Adjunkt/lektor til forskning og udvikling inden for militær risikoledelse, Forsvarsakademiet


Adjunkt/lektor til forskning og udvikling inden for militær risikoledelse, Forsvarsakademiet

Kunne du tænke dig at tage del i udviklingen af de ledelsesmæssige aspekter af officerernes operative virke – også kaldet militær risikoledelse? Og har du lyst til at spille en central rolle i et inspirerende forsknings- og udviklingsmiljø? Så kan du være på vej til dit næste job i Institut for Ledelse og Organisation ved Forsvarsakademiet.
Om os
Instituttet udvikler og styrker Forsvarets kompetencer til ledelse- og organisationsudvikling. Instituttet giver enkeltpersoner og myndigheder adgang til forskningsbaseret viden om ledelse- og organisationsudvikling i militær sammenhæng og medvirker til, at denne viden omsættes til anvendelse i praksis, og at erfaringer fra praksis nyttiggøres ved udviklingen af det teoretiske grundlag.

I instituttet benytter vi både kvantitative og kvalitative metoder, hvor den kvalitative metode dog for nærværende er mest anvendt. Aktions- og praksisnær forskning er meget anvendt.

Vi er placeret på Svanemøllens Kaserne på Østerbro og har mange spændende og udfordrende arbejdsopgaver. Hverdagen er varieret, og vi har fleksible arbejdsforhold. Vi har et fagligt miljø, hvor vi som oftest både kan fordybe os i tingene og få afprøvet teorier i praksis. Vi har et godt sammenhold og der er mange erfarne kolleger, som er interesserede lyttere og sparringspartnere, når en sag skal vendes.
Om stillingen
Du bliver en vigtig del af det institut, der gennemfører forsknings- og udviklingsopgaver inden for militær ledelse, organisation og styring. Her vil du få en varieret og udviklende hverdag med en stor samarbejdsflade i Forsvaret. Du vil komme til at bestride en række forskellige opgaver relateret til instituttets opgaveportefølje, herunder forsknings-, udviklings- og uddannelsesopgaver. Undervisning på Forsvarets akkrediterede uddannelser, Den Militære Diplomuddannelse og Masteruddannelsen i Militære Studier, og andre af forsvarets kurser vil indgå i din opgaveportefølje.

Vi ønsker at styrke vores forskning i den militære risikoledelse, herunder særligt de ledelsesmæssige aspekter af begreberne føring og føringsvirksomhed, fx udtrykt gennem doktrinerne. Dette for at give den danske officer et solidt grundlag, hvorfra der kan reflekteres over egen ledelse og skabes et nuanceret og velunderbygget udgangspunkt for at udvikle officerens ledelsespraksis i risikobetonede opgaver. Herunder at udvikle og underbygge det doktrinære grundlag og bl.a. undersøge forskellige krav til risikoledelse alt efter hvilket kampagnetema, der er tale om – fx Combat, Security, Peace Support eller Peacetime Military Engagement

I stillingen er der en forventning til, at du arbejder på at opbygge et internationalt samarbejde med relevante samarbejdspartnere og institutioner. Som en del af dette samarbejde forventes det, at der opbygges et solidt kendskab til, hvordan der arbejdes med risikoledelse ved de udenlandske militære enheder vi oftest opererer sammen med.

Vi søger at skabe en stærk kobling mellem vores forskning, udviklingsopgaver og uddannelsesaktiviteter, så der vil være rig mulighed for samarbejde på tværs i instituttet med mange forskellige fagligheder, der alle har det til fælles, at de brænder for at gøre en forskel for organisationen og for professionen. Ligeledes søger vi at skabe samarbejde på tværs af Forsvarsakademiets institutter, hvilket giver mulighed for at arbejde tværdisciplinært med professionen i fokus.

Du vil få rige muligheder for at formidle resultaterne af dit arbejde gennem publiceringer, undervisning, konferencer, seminarer o. lign.
Om dig
Du har en ph.d. grad inden for en relevant samfundsvidenskabelig disciplin. Du brænder for at arbejde med en traditionsrig profession både på et teoretisk og et praktisk plan. Du er stærk metodisk og har erfaring med at designe og gennemføre kvalitative undersøgelser, som fx feltstudier. Vi forventer at du har en bred indsigt i og interesse for professions- og ledelsesteori. Du har stor erfaring med at arbejde med forskning og kan dokumentere dette gennem din publikationsliste. Du er drevet af at koble forskning med udvikling i tæt relation til de berørte aktører. Det er en fordel, hvis du allerede har et vist fagligt kendskab til Forsvaret.

Du trives med at støtte kolleger, som ikke nødvendigvis har samme forskningserfaring at trække på som dig - fx i forhold til at få publiceret forskningsresultater. Du er parat til at gå foran og tage ansvar for at forsknings- og udviklingsaktiviteter integreres i Forsvarsakademiets uddannelser.

Du kan formidle/undervise på diplom- og masterniveau, og finder det interessant at fordybe dig i ledelses-, organisations- og professionsteoretiske perspektiver, som du formidler til de studerende med en pædagogik, der gør det muligt for de studerende at koble teori og egen praksis.

Du arbejder selvstændigt og systematisk og magter at bevare overblikket og kvaliteten, selv når der er tale om projekter med stor kompleksitet.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten.

Som adjunkt/lektor ved Forsvarsakademiet, vil du desuden blive omfattet af det til enhver tid gældende cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet.

Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, vil det være muligt at forhandle et tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1%.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og at du skal stå til rådighed for udsendelse til de operative enheder i forbindelse med forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Michael Pingel Hansen, tlf. 72 81 75 51.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Pia Knudsen tlf. 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er den 14. april 2019. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. august 2019.

Efter ansøgningsfristen udløb vil et bedømmelsesudvalg foretage en vurdering af ansøgernes kvalifikationer. På den baggrund vil et antal kandidater blive indbudt til samtale.

Som en del af din ansøgning skal du fremsende følgende:

- Motiveret ansøgning.

- CV inkl. redegørelse for undervisning og administration.

- Komplet publikationsliste opstillet kronologisk og med tydelig angivelse af, hvilke
publikationer der har gennemgået er peer review.

- Kopier af de vigtigste publikationer (maksimalt 10 stk.).

- Kopi af bevis for gennemført pædagogisk opkvalificeringsforløb (fx adjunktpædagogikum).

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du bedes vedhæfte ansøgningen og CV.
Øvrige bilag jf. ovenstående bedes sendt pr. mail til: FAKjob@fak.dk.

Ansøgninger der ikke opfylder ovennævnte krav, vil ikke komme i betragtning.

Forsvarsministeriets Koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier.

Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter.

Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter.

Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

14.04.2019

Indrykningsdato

04.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent