Senior Elkraftmekaniker (sergent) ved Air Control Wing på Flyvestation Karup


Senior Elkraftmekaniker (sergent) ved Air Control Wing på Flyvestation Karup

Har du lyst til et spændende job i dynamiske omgivelser?
Og har du interesse og evner for opbygning og drift på operativt elkraft udstyr?
Så tilbyder vi en stilling som senior elkraftmekaniker (sergent) ved LMK (Logistic Maintenance Karup), en del af Air Control Wing på Flyvestation Karup.
Om os
Air Control Wing overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum døgnet rundt, året rundt. Vi bidrager desuden til gennemførelse af luftoperationer både nationalt og internationalt, og lever op til Flyvevåbnets motto: ”Altid indsat, altid klar”. Vi har hovedsæde i Karup, men har også enheder spredt over hele Danmark.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de giver enheden. Vi har brug for alle som bidrager positivt til vores opgaveløsning. Til gengæld fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse.

ACW LMK (Logistic Maintenance Karup) er et element under Logistic Group, som har fokus på ACW’s faste installationer i Karup samt den mobile kapacitet Mobile Air Control Center (MACC). MACC er en kapacitet med flere delkapaciteter. Delkapaciteterne er modulopbyggede og strækker sig fra et luftrumsovervågnings-/koordineringselement, til et mobilt luftrums-kontrol center, der alle kan integreres i allierede enheders netværksbaserede systemer. Som enhed ønsker vi at profilere os som en respekteret, top motiveret, professionel og altid indsatsberedt enhed, fuldt i overensstemmelse med vores pålagte beredskab.
Om stillingen
Du bliver en del af Logistic Maintenance Karups GSE (Ground Support Equipment) afdeling, som har ansvaret for opstillingen og driften af det operative støtteudstyr, som anvendes i enheden.

Du vil, som en del af ledelsesteamet være med til planlægningen af vedligeholdelsen på støttemateriel ved Logistic Maintenance Karup.

Samtidig vil du indgå i den praktiske gennemførelse af vedligehold, reparation, modifikation og installation.

Du vil endvidere skulle yde faglig assistance ved interne og eksterne projekter og udviklingsarbejde.

Som et led i enhedens fortsatte beredskab og aktuelle deltagelse i internationale missioner, må du forvente at indgå som både tekniker og eventuelt som leder. For at skærpe enhedens indsatsberedthed, deltages der jævnligt i øvelser i ind- og udland.

Du kan derfor forvente, som en naturlig del af tjenesten, at skulle deltage i øvelsesvirksomhed, fælles fysisk træning samt vedligeholdelse af dine militære færdigheder.
Vi tilbyder

Et spændende og alsidigt job med store faglige og personlige udfordringer, hvor du får mulighed for håndværksmæssig, ledelsesmæssigt og personlig udvikling i nationalt og internationalt miljø.
Om dig
Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt med planlægning og styring af opgaver på GSE området.

Du er uddannet sergent eller under uddannelse til samme. Alternativt er du fundet egnet til uddannelsen.

Du har en uddannelse inden for jern og metal, eller en el-faglig baggrund.

Du har gerne erfaring med generator enheder og Køle/ aircondition anlæg.

Du sætter faglighed højt. Du udviser handlekraft og fleksibilitet i pressede situationer.

Det er vigtigt at du har øje for dine medarbejderes udviklingsmæssige behov.

Det forventes at du kan motivere dine kolleger på manuelt niveau.

Personlige kvalifikationer vil blive vægtet højt i forbindelse med stillingsbesættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Du skal være meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger vedrørende stillingen:

Hvis du vi vide mere om jobbet er du velkommen til at kontakte Teamleder oversergent Jan Lundkær, ACW LOG, på mail: ACW-LMKG-001@MIL.DK eller telefon.: 7284 5580.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk

Ansøgningsfrist: 24. marts 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i forlængelse af ansøgningsfrist.

Ansættelse: 1. maj 2019 eller hurtigst muligt herefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

05.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent