Hæren 06

Chef for Uddannelsesbataljonen (V/JDR) ved 2. Brigade, Holstebro


Chef for Uddannelsesbataljonen (V/JDR) ved 2. Brigade, Holstebro

Går du forrest i opgaveløsningen, kan du vise vejen og lede ved eksemplets magt? Så kan det meget vel være dig, som 2. Brigade skal bruge som chef for Uddannelsesbataljonen i Holstebro.
Om os
2. Brigaden bestå af fem bataljoner; to uddannelsesbataljoner, en let infanteribataljon, en op-klaringsbataljon og en panserbataljon. Bataljonerne er garnisoneret i Slagelse, Rønne; Hader-slev og Holstebro. Brigaden har hovedkvarter i Slagelse.

2. Brigade varetager kapacitetsopbygning og militær træning og uddannelse inden for let in-fanteri, jordopklaring samt kampvognsvåbnet. Brigaden uddanner størstedelen af Hærens værnepligtige ved kamptropperne og har ansvaret for koordination og udviklingen af Hærens Basisuddannelse med de øvrige myndigheder i Hæren.

Endelig har brigaden hovedansvaret for uddannelse af udpegede styrkebidrag fra Hæren til indsættelse i nationale og internationale operationer, herunder ansvaret for gennemførelsen af de afsluttende øvelser, der skaber forudsætning for certificering af pågældende styrkebidrag.

Bataljonen støttes administrativt af garnisonsenheden ved Jydske Dragonregiment. Jydske Dragonregiment er endvidere traditionsbærende for bataljonen. Som chef for bataljonen bliver du således også en del af regimentets historie og daglige virke.
Om stillingen
Du bliver bataljonschef for uddannelsesbataljonen (V/Jydske Dragonregiment) ved 2. Brigade i Holstebro. Bataljonen består af en stab og to underafdelinger, der gennemfører basisuddannelsen to gange årligt. Hvert hold består af ca. 250 værnepligtige. Som chef for bataljonen bliver du overordnet ansvarlig for uddannelse, bemanding, økonomi, materiel og andre aktiviteter. Du skal forestår den daglige koordination med øvrige enheder garnisoneret i Holstebro, herunder Dragonregimentet.

Din opgave er blandt andet at sikre en målrettet og effektiv uddannelse af bataljonens befalingsmænd og værnepligtige i overensstemmelse med Hærstabens direktiv for basisuddannelsen, herunder skabe fundament for hvervning til Hærens reaktionsstyrkeuddannelser og Forsvarets øvrige uddannelser.

I løbet af 2019 skal bataljonsstaben uddannes med henblik på at opstille et bataljonsføringselement som hovedkvarter i den strategiske nationale reserve. I den forbindelse bliver du ansvarlig for, at koordinere indsatsen i forhold til 2. Brigade og enhederne, der indgår i den strategiske reserve.

Bataljonsstaben trænes endvidere i rammen af 2. Brigades føringsuddannelse som en
panserinfanteribataljon, hvilket stiller krav om gode taktiske føringsegenskaber og gode relationer til bataljonens reservepersonel.

Der er som led bataljonens operative rolle og føringsuddannelse behov for en løbende udvikling af reservepersonellet til at kunne indgå i såvel national opgaveløsning, som uddannelsen i rammen af kampoperationer.

Opgaven som chef for Uddannelsesbataljonen stiller store krav til selvstændighed og helhedsorientering samt samarbejdsevner. Herunder evnen til at indtænke Hærens Basisuddannelse som fundamentet for en videre uddannelse af konstabler i Hæren samt officerers og befa-lingsmænds videre forløb igennem Hærens Reaktionsstyrke og Stående Reaktionsstyrke.

Opgaveløsningen kræver en høj grad af koordination med brigadestaben, øvrige enheder og myndigheder på Dragonkasernen i Holstebro samt med chefen for Jydske Dragonregiment, og kan i konkrete indsættelser indebære koordination med øvrige enheder.
Om dig
Du har gennemført OFU og MMS eller anden ækvivalerende uddannelse og må gerne have erfaring fra en eller flere chefstillinger.

Du har et indgående kendskab til uddannelse af enheder i Hæren og i særdeleshed til Hærens basis- og reaktionsstyrkeuddannelse. Det er ønskeligt, at du har været udsendt i internationale operationer i rammen af våbenarten.

Du skaber realistiske mål som du følger op på, og du motiverer dine medarbejdere til at nå målene. Du bliver omdrejningspunktet for godt samarbejde både eksternt og internt. Du er vellidt og engageret i dine medarbejderes trivsel og udvikling, men forstår samtidig, at du er alene om ansvaret.

Du er en stærk lederprofil og tør gå forrest, vise vejen, tage kritikken og i det hele taget lede og føre bataljonen fra front ved tilstedeværelse og selvsyn. Du er ressourcebevidst og helhedsorienteret af natur.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke hele koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at du vurderes som bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du er indplaceret i lønramme 37.
Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Dit daglige tjenestested er indtil videre i Holstebro.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne
sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte brigadegeneral Gunner Arpe Nielsen på telefon 72 83 3001, mobil 91 32 6120.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Tine Nielsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9124.

Ansøgningsfrist: 21. marts 2019.
Vi forventer at afholde samtaler: uge 14.
Stillingen er til besættelse den 1. juni 2019 eller snarest herefter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

21.03.2019

Indrykningsdato

28.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent