Hæren 06

Operations- og CBRN-befalingsmand til operationssektionen i 2. Brigade.


Operations- og CBRN-befalingsmand til operationssektionen i 2. Brigade.

Ønsker du et job med frihed under ansvar, spændende og afvekslende opgaver, så har vi jobbet til dig som Operations- og CBRN-befalingsmand i operationssektionen ved stab 2. Brigade.

Om os
Operationssektionen har mange forskellige opgaver i en dynamisk hverdag med aktiviteter i både ind- og udland. Men til trods for en meget alsidig hverdag er det afgørende for os, at vi formår at skabe balance i arbejdsliv og privatliv. Vi tror på, at tillid og frihed er centrale elementer i medarbejderens udvikling og jobtilfredshed og derfor vil der naturligvis også blive stillet fjernarbejdsplads til rådighed med mulighed for at arbejde hjemmefra. Desuden er vi overbevist om, at vi ved at investere i den enkelte medarbejder - gennem kurser og anden udvikling - gavner både medarbejderen, sektionen og forsvaret som helhed.

2. Brigade uddanner kapacitetsenheder til hærens Bataljonskampgrupper. 2. Brigade uddanner desuden HBU samt gennemfører uddannelse til både internationale og nationale operationer. Brigadestabens opgaver er mange, spændende og mangfoldige. 2. Brigades stab træner derudover løbende til opstilling af et brigadehovedkvarter, hvori der er decideret operativ rolle for stabsmedlemmerne.

Operationssektionen (G3) består af sektionschefen (M331), fem kaptajner, en militærjurist, en seniorsergent og en oversergent. G3 er det udførende led i hovedparten af brigadens øvelses- og uddannelsesaktiviteter. På baggrund af direktiver og planer udarbejdet af brigadens operationsplanlægnings- og uddannelsessektion (G5 og G7), omsætter G3 disse planer til udfordrende øvelsesaktiviteter for brigadens enheder. Disse aktiviteter omfatter stabs- og signaløvelser, studieperioder, skydeperioder og feltøvelser i ind- og udland.

Sektionens opgaver falder hovedsageligt indenfor to områder: Drift af brigadens operationscenter og øvelses- og uddannelsesplanlægning. Operationscenteret kan bestå af op til ca. 20 medarbejdere, herfra repræsentanter fra fx flyvevåbnet og forbindelsespersonel fra naboenheder og foresatte myndigheder. Fra operationscenteret føres brigadens indsatte enheder.
Om stillingen
Du vil være brigadens ekspert på infanteri- og CBRN-kompetencer. Det betyder, at du i koordination med brigades dispositionsenheder, Brigadechefsergenten, brigadens uddannelsesbefalingsmand og brigadens CBRN-officer vil tilsikre, at der kontinuerligt er de rette kompetencer til rådighed i brigaden, samt at du understøtter informationsdelingen og faciliterer i samarbejde med Brigadechefsergenten og brigadens uddannelsesbefalingsmand et forum hvor alle enheders infanteri- og CBRN-mæssige produkter, ideer og erfaringer bliver forankret til gavn for fremtidige aktiviteter.

Desuden vil du som Operations- og CBRN-befalingsmand få en bred portefølje af øvrige opgaver:
• Du vil, i samarbejde med sektionens operationsofficerer, bidrage til udarbejdelsen af en eller flere af brigadens uddannelsesaktiviteter.
• Du vil, i samarbejde med brigadens CBRN-officer, bidrage til udarbejdelsen og vedligeholdelsen af brigadens operative CBRN-procedurer, -uddannelse og -erfaringsindhentning.
• Du vil, i samarbejde med brigadens signalofficer, understøtte brigadens interne aktiviteter.
• Du vil - når brigaden er på feltfod - varetage funktionen som operationsbefalingsmand i operationscenteret og ved CBRN-trusler vil du, støttet af CBRN-officeren, lede brigadens CBRN Collection Center og Warning & Reporting procedure.
• Du vil, sammen med brigadens øvrige sektioner, indgå i brigadens driftsmæssige opgaver, det være sig interne såvel som eksterne.
Om dig
Du er seniorsergent fra Hæren, og vi forventer, at du har gennemført VUT-II. Det er ønskeligt at du har baggrund fra kamptropperne samt at du har fungeret som infanteri- eller CBRN-lærer i en kampunderafdeling. Du har erfaring fra bataljonsniveauet - gerne efterretnings- eller operationsrelateret og gerne som CBRN-BM.

Du er analytisk stærk, initiativrig, nytænkende og visionær, har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed og ansvar. Du besidder en høj grad af faglighed, har sans for detaljen og interesse for at beskæftige dig med CBRN-området.

Vi forventer, at du har missionserfaring fra en eller flere udsendelser.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har kendskab til CBRN-Analysis.

Du skal kunne formulere dig på militært engelsk, såvel mundtligt som skriftligt, ligesom du er præsentations- og undervisningsvant.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale
operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for operationssektionen, major Thomas Block Hansen, tlf. 58 55 60 31 eller Brigadechefsergent Henrik Westergaard , tlf. 25 55 60 04.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 31 marts 2019. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig
baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officers-skole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører ud-dannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.03.2019

Indrykningsdato

22.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent