Ingeniør med interesse for brandsikkerhed


Ingeniør med interesse for brandsikkerhed

Vil du være med til at sætte standarden for brandsikkerheden på landets største brandfarlige virksomheder? Beredskabsstyrelsen søger lige nu en kollega til et spændende fagligt område.
Du vil blive en ud af 8 i et team af engagerede medarbejdere, der hver dag skal finde de gode brandtekniske løsninger i komplekse sager.
Om os
Det brandtekniske team er placeret i enheden Brandforebyggelse, som består af 13 medarbejdere. Vi arbejder blandt andet med myndighedsopgaver inden for teknisk brandforebyggelse med udgangspunkt i beredskabslovgivningens krav.

Vi har et godt kollegialt sammenhold og løser vores opgaver med stor faglig stolthed.

Hos os får du fleksible arbejdsforhold, der respekterer både arbejdsliv og familieliv.
Om stillingen
To dage er sjældent ens, men opgaverne er primært behandling af brandtekniske byggesager på større brandfarlige virksomheder og risikovirksomheder i hele landet, udvikling af regler og vejledningsmateriale samt rådgivning af de kommunale redningsberedskaber. Sagerne vedrører især gasser, brandfarlige væsker og andre brandfarlige stoffer.

Vi har fokus på, at vores regler og vejledninger skal være tidssvarende, og vi har et godt og konstruktivt samarbejde med erhvervslivet, de kommunale redningsberedskaber og andre interessenter på området.

Det er en udfordrende stilling, og du får rig mulighed for at bringe dine kompetencer i spil.

Vi prioriterer at deltage i relevante nationale og internationale arbejdsgrupper og konferencer, og vi er opmærksomme på, at du løbende får udviklet dine kompetencer, så de passer til dine opgaver, og du kan udvikle dit potentiale.

Stillingen er på 37 timer/uge inkl. frokostpause.
Om dig
Du er uddannet bygningsingeniør eller har en anden relevant teknisk uddannelse.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med teknisk brandforebyggelse fra en kommunal bygnings- eller brandmyndighed eller en privat virksomhed eller har kendskab til det brandtekniske område via fag fra din uddannelse, men først og fremmest har du interesse for det brandtekniske område.

Du er en åben, positiv og fleksibel medspiller, som vil være med til at sikre et godt samarbejde med såvel kolleger som samarbejdspartnere.

Vi har en stor kontaktflade, så det er vigtigt, at du kan lide at være i dialog med mange mennesker i løbet af dagen.

Du arbejder struktureret og selvstændigt, samtidig har du har også en god forståelse for, hvornår det er nødvendigt at sparre med en kollega.

Du synes, det er spændende at løse opgaver, hvor det kan kræve research i litteratur og standarder at finde frem til en god løsning, og du kan formidle et teknisk budskab på en forståelig måde, både mundtligt og skriftligt.
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem den relevante faglige organisation og Finansministeriet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte souschef Allan Thomsen, tlf. 22 45 33 64.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Annete Karlsen, tlf. 72 81 91 70.

Ansøgningsfristen er 4. marts 2019. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i umiddelbar forlængelse af udløb af ansøgningsfrist.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Birkerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

04.03.2019

Indrykningsdato

11.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent