Materielforvalter, lager og logistik ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland, Aalborg


Materielforvalter til Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland

Er du vores nye materielforvalter indenfor lager og logistik?
Stillingen som materielforvalter ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland på Aalborg kaserner, er nu ledig med tiltrædelse 1. april 2019.
Så er stillingen noget for dig, så er det nu du skal til tasterne.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland er en operativ militær myndighed under Landsdelsregion Vest. Vi opstiller, uddanner og indsætter frivillige militære enheder fra Hærhjemmeværnet.

Distriktet består af 24 hjemmeværnskompagnier som opstiller stabs-, infanteri-, motoriseret overvågnings-, patrulje-, bevogtnings-, politi- og musik-hjemmeværnsenheder - alle udelukkende bemandet med frivillige soldater.
Vores ansvarsområde er geografisk sammenfaldende med Nordjyllands Politikreds og dækker 9 kommuner.

Vi har, inden for vores ansvarsområde, ansvaret for Hjemmeværnets støtte til det øvrige forsvar, politiet og samfundet.
Distriktet er placeret på Aalborg Kaserne i Nørresundby og består af en stab med 16 ansatte, militære og civile medarbejdere. Staben er organiseret med en Operations- og Uddannelsessektion samt en Logistiksektion og det er i Logistiksektionen din stilling er placeret.

Staben er kendetegnet ved et højt serviceniveau i forhold til den frivillige struktur. Vi er til for dem, og det kendetegner os i vores daglige virke.
Omgangstonen er åben, ligefrem og ærlig.

Vi er en spændende og dynamisk arbejdsplads med plads til personlighed, udvikling samt fokus på et godt arbejdsmiljø. Vi ser muligheder frem for begrænsninger og vi er rigtig gode til at hjælpe og støtte hinanden i dagligdagen, også når komplekse og hastende opgaver skal løses.
Vi opfatter åbenhed og troværdighed som nogle af de mest fundamentale værdier for det moderne Hjemmeværn.
Om stillingen
Som materielforvalter i logistiksektionen, vil du indgå i teamet som varetager servicering af vores frivillige personale.

Dine primære arbejdsopgaver vil blandt andet være:

• Controlling af distriktets og underafdelingernes logistiske transaktioner.
• Forestå distriktets materiel indkøb.
• Tilpasning af normer ved distriktet og underafdelingerne.
• Deltage i arbejdsfordelingen i logistiksektionen.
• Beholdningsansvarlig for distriktets materielbeholdninger.
• Rådgive underafdelinger ved transport af farligt gods.
• Deltage i møder ved andre myndigheder og ved underafdelinger.
Om dig
Du har gjort tjeneste ved et områdedepot eller er ansat på et udleverendedepot og har erfaring med at servicere i forbindelse med ind- og udlevering af materiel. Du har et indgående kendskab til hjemmeværnet og er fortrolig med anvendelsen af logistikdelen i DeMars.

Du vil indgå i logistikteamet hvor nøgleordene er god service og fleksibilitet over for vores mange forskelligartede kunder. Det forventes derfor, at du er serviceminded og pragmatisk i din opgaveløsning.

Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og engageret, og at du kan bevare overblikket i travle perioder.
Du skal ligeledes være indstillet på, lejlighedsvis, at arbejde uden for normal arbejdstid.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet på tjenestemandslignende vilkår i henhold til aftale mellem Forsvarets Personalestyrelse og CS-civil.
Basislønnen udgør 25.994,61 kr. pr. måned (aktuelt niveau - med uddannelse). Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.
Afhængigt af dine kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chef for logistikafdelingen Henrik B. Nørgaard på telefon 7244 0705.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulent Julie Palmquist ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 19. marts 2019 og ansættelsessamtaler afholdes snarest muligt herefter.
Stillingen er til besættelse 1. april 2019.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

19.03.2019

Indrykningsdato

05.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent