Flyvevåbnet 3

Efterretningsassistent (konstabel) ved Air Control Wing i Karup.


Efterretningsassistent (konstabel) ved Air Control Wing i Karup.

Air Control Wing søger en videnbegærlig og pligtopfyldende konstabel som efterretningsassistent til Current Operations Intelligence elementet.
Om os
ACW er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og på ordre indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. ACW stræber efter at leve op til vores motto ”Vi værner om Danmarks sikkerhed” og er kendetegnet ved ”Intet forbliver uset” og ”Altid indsat; altid klar”. ACW fokuserer på at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er ACW vigtigste ressource.

ACW efterretning har til opgave, at gennemføre efterretningsmæssig støtte til ACW under gennemførelse af suverænitetshåndhævelsen af dansk luftrum og i forbindelse med udsendelse af enten personel eller deployerbart radar bidrag til international tjeneste. ACW efterretning er placeret på Flyvestation Karup underlagt flyvevåbnets Air Control Wing.

Du vil som efterretningsassistent indgå i et team bestående af såvel erfarent personel men også personel med mindre efterretningsmæssig baggrund. Vi lægger vægt på en god omgangstone, nysgerrighed overfor vores opgaver samt ikke mindst evnen til at se sammenhænge.
Om stillingen
Du bliver en del af et velfungerende team, hvor du som assistent skal bistå til at støtte den operative afvikling af ACW opgaver jfr. din leders opgave tildeling.

I den forbindelse ventes du på baggrund af det operative radar billede, at assistere til at klarlægge typen og omfang af de observerede fly aktiviteter samt mulige handlemønstre. Endvidere vil du skulle gennemføre data og informations indsamling med henblik på bistå i fremstilling af anvendelige efterretninger samt diverse briefings.

Du skal sammen med elementets øvrige medarbejdere, skulle deltage i undervisning af operatører på ACW egne kurser samt øvrige indenfor funktionsområdet efter nærmere ordre.

Som efterretningsassistent assisterer du således i gennemførelse af den daglig efterretningsstøtte til nationale og deployerede operationer ved ACW og udfører funktioner og opgaver under ledelse af en mellemleder eller leder, herunder både fysisk krævende arbejde og mere teoretisk betonet arbejde.

Det er helt afgørende for opgaveløsningen, at det operative miljø samt ledelse, er gjort bekendt med de situationsafhængige efterretnings oplysninger. Da der er tale om et særdeles dynamisk miljø inden for et tjenestefelt i konstant udvikling, vil der således ikke være tale om en afsluttet uddannelse men et tjenestefelt hvor du konstant udfordres på viden og kunnen
Som efterretningsassistent er du altid indsat i den operative missionsafvikling og du har mulighed for en stor del af frihed under ansvar indenfor løsning af de tildelte opgaver i et spændende operativt miljø.

Arbejdet fordrer til tider en del rejseaktivitet men du skal også påregne at gennemføre tjeneste på forskudte tider.
Om dig
Du har måske en baggrund fra det operative miljø ved ACW eller lignende.

Du har muligvis baggrund fra efterretningsfeltet eller kendskab til dette. Måske er du blot interesseret i verdenen omkring dig og ønsker at gøre en forskel.

Du besidder gode samarbejdsevner og skal være i stand til både at indgå i teams under løsning af opgaver eller selvstændigt.

Du er nysgerrig og ønsker at øge din viden inden for funktionsområdet.

Du er punktlig, troværdig og optræder ansvarsfuld og serviceminded i arbejdet, da resten af organisationen er afhængig heraf.

Du er loyal og forstår at begå dig i kommandosystemet, men også i stand til selvstændigt at træffe beslutninger.

Du skal kunne godkendes til udsendelse i internationale operationer.

Sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Kendskab til anvendelse af Microsoft Office pakken nødvendig.

Du skal beherske dansk og engelsk i skrift og tale. Engelsk p niveau 2-2-2-2.

Vi anmoder om, at du i din ansøgning forklarer, hvorledes du som kommende Konstabel og kollega ved vores sektion opfylder vores forventninger samt uddyber og kort begrunder din motivation for at søge stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Henrik Wittrup, ACW leder Current Ops Intel, på mail: ACW-OIC-001@fiin.dk eller telefon 72 84 52 31 på hverdage mellem 0800 og 1500.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 24. marts 2019.

Ansættelsessamtaler afholdes i forlængelse af ansøgningsfrist.

Ansættelse pr. 1. maj 2019.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag, herunder elektronisk via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

13.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent