Fransk Stabskursus 2019


Fransk stabskursus for officerer af reserven (CSORSEM)

Stabskursus for officerer af reserven i Frankrig ved ”École Supérieure des Officiers de Réserve Spécialistes d’État-major” (ESORSEM), Paris i perioden 2. - 23. august 2019.

Der er to danske kursuspladser til rådighed.
Om os
Forsvarssektionen ved ambassaden i Paris har, i lighed med tidligere år, modtaget invitation til dansk deltagelse i ”Cours supérieur des officiers de réserve spécialistes d`état-major” (CSORSEM) 2019; der er stabskursus for reserveofficerer i højere stabsfunktioner, som gennemføres på École Militaire i Paris.

CSORSEM er en mulighed for danske reserveofficerer at vedligeholde viden og kunnen inden for taktik, føring og stabsarbejde på brigadeniveau. I Frankrig giver kurset reserveofficeren det nødvendige kendskab til at kunne bestride en stilling i en operativ brigadestab.
Om stillingen
Kurset forløber i perioden 2.–23. august 2019 på École Supérieur des Officiers de Réserve Spécialistes d’État-Major, der ligger på École Militaire i Paris.

Kursets formål:
At få kendskab til arbejdet i en brigadestab herunder, at kunne anvende den franske operative overvejelsesmetodik MEDOT til analyse af en kompleks operativ situation samt udvikling af en operationsplan og befaling på brigadeniveau.

At give den enkelte kursist øvelse i føring på brigadeniveau gennem bestridelse af stabsstillinger i et realistisk øvelsesmiljø, hvor stress og træthed også skal kunne håndteres.

At få udvidet den generelle militære viden, særligt om hæren, herunder ved indlæg af højtstående franske officerer, samt skabe kendskab til stabsarbejde i en international kontekst.

Endeligt at skabe forudsætning for, at kursisten kan opbygge et internationalt netværk med afsæt i deltagelsen på kurset og den dertil hørende korpsånd blandt stabsuddannede reserveofficerer.

Kursets gennemførelse:
Kursisterne vil i kursusperioden blive inddelt i klasser med hver to lærere – alle lærere på kurset er erfarne oberstløjtnanter og oberster, enten af linjen eller reserven. En stor del af kurset vil være klasseundervisning i stabsprocedurer og anvendelse af taktik, kun afbrudt af indlæg i auditorium for hele kursusholdet med indlæg fra specialister på de enkelte områder f.eks. efterretningstjeneste og internationale operationer. Kurset vil blive afsluttet med en ”computer assisted exercise”-øvelse.

Kurset karakteriseret af tidligere deltagere som intensivt og meget lærerigt, og du vil efter gennemførelse modtage en personudtalelse og en bedømmelse som bevis for gennemførelsen af stabskurset.
Om dig
Kurset er egnet til officerer af reserven fra alle værn, som har gennemgået VUT I/L-R for officerer af reserven eller er meriteret herfor – dog er kurset i høj grad rettet imod de landmilitære operationer, hvorfor det derfor er en fordel, at du har et indgående kendskab hertil.

Stabserfaring og erfaring med brigade-niveauet er ønskeligt, men ikke et krav.

I udvælgelsen af ansøgere indgår en vurdering af bedømmelses- og vandelsmæssige forhold og udviklingspotentiale. Hvis du ønsker at søge kurset, skal du sikre dig, at du forinden har fået dit kandidatur samt dertilhørende indkommanderings-behov i forbindelse med kurset godkendt ved din egen myndighed.
Ansættelsesvilkår
For at komme i betragtning til stabskurset, skal vi bede dig fremsende din ansøgning, CV og også gerne din seneste FOKUS, dokumentation for din myndigheds godkendelse samt eventuelle bilag, via linket ”søg den ledige stilling”.

Finansiering af kurset sker efter gældende retningslinjer for henholdsvis Forsvars- og Hjemmeværnskommandoen, du vil derfor modtage løn for din indkommandering og få godtgjort eventuelle rejseudgifter forbundet med kurset.

Ansøgning:
Har du spørgsmål til løn- og øvrige vilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Dorthe Skov-Lindquist på telefon 72 81 91 11, eller via mail FPS-BA-BSS09@MIL.DK.
Ansøgningsfristen er den 25. marts 2019 og udvælgelsen vil blive foretaget umiddelbart herefter.

Du skal kunne honorere Forsvarets krav til sundhed og til din fysiske træningstilstand for at komme i betragtning til kurset.

Tilmed er det et krav, at du kan tale og skrive fransk (Niveau PLS2222). Dokumentation herfor vedlægges ansøgningen.

Kurset vil ikke pr. automatik føre til en udnævnelse til major af reserven. Kurset vil kunne indgå i en helhedsvurdering om meritering til major af reserven ved ansættelse i en rådighedsstilling, hvor udnævnelse til major af reserven er mulig, og efter indstilling fra ansættende enhed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(FR) PARIS

Lokation

Udlandet

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 2 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

25.03.2019

Indrykningsdato

04.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent