Hæren 06

Våbentekniker til Reparationsdelingen på Livgardens kaserne i Høvelte.


Våbentekniker til Reparationsdelingen på Livgardens kaserne i Høvelte.

Er du uddannet våbentekniker? Så har du og dit ”sorte” svendebrev en strålende fremtid hos os.
Om os
Reparationsdelingen på Livgardens kaserne i Høvelte er underlagt 3. Vedligeholdelseskompagni, som er hjemmehørende i Ålborg.

Reparationsdelingen på Livgardens kaserne er en af 10 reparationsdelinger i 3. Vedligeholdelseskompagni.
3. Vedligeholdelseskompagni har reparationsdelinger på Vordingborg Kaserne, Gardehusarkasernen, Livgarder Kasernen, Fredericia Kaserne, Haderslev Kaserne og Rønne Kaserne.

Reparationsdelingen på Den Kongelige Livgardes kasernen, er regimentets militære værksted, hvor de forskellige enheder afleverer køretøjer, våben, elektronik m.m. til reparation og eftersyn.

Ved siden af arbejdet som mekanikere er vi soldater. Vi anvender derfor en del tid på militære færdigheder, således vi kan indgå i Forsvarets beredskaber og udsendes i internationale operationer.

I dagligdagen er vi 32 medarbejdere, fordelt på et ledelseselement, motormekanikere, elektronikfagteknikere, våbenteknikere, reservedelsekspedienter og en dækmand samt lærlinge.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, vores kunder, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø.

Hos os vil du arbejde sammen med fagligt dygtige kollegaer og bliver en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.

Vedligeholdelseskompagniet er en enhed, der bruger mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderne, så ud over de faglige kompetencer vil der også være mulighed for at deltage i kursusvirksomhed, primært – naturligvis – så længe de kommer enhedens samlede opgaveløsning til gavn.
Om stillingen
Den ledige stilling er placeret i reparationssektionen, hvor dine primære arbejdsopgaver vil være eftersyn, diagnosticering og reparationer af våben og våbensystemer på vores pansrede materiel bl.a. IKK og HX.

I reparationssektionens våbendel er I tre våbenmekanikere og I skal sammen løse alle relevante opgaver til gavn for kunden. Ligeså er opgaver på tværs af delingen, som kræver samarbejde på tværs af faggrupperne og naturligvis gruppe- og sektionsfører.

Du skal arbejde sammen med dygtige og engagerede medarbejdere i reparationssektionen, hvor din sektionsfører og de to gruppefører alle har en faglig uddannelse.

Du indgår i sektionens beredskab til bidrag for reaktionskampgrupperne og skal deltage med hele eller dele af sektionen i såvel interne uddannelsesaktiviteter samt i kompagni-, bataljons- og brigadestyrede aktiviteter.

Har du ikke de aktuelle våben/saddelmager uddannelser, men en af nedennævnte faglige uddannelser, vil vi i forbindelse med din udviklingssamtale, sammen udfærdige en uddannelsesplan, og løbende uddanne dig på relevante og aktuelle områder.
Om dig
Du har et ”sort” svendebrev.

Du er konstabel/overkonstabel eller har som minimum gennemført en af forsvarets basisuddannelser eller værnepligt, med tilfredsstillende resultat.

Du kan arbejde selvstændigt og forudseende, så du kan bidrage aktivt til delingens smidige opgaveløsning.
Det er dit arbejde, at holde Livgardens materiel funktionsklart. Derfor skal du levere en opgaveløsning af høj faglig kvalitet, ligesom – vi forventer, at du sætter en ære i, at udføre reparationer og eftersyn af høj kvalitet.

Du skal kunne udvise stor empati med kunderne, som altid er presset, for på den måde at bidrage aktivt til en smidig, men stadig professionel opgaveløsning.

Som våbenteknikker/sadelmager kan det være vanskeligt at vide, hvad ugen bringer og jobbets natur gør, at det stort set altid haster med at få materialet tilbage til enhederne. Derfor er det afgørende, at du er fleksibel i din indstilling, smidig i tankegangen og har flair for god service.

Du har en ren straffeattest og kan sikkerhedsgodkendes til hemmeligt.

Du har som minimum kørekort kategori B.

Det er ønskeligt, at du er uddannet våbentekniker/sadelmager i forsvaret, men ikke et krav.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte delingsfører for reparationsdelingen, Høvelte, seniorsergent I. D. Iversen, tlf. +45 25 100 686 eller på mail trr-3B-140A.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningsfrist er 24. marts 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 13.

Stillingen er til besættelse 1. april.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

05.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent