Hæren 06

Faglærer ved Faggruppe Kamp ved Danske Artilleriregiment - Genopslag


Faglærer ved Faggruppe Kamp ved Danske Artilleriregiment - Genopslag

Interesserer du dig for skydning med håndskydevåben? Du kan dyrke din interesse og udvikle dine kompetencer her!
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) er oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl kaserne. DAR har en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. AFD vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling er ansvarlige for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m.

Afdelingen prioriterer kompetenceudvikling højt.

Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.

Faggruppe Kamp løser opgaver for Hæren og nogle gange også forsvaret. Opgaverne knytter sig til skydeuddannelse, enkeltmandsudrustning, våben og ammunition, panserværn, optik, effektsimulation og -levering, herunder laserduelsystemer og skydesimulatorer.

Faggruppen vil indledningsvis være bemandet med to majorer, seks seniorsergenter (hvor af læreren er den ene), to oversergenter og en overkonstabel.

Omgangstonen er fri og kammeratlig.
Om stillingen
Som faglærer i Faggruppe Kamp, skal du være faglærer eller instruktør på skydelærerkursus og kursus i udvidet skydeteknik.

Du vil også blive involveret i anskaffelser – primært afprøvning – og drift af blandt andet pistol, gevær, tilbehør og ammunition til håndvåben, skydesimulatorer, hjelme, handsker, høreværn og beskyttelsesbriller.

I praksis vil din daglige leder være oversergent Jørgensen, som vil være kursusleder for de to nævnte kurser.

Det forventes, at du smidigt kan skifte mellem at arbejde selvstændigt og være del af skiftende arbejdsgrupper og -sammenhænge.
Om dig
Du brænder for skydning og skydeuddannelse. Uddannelse som skydeleder og skydelærer samt kompetencer inden for udvidet skydeteknik eller bykamp tillægges stor værdi.

Du er rollemodel og respekteret for dine faglige færdigheder, har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed.

Du er bredt respekteret som en kompetent soldat, der besidder et højt fagligt niveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte den kommende chef for Faggruppe Kamp, major Steen Lykke Laursen telefon 20 20 21 17 eller via e-mail: HKIC-INF01@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse den 1. juni 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl Kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.

Vi har et godt samarbejde med Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området.

I alt er der i Varde Kommune ved Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen ca. 900 militære arbejdspladser, så du vil på sigt have gode muligheder for at skifte stilling og karriereudvikling i lokalområdet.

Oksbøl Kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøl

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.03.2019

Indrykningsdato

05.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent