Sektionschef til G3 Operations ved HQ ARRC (SO-1 Plans G3)


Sektionschef til G3 Operations ved HQ ARRC (SO-1 Plans G3)

Er du klar til nye udfordringer i et multinationalt, udfordrende og spændende miljø ved Headquarters Allied Rapid Reaction Corps (HQ ARRC) og brænder du for at arbejde med operationer? Så vil stillingen som stabsofficer (SO-1 Plans) i G3 være noget for dig.

Nogle års tjeneste i et stort multinationalt NATO-hovedkvarter – og i et britisk miljø – er både fagligt og kulturelt meget udviklende, og det vil være en uvurderlig ballast for din videre karriere i Forsvaret.
Om os
HQ ARRC er det ældste og mest deployerbare af de ni High Readiness Force (Land) hovedkvarterer, som NATO har til rådighed til hurtig indsættelse i konfliktområder. Hovedkvarteret kan indsættes i fire forskellige roller; Joint Task Force HQ, Corps HQ, Multi-corps (armé) HQ og Land Component HQ. Alt i alt kan HQ ARRC have op til 120.000 tropper underlagt.

Det britisk ledede HQ ARRC er præget af en høj grad af professionalisme og innovation og har effektivt demonstreret sin værdi som NATO’s foretrukne landmilitære hovedkvarter i flere skarpe indsættelser, bl.a. ved NATO’s interventioner i Bosnien og Kosovo samt to gange i Afghanistan.

I 2019 bliver HQ ARRC certificeret m.h.p. at stå i beredskab for NATO som Corps HQ i perioden 2020-21. Der forestår derfor en række spændende opgaver i de kommende år, som bliver fyldt med relevante og udfordrende aktiviteter.

Hovedkvarteret består af ca. 450 militære medarbejdere, hvoraf omkring 60 % er fra Storbritannien, mens resten fordeler sig mellem 22 andre nationer. Danmark er den fjerdestørste bidragyder med 13 stabsofficerer, heraf to af reserven. Hertil kommer et dansk NSE.

Du kan læse mere om hovedkvarteret her: https://arrc.nato.int/

Som dansker vil du opleve HQ ARRC som en dynamisk og meget fleksibel arbejdsplads, hvor der er gode muligheder for at videreudvikle dine militærfaglige, sproglige, og relationelle kompetencer. Som stabsofficer har du stor indflydelse på udviklingen af dit stillings- og ansvarsområde i tæt samspil med din chef.

Hovedkvarteret er placeret i Imjin Barracks nær byen Gloucester i det vestlige England, ca. to timers kørsel vest for London. Området er meget naturskønt og byder på mange muligheder.
For både den udsendte og den eventuelt medfølgende familie er HQ ARRC samlet set et meget attraktivt tjenestested, både professionelt og socialt. De danske medarbejdere og deres familier trives godt, og eventuelle skolesøgende børn vil få mulighed for en unik international skolegang med et højt sprogligt udbytte og en god forståelse for andre landes kulturer.
Om stillingen
Du vil som en del af G3 Operations indgå i et multinationalt team. Som SO-1 Plans er du til daglig leder af en sektion bestående at to britiske officerer og en warrant officer samt tre italienske non-commisioned officers. Sammen udgør I kernen af G3 Plans and Digitalization. Sektionen er ansvarlig for en række projekter, og udvikler herunder HQ ARRC’s nye førings- og deployeringskoncept og implementerer applikationer til HQ ARRC’s føringsstøttesystemer, som alt i alt sikrer, at HQ ARRC opretholder evnen til at føre sine dispositionsenheder. Udviklingen af HQ ARRC’s føringskoncept er blandt COMARRC hovedprioriteter i disse år, og det indebærer, at du regelmæssigt briefer og opdaterer Command Group niveauet.

Derudover er du G3’s doktrinsagsbehandler og fast repræsentant i en række tværgående møde- og koordinationsfora indenfor doktrin- og kapacitetsudvikling. Desuden er du ansvarlig for G3’s øvelses- og operationsplanlægning. Ved siden af sektionschef-rollen er du sammen DACOS G3 (en britisk oberstløjtnant) stedfortræder for Assistent Chief of Staff (en tysk oberst), hvilket blandt andet indebærer, at du regelmæssigt deltager i koordinationsmøder på OF-5 Steering Group og lejlighedsvis også Command Group niveau. Når HQ ARRC er aktiveret, vil du normalt indgå i det team, som støtter COMARRC’s føring fra Forward Command Post (FWD). Din nærmeste foresatte er som nævnt en tysk oberst (ACOS), men dine opgaver medfører, at du også har stor daglig interaktion med chefen for G3, som er en fransk brigadegeneral.

Du skal årligt påregne ca. 4 -6 ugers øvelsesvirksomhed, afhængig af HQ ARRC’s aktivitetsniveau det pågældende år, og ca. 10-15 dages tjenesterejser til konferencer, møder m.m. Tjenesten er meget afvekslende, og du vil kunne krydre den med fagligt relevante og attraktive staff rides, adventure training m.m.

Om BREXIT:
Som dansk tjenstgørende er du omfattet af den Status of Forces Agreement (SOFA), som de deltagende lande i ARRC har indgået. Du er samtidig udsendt af den danske stat i rammen af NATO og altså ikke i rammen af EU. Der er derfor ingen kendte risici for din og din families status eller sikkerhed som udstationerede i Storbritannien, heller ikke i tilfælde af et såkaldt ”Hard BREXIT”.
Om dig
Du skal have gennemført VUT-II (L), MMS eller tilsvarende, og det er en betydelig fordel, hvis du har gennemført Operations- og Føringsuddannelsen (OFU), alternativt et ækvivalerende udenlandsk stabskursus. Vi ser gerne, at du har erfaring fra militære chefstillinger, og du skal have gode lederegenskaber og indgående forståelse for landmilitære operationer.

Det er væsentligt, at du besidder gode analytiske evner, et godt overblik og en god gennemslagskraft. Du skal desuden have vilje og evne til at udvikle og drive projekter, og du skal kunne opbygge og fastholde relationer for at optimere målopfyldelsen.

Du skal være tolerant og fleksibel og kunne udvise den takt og kulturelle forståelse, som er nødvendig for at kunne begå sig i et multinationalt miljø. Du skal kunne trives med, at arbejdsprocesser, tempo, den daglige ’battle rhythm’, omgangsformer m.m. ofte er anderledes end i Danmark. Du skal også kunne sætte pris på muligheden for fordybelse og herunder, at det forventes af dig, at du med tiden bliver en faglig kapacitet inden for dit felt.

Du skal være uddannelses- og helbredsmæssigt godkendt til internationale operationer, og du skal forud for tiltrædelse i stillingen have gennemført kursus for enkeltmandsudsendte (EMU) og i det hele taget opretholde status i forhold til det beredskab, ARRC til enhver tid er underlagt. Du skal forvente at skulle gennemføre kurset/kurserne M5-32 NATO Staff Officer Orientation Course på NATO School i Oberammergau inden din tiltrædelse, alternativt snarest muligt herefter.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere.
Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for
Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Stillingen kræver gode engelskkundskaber, og du skal derfor kunne bestå engelsk sprogtest SLP 3-3-3-3, jf. NATO STANAG. Derudover skal du kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET og kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen samt besidde grundlæggende færdigheder inden for de normale MS-Office applikationer.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling som oberstløjtnant med fast tjenestested i Innsworth, UK. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et personligt tillæg. Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Kontakt og ansøgning
Yderligere oplysninger om hovedkvarteret og dets virke, vilkårene som dansker i UK m.m. kan indhentes ved den danske Senior National Officer (SNO) i Storbritannien, oberst Jakob Henius på telefon +44 7789 917 009 eller +44 1452 718 473 eller via mail henius@mil.dk (FIIN: HQARRC-001). Oplysninger vedr. stillingsindhold og kommende opgaver kan indhentes ved den nuværende stillingsindehaver, oberstløjtnant Henrik Schirrmacher på telefon +45 60610499 eller via e-mail sunray-1lg@hotmail.com hhv. FIIN: hqarrc-002@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kaptajn Palle Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse via mail (FIIN: FPS-BS-BA108) eller på tlf. 7281 9680.

Ansøgningsfristen er 12. april 2019.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest muligt er ansøgningsfristens udløb.

Samtalerne vil blive gennemført via Skype.
Stillingen er ledig til besættelse fra 1. januar 2020.

Ansøgningen stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”.

FOKUS og referencer kan vedhæftes, men er ikke et krav.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(GB) INNSWORTH

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

12.04.2019

Indrykningsdato

05.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent