Almen sergent Hæren 1

Fører til Field Humint Team ved Efterretningsregimentet


Fører til Field Humint Team ved Efterretningsregimentet

Ønsker du at virke i en operativ enhed, hvor der stilles krav til grundlæggende militære færdigheder? Og er du fleksibel, selvstændig og omstillingsparat? Så er det måske dig, vi leder efter.
Om os

2 Military Intelligence Bataljon (MIBTN) styrkeproducerer efterretnings- og CIMIC/PSYOPS-kapaciteter samt værnepligtige og konstabler til Hærens enheder. Desuden gennemfører bataljonen operationsstøtte til missionsområder samt udarbejder skarpe taktiske efterretninger og andre produkter til beslutningstagere. Derudover gennemfører bataljonen ’Conduct after Capture’-uddannelser og kontrollerer den militære sikkerhedstjeneste i Hæren og i missionsområder.

Human Intelligence er efterretningsindhentning via menneskelige kilder. Humint Kompagniet indgår i 2. MIBTN og opstiller samt uddanner bidrag til en bred vifte af aktiviteter, herunder beredskaber og internationale operationer. Vi deltager i uddannelses-, kursus- og øvelsesaktiviteter i både ind- og udland med såvel danske og internationale efterretningsenheder.

Kompagniet består af personel, der alle, uanset grad, har søgt og bestået kriterierne for at blive Human Intelligence operatører. Du indgår derfor i en enhed af meget motiverede og professionelle mennesker, der stiller krav til sig selv og deres kolleger.

Kompagniet tilbyder en arbejdsplads med mange spændende udfordringer og giver den enkelte medarbejder gode muligheder for at påvirke og tage del i såvel udvikling som forankring af specialet.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling.
Om stillingen

Du indgår i den daglige ledelse og planlægning med delingsfører HUMINT som din nærmeste foresatte. I denne kontekst kan du forvente at have ansvar for gennemførelsen af eksisterende aktiviteter og udvikling af nye aktiviteter.

Som FØ/FHT er du med til at skabe resultater for eget FHT og for delingen som helhed, gennem aktiv deltagelse i enhedens uddannelse og udvikling. Din planlægning og koordination af den igangværende uddannelse skal sikre, at dine medarbejdere opfylder de stillede uddannelseskrav og mål.

Arbejdstiden er planlagt til 37 timer ugentligt, men grundet øvelser, uddannelsesaktiviteter og kurser må der forventes en del rejseaktivitet og døgntjeneste.
Om dig

Du har gennemført videreuddannelse trin I eller VUK/BTN og BDE. Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er igang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af den kommende føringsuddannelse.

Du har evnen og lysten til at indgå i en dynamisk hverdag, hvor der både er fokus på uddannelse, forankring og udvikling. Du ønsker at virke i en operativ enhed, hvor der stilles krav til de grundlæggende militære færdigheder.

Du er fleksibel, selvstændig og omstillingsparat, da tempoet er højt, og opgaverne er mange og alsidige.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du er HUMINT-uddannet samt har erfaring med efterretningstjeneste på bataljons- eller brigadeniveau.
Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK BTN og BDE, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

KONTAKT OG ANSØGNING

Ansøgningsfristen er den 24. marts 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Anders Jønsson på telefon: 72829370 eller via mail på HEC-1HUCH@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent, Julie Hasforth, fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5702.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

05.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent