Almen sergent Hæren 1

Sagsbehandler på Hærens område søges til Planlægnings- og Styringssektionen ved Forsvarskommandoen i København


Sagsbehandler på Hærens område søges til Planlægnings- og Styringssektionen ved Forsvarskommandoen i København

Er du en ambitiøs major, som ønsker et spændende job i et værnsfælles miljø, hvor du vil få et godt indblik i hele Forsvaret, Forsvarsministeriets virke og med mulighed for at præge Hærens nuværende situation og fremtidige udvikling?

Synes du, det lyder spændende at arbejde i et dynamisk og udfordrende miljø tæt på centrale beslutningstagere i Forsvarsstaben, Forsvarsministeriet og med mulighed for at bringe dine faglige kompetencer i spil, så det kan mærkes ude i værnene?

Så søg denne stilling, som er til besættelse snarest muligt.
Om os
I styrings- og planlægningssektionen (PLA-1) varetager vi et bredt spektrum af opgaver, men vi har - som navnet antyder – primært fokus på tværgående planlægning og styring af Forsvaret som virksomhed. Vi er desuden Forsvarskommandoens ankerpunkt for såvel forberedelse og implementering af forsvarsforliget som for øvrige politiske aftaler, hvor vi sidder helt tæt på de centrale beslutninger ved Forsvarschefen og dennes vicechef.

Vi arbejder eksempelvis med den værnsfælles styring og prioritering af kapaciteter, strukturer og organisation, hvor vi koordinerer og tilvejebringer det militærfaglige input, herunder i forbindelse med politiske aftaler om forsvaret, forsvarsforlig, mv.

Sektionen udarbejder desuden Forsvarets styringsstrategier, årsplanlægning og handlingsprogrammer for værnene i tæt samarbejde med Operationsstaben, Økonomidivisionen, kommandoerne og andre myndigheder.

Endelig gennemfører sektionen en række større tværgående analysearbejder og varetager flere opgaver i forhold til værnsfælles koordination. Det handler eksempelvis om dimensionerings- budgetanalyser, rigsrevisionsundersøgelser, mv.
Om stillingen
Du bliver primært ansvarlig for sagsbehandling på Hærens område. Du må dog også forvente at skulle løse andre konkrete ansvarsområder alt afhængig af din baggrund og sektionens aktuelle behov.

Du vil desuden kunne få ansvaret for at koordinere tværgående analysearbejder i Forsvarskommandoen eller indgå i tværministerielle arbejdsgrupper, støtte og give bidrag til sektionens øvrige interne eller tværfaglige opgaver - eksempelvis i relation til koordination og udvikling af kapaciteter, strukturer og organisation i Forsvaret.

Endelig vil få en tæt berøringsflade med særligt Hærkommandoen såvel som med øvrige styrelser og kommandoer samt økonomidivisionen i Forsvarskommandoen. Dette vil give dig en unik mulighed for at bringe dine faglige kompetencer i spil med henblik på at kunne præge såvel Hærens nuværende situation som dens fremtidige udvikling.

Stillingen er placeret i København, men der er fleksibilitet i forhold til eksempelvis hjemmearbejdsdage, og der kan efter en konkret vurdering af den enkeltes forhold kompenseres for personlige ønsker.
Om dig
Du har stor viden om Hæren og dens underlagte enheder, du er analytisk stærk og du kan bevare overblikket og holde mange bolde i luften. Du formår desuden at analysere komplekse sager og spørgsmål i forhold til den virkelighed, der er i Hæren, og det er vigtigt, at du kan omsætte komplekse problemstillinger til et let forståeligt skriftsprog.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse snarest muligt, og der er som udgangspunkt tale om en stilling med fast tjenestested i København. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte

Der vil i forbindelse med ansættelse være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg.

Det er et krav, at du er sikkerhedsgodkendt til Hemmeligt og at du kan opretholde denne så længe stillingen bestrides.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Planlægnings- og Styringssektionen, oberstløjtnant Peter Melgaard på telefon 20 18 23 08.

Hvis du vil høre mere om løn og ansættelses vilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 72 81 91 44.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er 1. marts 2019, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i løbet af uge 11.

Du skal søge jobbet via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.03.2019

Indrykningsdato

11.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent