Enhedens opgaver og størrelsen på organisationen ombord på ABSALON stiller store krav til overblik, fremsynethed, fleksibilitet og evner til at bruge organisationen.

Efterretningsofficeren indgår også i planlægningen af enhedens operationer, hvor det forventes, at du er enhedens ekspert på de andre aktører i operationsområdet. Dine input kommer derfor til at indgå direkte i enhedens planlægningsproces og vil udgøre en væsentlig del af det beslutningsgrundlag som operationsofficeren baserer sin endelige plan på. Når ABSALON er i ’klart skib’ vil du arbejde i operationsrummet som Duty Staff Officer (DSO). DSO skriver størstedelen af skibets signaltrafik under klart skib samt modtager og distribuerer indkommende signal i samarbejde med radioen. DSO er derudover ansvarlig for at holde skibets Rules Of Engagement (ROEs) opdateret og skal kunne rådgive skibets ledelse i deres anvendelse.

Overordnet har ABSALON fokus på internationale øvelser i første halvår 2019. Det betyder, at du kan forvente et forløb med stor udvikling for både dig selv og dine kollegaer. Det betyder også, at tempoet i perioder kan være højt, hvorfor det er vigtigt, at du er i stand til at bevare det gode humør, når arbejdsmængden er stor.

Udgangspunktet for den daglige tjeneste er fra basehavnen i Frederikshavn. Når enheden er i basehavn eller i havn uden for basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer. Derfor kan vagtdage i Frederikshavn forventes. Vi kan tilbyde en fleksibel tilgang til planlægning af din arbejdstid. Et af vores fokuspunkter vil være fastholdelse af den planlagte arbejdstid.

Vi vil i fællesskab opstille et udviklingsforløb, der vil give dig de nødvendige taktiske of efterretningsmæssige kompetencer, der skal til for at bestride stillingen. Et uddannelsesforløb kan også opstilles således, at det vil kunne gøre dig klar til at bestride andre vagtchefstillinger eller en stilling som taktisk officer.

Stillingen som efterretningsofficer er perfekt, hvis du ønsker indsigt i arbejdsgangene i operationsrummet – men samtidig vil bevare dit håndværk.
Om dig
Du er uddannet officer af taktisk linje i Søværnet. Det er en fordel, hvis du via tjeneste eller uddannelse har opnået erfaring fra øvelser og operationer. Du skal besidde en god taktisk forståelse, og det er ønskeligt, at du har gennemgået de taktiske officerskurser TAC 671 og TAC 672. Vi vil også sørge for, at du over tid får relevant efterretsmæssig uddannelse.

Du er stabil, ønsker en længere tjenesteperiode på ABSALON og du skal kunne omsætte nye ideer til konkrete forbedringer.

Du er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel. Vi vil tilgodese planlægning af afspadsering således, at du oplever et arbejdsliv der er i balance med dit privatliv.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt med fastholdelse af forsvarets krav til militær fysisk træning.

Du er egnet til INTOPS og er, eller kan godkendes til blåt bevis (helbreds- og tandundersøgelse). Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos taktisk officer efterretning PL Martin Webb Kristensen på +45 6175 5810, mail: D22-K1-TAOE@MIL.DK eller taktisk officer overflade PL Anders Jørgensen på mail: D22-K1-EFO@MIL.DK. Alternativt orlogskaptajn Jan Niegsch, Søværnet Administrative Kompetencecenter i Korsør på telefon 7285 6330.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 7281 9143.

Ansøgningsfristen er 24. marts 2019. Samtaler forventes afholdt 29. marts 2019. Stillingen vil være ledig med tiltrædelse 1. april 2019 eller snarest muligt derefter. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

06.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent