Missionplanner

IT Team-/projektleder og koordinator til IT Digitaliseringsafdeling


IT Team-/projektleder og koordinator til IT Digitaliseringsafdeling

Har du lyst til at indgå i et team, der er vidensdrevet, bruger nye værktøjer, tænker innovativt, har fokus på at arbejde involverende, hvor kundens (Forsvaret) succes og effektive opgaveløsning er målet hver dag? Vil du have et job, hvor du arbejder på tværs af Forsvaret med projektledelse, rådgivning og idé-/projektudvikling, hvor du forventes at bidrage med din erfaring som mellemleder eller projekterfaring til at sikre en hurtig, effektiv og målrettet løsning til kunden?
Er du idérig, helhedsorienteret, evner at se muligheder, stærk analytisk, systematisk, stærk i etablering og vedligeholdelse af relationer, og god til at facilitere og udvikle projekter sammen med andre? Så er stillingen som IT Teamleder (intern projektleder) helt sikkert noget for dig.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anskaffer alt materiel og IT til Forsvaret som f.eks. skibe, fly, kampvogne, kommunikationssystemer og uniformer mm.

Kapacitetsansvarlig Koncern IT (FMI-KAKI) har hovedansvaret for udvikling, vedligehold og drift af Forsvarets IT. Stillingen er placeret i Digitaliseringsafdelingens Forretningsstøtte & Digitaliseringssektion.

Vi er en ny sektion, hvorfor du vil have stor indflydelse på udvikling af området. Vi er ved at etablere og kvalitetssikre interne arbejdsprocesser, samtidig med at vi skal udvikle og implementere Koncern IT’s ønske om at være tæt på kunderne.
Vores mål er at blive den foretrukne samarbejdspartner, der kan understøtte implementering af systemer og løsninger, der giver mening for brugerne - hvilket omfatter alle styrelser og myndigheder under Forsvarsministeriet.

Vi arbejder ofte med det nyeste hardware og software, og der åbner sig hele tiden nye døre for at gøre tingene bedre og billigere. Du skal derfor være parat til at tilegne dig ny viden, og dermed kunne sikre en hurtig og kundeorienteret implementering af nye og sikre løsninger.

Vi har til huse i Hvidovre, hvor vi er ca. 300 ansatte.
Om stillingen
Stillingen er en Chefsergent stilling, som kræver at du er god til at sikre samarbejde og trives både med rollen som IT Teamleder og som projektleder.

Det forventes at du har kendskab til FMI portefølje og kender de interne procedure i KAKI, samt at du har en stor teknisk viden der stiller dig i stand til at se muligheder hvor andre ser begrænsninger. Du skal kunne tilegne dig viden, og være parat til at få udvidet og udviklet dine kompetencer.

Som IT Teamleder/IT projektleder skal du sikre, at vi som leverandør af IT løsningen, hurtigt, rettidig og i rette kvalitet levere den ønskede leverance til forretningen. Stillingen stiller derfor krav om, at du er god til at skabe samarbejde i en gruppe, er handlekraftig, initiativrig og fremtidsorienteret, hvor du via din tekniske viden, dit projektlederskab og gennem en coachende tilgang hjælper kunderne, interne medarbejdere og projekterne til at opnå det ønskede resultat.

Som koordinator får du ansvaret for ideporten og koordinering af sektionens samlede teamlederkapacitet. Du skal derfor have kendskab til en IT teamleders opgaver og kunne navigere dig indenfor bl.a. SKI- og rammeaftaler.
Vi kender ikke altid dagen i morgen, da opgaverne er mangeartede, hvorfor vores fokus er en kontinuerligt og nærværende involvering af kunderne. Derfor har vi fokus på at arbejde med stor fleksibilitet, i et positivt samarbejde, hvor evnen til at skabe og vedligeholde relationer er helt afgørende for at kunderne hurtigt får den forventede løsning.

Udover ovenstående opgaver, skal du deltage i controllingopgaver, herunder review, kvalitetssikring og opfølgning.
Vi kan tilbyde en velfungerende arbejdsplads blandt gode kollegaer og gode muligheder for kompetenceudvikling med teknologisk spændende opgaver.

I FMI lægger vi vægt på et godt arbejdsmiljø i moderne rammer med en arbejdsuge på gennemsnitligt 37 timer med fleksibel arbejdstid.

Vores hverdag foregår i en uformel tone, hvor vi inden for de overordne rammer forsøger at arbejde med en kreativ og ”legende” tilgang til opgaverne. Vi tror på at trivsel med vægt på et godt socialt arbejdsmiljø, hvor den individuelle kompetenceudvikling er afgørende for afdelingens evne til at levere gode løsninger og rådgivning af høj kvalitet, er det der sikre, at vi tilvælges som den attraktive samarbejdspartner internt i Koncernen.
Om dig
Vi forventer, at du ér udnævnt chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent samt, at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale. Udnævnelse til chefsergent finder sted når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorerer de almene krav for udnævnelse.

Du er Chefsergent eller erfaren Seniorsergent som er klar til næste skridt. Du har gerne flere års erfaring fra forskellige stillinger i Forsvaret, og muligvis erfaring fra en funktionel styrelse.
Du har gode ledelseskompetencer og en god forretningsforståelse og erfaring inden for et eller flere kerneområder (HR, økonomi, Logistik eller Operativ opgaveløsning), og har dokumenteret erfaring med opgaver indenfor IT og projektledelse.

Du er en teamplayer, der via din ledelsestilgang (projektledelse) understøtter en effektiv vej til målet. Du skal derfor kunne afslutte og samle mange forskellige tråde, ved at anvende dine analytiske evner og erfaringer med at få forskellige faggrupper til at samarbejde. Vi forventer derfor at du er initiativrig, fremtidsorienteret, arbejder engageret, struktureret, resultatorienteret og er kvalitetsbevidst. Det er derfor vigtigt at du har fokus på helheden, hvor du naturligt tager ansvar for både dine og projektets opgaver.
Du trives i et arbejdsmiljø, hvor der er frihed under ansvar og fokus på at gøre hinanden gode. Vi hjælper hinanden med at yde det bedst mulige, fordi ændringer hurtigt kan opstå, og vi er fælles om opgaven og ansvaret for hurtige og relevante leverancer.
Du har et godt humør og formår at kommunikere om teknisk komplekse informationer til såvel tekniske som ikke tekniske samarbejdspartnere og kolleger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Hvidovre.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du ringe til chefen for IT Projektstøtte og Udviklingssektionen Henrik Adelgaard, på telefon 50 87 83 21.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningsfrist er 20. marts 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 13.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Kapacitets ansvarlig Koncern IT
Kapacitets ansvarlig Koncern IT (KAKI) KAKI er en kapacitet under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). KAKI driver, vedligeholder og udvikler koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer. Endvidere driver, vedligeholder og udvikler KAKI koncernens SAP-applikation DeMars. KAKI forestår desuden koordinering, planlægning, ressource- og udliciteringsstyring, kapacitetsforvaltning samt sikkerhed og kvalitetsstyring mv. inden for informatikområdet.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hvidovre

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

20.03.2019

Indrykningsdato

05.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent