Missionplanner

Arktisk Kommando søger en M112 Kommunikationsoperatør til Joint Operation Centre i Nuuk


Arktisk Kommando søger en M112 Kommunikationsoperatør til Joint Operation Centre i Nuuk

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som Kommunikationsoperatør i Joint Operation Centre ved Arktisk Kommando i Nuuk. De operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.
Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.
Om os
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omkring 60 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Du vil som kommunikationsoperatør ved Joint Operations Centre (JOC) og Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) være en del af et kommunikationscenter i rivende udvikling. Kommunikationscentret består af 5 vagtgående kommunikationsgaster, en vagtgående KUA (Kommunikationsassistent/SG) og en LD COMMCEN (SSG).

Dine primære opgaver er opdelt i to områder: militære operationsopgaver og civile støtteopgaver.
De militære opgaver byder på kommunikation i både skrift og tale med Forsvarets enheder, herunder Søværnets skibe, Flyvevåbnets transport, overvågningsfly og helikoptere samt Siriuspatruljens udsendte patruljer på Grønlands østkyst.
Herudover kommer de daglige driftsopgaver, der indeholder arbejde med krypto, telefon og kommunikationsvagt samt signaldrift ind og ud af AKO stab.

De civile opgaver indebærer en del kontakt med civile skibe i forbindelse med det Grønlandske positionssystem (GREENPOS), der medvirker til sikker trafik i og omkring Grønland. Samtidig vil du bliver en aktiv deltager i løsningen af Search and Rescue-operationer, hvor kontakt til både redningsenheder samt nødstedte vil være en naturlig opgave, du støtter JRCC med.

Herudover vil du også dagligt være med til at udsende navigationsadvarsler og have den løbende kontakt med den Grønlandske kystkontrol (Aasiaat Radio) for at holde et opdateret situationsbillede.
Vi kan tilbyde et alsidigt job, hvor en ellers rolig vagt med ét kan skifte drastisk i tempo, når en hændelse opstår. Jobbet giver mulighed for både uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse. Der vil vi tage udgangspunkt i din baggrund eller til dygtiggørelse inden for et mere specifikt felt.
Om dig
Vi forventer af dig, at du er punktlig, ligefrem og hjælpsom, og har mod på at give den ekstra hånd, der sørger for, at AKO til stadighed kan løse sin operative opgave, selv når en hændelse skruer tempoet og arbejdsbelastningen i vejret. Da jobbet som operatør i COMMCEN er døgnbemandet, vil du ofte være den eneste operatør på vagt. Derfor skal du være i stand til at arbejde selvstændigt, hvor du identificerer og løser opgaver af egen drift. Vi vil også forvente, at du hjælper med andre med opgaver, der ikke nødvendigvis ligger inden for dit fagområde.

Du kommer til at gennemgå en grundig og fyldestgørende sidemandsoplæring, og vil blive ”udchecket” af erfarent personel, inden du kommer til at gå selvstændig vagt.

Krav.:
- Kommunikationsoperatør i søværnet eller CIS Trin I.
- Du skal kunne godkendes til at arbejde med HEMMELIGT klassificeret materiale.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst. Stillingen kan besættes med en tjenestemand.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Nuuk.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen Michael Hjorth, e-mail: fko-a-chjoc@mil.dk tlf. +299 364016.

Du kan kontakte major Allan Hermansen, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-MA01@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningsfrist er 26. marts 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 14/15/16. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller SKYPE.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

26.03.2019

Indrykningsdato

05.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent