Almen sergent Hæren 1

Sektionsfører ved Reparationsdelingen i Skive.


Sektionsfører ved Reparationsdelingen i Skive.

Har du lyst til faglig og operativ tjeneste, kan du lide at arbejde med og vedligeholde materiel, og har du en faglig uddannelse som faglært mekaniker eller lignende? Så er din fremtid måske hos os.
Om os
Reparationsdelingen ved Ingeniørregimentet i Skive er en af de ni reparationsdelinger som indgår i Vedligeholdelseskompagniet ved 3.Vedligeholdelsesbataljon under Trænregimentet.
Ingeniørregimentet råder over meget specialmateriel, og du skal forvente at møde meget varierende opgaver. I nuværende struktur består delingen af 39 medarbejdere, fordelt på motor-, våben- og elektronikmekanikere samt reservedelsekspedienter. Alt personel i delingen er fastansat militært personel, som ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen også gennemfører egentlig militær uddannelse med henblik på at indgå i det nationale beredskab og udsendelse i internationale missioner.

Vi tilstræber at holde et højt fagligt niveau, både som faglige og som soldater, vi lægger vægt på at opretholde et godt samarbejde med de enheder vi støtter, samt at de har deres materiel og køretøjer til rådighed i størst muligt omfang.
Vi løser de stillede opgaver med en høj grad af kvalitet og faglig stolthed, og personlig fleksibilitet og omstillingsparathed er helt nødvendige discipliner i hverdagen.
Vi vægter kvalitet, overholdelse af aftaler, arbejdsmiljø, samt personlig udvikling højt.
Om stillingen
Stillingen som sektionsfører/mekaniker oversergent omhandler en bred palet af opgaver, der indbefatter opgaver både som faglig og som fører enhedens øvrige mekanikere, ligeledes vil du i perioder skulle kunne afløse DRBM eller DF.

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med delingens øvrige befalingsmænd for at sikre en valid planlægning med kunden i fokus.
En væsentlig opgave er, planlægning af eftersyn på garnisonens motor, våben og elektroniske materiel, i tæt koordination IGR underafdelingernes sektionsfører.

Delingen er i fuld gang med at implementere LEAN, hvorfor det er vigtigt at du vil træde ind som engageret drivkraft i tale og gerning.
Er DRBM og DF nærmeste hjælper og fungerer som stedfortræder for disse.
Om dig
Du er oversergent eller kan udnævnes som sådan. Alternativt skal du være sergent og kunne indgå en uddannelsesaftale om at blive oversergent.

Du har en faglig uddannelse som mekaniker.
Du har arbejdet som sektionsfører eller gruppefører i en underafdeling, og derfor har god erfaring i tjenesten hos vore kunder.

Det er ønskeligt at du er SAP uddannet, og kan hjælpe og vejlede vore kunder i brug af PM-modulet.

Du har kørekort, da transport mellem Skive og Aalborg forekommer.

Du har veludviklede fokuskompetencer inden for samarbejde, kommunikation på skrift og tale, orden og struktur.
Du kan støtte DF opgaveløsning indenfor alle områder, herunder føring, disciplin, uddannelse og logistik
Du kan bidrage til fordeling af opgaverne indenfor egen organisation og herunder tilsikrer en jævn arbejdsfordeling samt deltage i den faglige opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte SSG Poul-Erik Johansen på 728 37720.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningsfrist er 24. marts 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 13.

Stillingen er til besættelse 1. april.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

05.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent