Oversergent til uddannelsesafdelingen


Oversergent til uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Bornholm

Kan du lide at undervise? Vil du være med til at sikre, at værnepligtsuddannelsen opleves interessant og udfordrende?
Så har vi måske et job til dig.

Ved Beredskabsstyrelsen Bornholm i Allinge er en fast stilling som oversergent ved uddannelsesafdelingen ledig til besættelse pr. 1. juni 2019.
Om os
Beredskabsstyrelsen Bornholm udgør det statslige overbygningsberedskab. Centeret varetager årligt uddannelsen af ca. 75 værnepligtige redningsspecialister. Uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Bornholm består af et engageret team. Vi er kompetente og lægger stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen. Ud over uddannelsen af værnepligtige gennemfører vi en række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab.
Om stillingen
Du vil indgå i en faggruppe med ansvar for at undervise i dele af redningsspecia-listuddannelsen for vores værnepligtige, herunder medvirke til at sikre, at værne-pligtsuddannelsen opleves anvendelig, interessant og tidssvarende af de værnepligtige.

Det forventes at du kan støtte yngre kolleger i hverdagen, samt have blik for faggruppens og afdelingens samlede opgavesæt.

Du skal kunne indgå i udrykningsvagten som vagthavende.

Såfremt du har interesse for det, vil du på sigt kunne indgå i det internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde.

Såfremt du ikke opfylder de formelle krav til at blive ansat som oversergent kan du tilbydes ansættelse som sergent med en uddannelsesaftale.
Om dig
Du har gennemført Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse og har erfaring fra en uddannelsesafdeling i Beredskabsstyrelsen. Du skal endvidere have praktisk erfaring som vagthavende i Beredskabsstyrelsens udrykningsberedskab.

Du bør kunne genkende følgende hos dig selv:
• Du brænder for at formidle og undervise både værnepligtige, frivillige og eksterne kursister.
• Du er fagligt stærk indenfor redningsspecialistuddannelsens fag.
• Du er fleksibel både når det gælder arbejdsopgaver og arbejdstid.
• Du er god til planlægning.
• Du møder hverdagens udfordringer med en positiv indstilling og et smittende humør.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Bornholm.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at kontakte chef for uddannelsesafdelingen Robert Kjær Dam på tlf. 56 44 58 50 eller uddannelsesleder Thomas Rasmussen på tlf. 56 44 58 51, hvis du vil vide mere om stillingen.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Vi ser frem til din ansøgning inden fredag d. 22. marts. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. juni 2019

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.

Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.

Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.

Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.

Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allinge

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

22.03.2019

Indrykningsdato

04.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent