Almen sergent Hæren 1

Konstabler til panseringeniørdelinger ved 3. Panseringeniørkompagni


Konstabler til panseringeniørdelinger ved 3. Panseringeniørkompagni

Er du den alsidige soldat, der har lyst til at kombinere infanteri- og ingeniørfærdigheder? Så er det dig, vi leder efter
Om os
3. Panseringeniørkompagni er et nystartet kompagni. Kompagniet er oprindelig grundlagt i 1977, men har været nedlukket i en årrække. I 2019 blev kompagniet startet på ny, og derfor er ånden i kompagniet meget præget af pionerånd og viljestyrke.
Kompagniet er dannet af professionelle soldater, med ambitioner om at blive, og være de bedste. For at det kan lykkes har vi brug for at alle ”spiller hinanden gode”.
Fordelen ved at være nye, er at ”plejer” ikke findes. Det betyder at du som vores kommende kollega vil være med til at forme arbejdsmåder, omgangstone og professionalismen.

Kompagniet indeholder to panseringeniørdelinger, én parksektion og én kommandodeling. Panseringeniørdelingerne er dem der får tingene til at ske, mens de øvrige enten skaber rammerne for at det kan ske, eller leverer materiel og/eller køretøjer til at tingene kan ske.
Hvis du vil vide mere så følg os eventuelt på facebook på siden ”3 PNIGKMP”
Om stillingen
Begge delinger ved kompagniet er opbygget med 3 grupper og en deltrop. Hver gruppe kører i en pansret mandskabsvogn. Grupperne er udrustet med våben og materiel, på lige fod med infanterienheder
Vi søger konstabler til 1.- og 2. deling. Der vil derfor være mulighed for, enten at komme direkte i din drømmestilling, eller indgå aftale om at udvikle dig således du på sigt kan komme til at få din drømmestilling i kompagniet.

Der er god mulighed for selv at finde DIT speciale indenfor gruppen på jorden eller som kører/ kommandør på en pansret mandskabsvogn.
Vores delinger arbejder på lige vilkår som infanterienheder, men med et yderligere speciale indenfor kampingeniørtjeneste.
Om dig
Du er konstabel og har gennemført din militære grunduddannelse (HBU + HRU).
Du brænder for at være soldat og ønsker at have en hverdag der sjældent ligner hinanden. Du har gode enkeltkæmperfærdigheder, og du står ikke bagerst, når der skal tages fat. Du har flair for at tilegne dig teoretisk viden og evnerne til at omsætte den i praksis.
Alle stillinger kræver soldater med overblik og feltmæssige evner. Vi arbejder med både tekniske og kompliceret ingeniørmateriel, til gennembrydning, hindringer, overlevelse mv. Samtidig med at vi skal kunne fungere i allerforreste linje på kamppladsen.

I din ansøgning bedes du anføre hvilken stilling du gerne vil bestride, og hvilken deling du ønsker at ansøge til. Du behøver ikke at angive noget, såfremt du ingen præferencer har.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til fortroligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om de mulige stillinger, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnibefalingsmand; seniorsergent Frederik S. Christoffersen på telefon: 50 88 93 67.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte chefsergent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS243@MIL.dk eller telefon 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er den 23. marts 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer. Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Ingeniørregimentet er uddannelsescenter i Forsvaret inden for specialerne konstruktionstjeneste, kampingeniørtjeneste, ammunitionsrydningstjeneste, geospatial tjeneste samt CBRN-tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

05.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent