To kolleger søges til Kapacitetscenter Unmanned Aerial System


To kolleger søges til Kapacitetscenter Unmanned Aerial System (UAS)

Har du en personlig interesse for droneområdet? Er du nysgerrig, og følger du med i den teknologiske udvikling på området? Vil du være med til at indkøbe droner eller counter drone systemer i Forsvaret? Kapacitetscenter Unmanned Aerial System i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) søger to strukturerede og innovative medarbejder med primær ansvar for indkøb og drift af counter drone systemer samt indkøb og drift af mindre militære droner.
Om os
Kapacitetsansvarlig Luftsystemer (KALU) er et af fire kapacitetsansvarsområder (Land, Maritim, Luft og Koncern IT) ved FMI. KALU har en stor berøringsflade med Forsvarets enheder og myndigheder, interessenter internt i FMI, leverandører og kunder m.fl.

Kapacitetscenter Unmanned Aerial System (UAS) er en sektion med ansvaret for luftbårne droner i Forsvaret samt området Counter UAS. Sektionen oprettes pr. 1. marts 2019, og vil samle alle Forsvarets dronekapaciteter under samme afdeling, hvorfor videndeling og erfaringsudveksling vil være kernen til en succesfuld opgaveløsning.

Opgaveporteføljen for sektionen indeholder materieldrift fra vugge til grav. Vi markedsafdækker, udarbejder udbudsmateriale, anskaffer, drifter og udfaser droner på tværs af hele Forsvarskoncernen; alt fra Beredskabsstyrelsen til Hæren og Specialoperationskommandoen.

Vi er et relativt lille men stærkt hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner.
Om stillingen
Vi søger to medarbejdere, civil og/eller militær. Du skal arbejde med sagsbehandlingen indenfor Unmanned Aerial System (UAS), primært i kategorien mindre-militære droner fra 0 til 25 kg eller counter drone-teknologi (C-UAS). Stillingerne er faste stillinger med fast tjenestested i Ballerup, og er til besættelse 1. maj 2019.

Som teknisk sagsbehandler vil du skulle varetage opgaver inden for alle faser af materieldriften. UAS området omfatter dronesystemer samt udstyr til detektering og bekæmpelse af droner. I denne sammenhæng er det væsentligt at have overblikket over hvilke behov og udviklingsmuligheder, der er indenfor UAS området som helhed. Området er på nuværende tidspunkt i rivende udvikling.

Opgaverne retter sig blandt andet mod:
• Udarbejde og ajourføring af dokumentationsgrundlag for gennemførelse af vedligeholdelse, modifikation og reparation af forsvarets droner
• Deltagelse i nationale/internationale messer, fora, tests vedrørende relevant droneteknologi.
• Kontakt til leverandører og/eller forsvarets interne værksteder.
• Projektledelse af mindre anskaffelsesprojekter.
• Teknisk sagsbehandling og støtte til store anskaffelsesprojekter.
• Daglig sparing med Forsvarets senior forskere på det specifikke teknologiske felt.

Bestridelse af stillingerne stiller krav til sans for samarbejde, og en analytisk og struktureret tilgang til de forskellige opgaveløsninger.

Der skal påregnes rejseaktiviteter i forbindelse med opgaveløsningen samt møder med vores samarbejdspartnere i ind- og udland.

Du tilbydes et ansvarsfuldt job med en travl og varieret hverdag. Du får en stor kontaktflade med Koncernens forskellige afdelinger, samt eksternt til industrien. Du vil opleve et spændende, uformelt og fagligt højt arbejdsmiljø, hvor du selvfølgelig vil blive tilbudt den efteruddannelse, der skal til for at kunne varetage stillingen.
Om dig
Vi forventer at du har stor interesse for UAS området. Du kan enten være civil, militær eller uniformeret (Beredskabsstyrelsen). Som civil er en teknisk uddannelsesbaggrund, som har styrket din evne til at indhente, behandle og anvende empiri i din tekniske sagsbehandling, en nødvendighed. Som militær forventes det ligeledes, at du har været ansat i tekniske stillinger på SSG/KN niveau. Hvis du er uddannet i beredskabsstyrelsen kan du både være seniorsergent eller sektionsleder med en teknisk baggrund, og det vil være en klar fordel, hvis du har kendskab til og erfaring med droner.

Du kan være uddannet ingeniør, eller alternativt besidde en teknisk/teknologisk uddannelse på akademisk eller erhvervsakademisk niveau. Hvis du er nyuddannet eller uden kendskab til Forsvaret, tilbyder vi en grundig oplæring i Forsvarets organisation, såvel som anskaffelse og drift af materiel.

Ønskeligt omfatter din erfaring bl.a.:
• bredt kendskab til teknologi
• specifikt kendskab til drone/UAS og eller C-UAS området
• erfaring med anskaffelsesprojekter
• gode IT-kompetencer
• gode kommunikationsevner i skrift og tale, såvel på dansk som engelsk.

Som person er du målrettet og resultatorienteret, og finder det inspirerende og udfordrende at samarbejde med Forsvarets øvrige interessenter inden for UAS området.

Bestridelse af stillingen stiller derfor krav til dine samarbejdsevner, og at du har en effektiv, analytisk og struktureret tilgang til de forskellige opgaveløsninger.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du er KN eller SSG er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Claus Nordendorff på telefon 728 14954, eller via mail: FMI-LU-CHFU@mil.dk

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 32 66 59 91, eller via mail: FPS-BA-BS202@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2019. Samtaler forventes at blive afholdt løbende.

Stillingen er ledig med tiltrædelse den 1. maj 2019 eller snarest derefter.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

31.03.2019

Indrykningsdato

01.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent