Business controller med sans for tværgående opgaveløsning til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Business controller med sans for tværgående opgaveløsning til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Kan du lide at arbejde med komplekse problemstillinger, og har du mod på at arbejde med økonomistyring, som vedrører indkøb af nye kampfly? Så er du måske vores nye medarbejder.
Om os

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har til opgave at indkøbe, vedligeholde og udfase materiel og it for alle Forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, fly og it-systemer til støvler og lommeknive. FMI hører under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget.

Økonomidivisionen støtter hele Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med økonomistyring og controlling, og stillingen som businesscontroller er placeret i Økonomidivisionens Materieløkonomisektion. I sektionen arbejdes der med den løbende økonomistyring af Forsvarets materielkapaciteter, hvis årlige budget ligger på ca. 6 mia. kr. Derudover udarbejder sektionen også økonomiske analyser på baggrund af materiel- og it-budgettet.
Om stillingen

Som business controller i Økonomidivisionens Materielsektion oplever du dagligt et tæt samarbejde med budgetansvarlige kollegaer og chefer, da dette samarbejde forudsætter, at Økonomidivisionen kan tilvejebringe en solid økonomistyring i FMI. Dit primære ansvarsområde vil ligge inden for anskaffelse af nye kampfly, og der kræves derfor en særdeles solid forståelse af Forsvarets anskaffelsesprocesser.

Du bistår blandt andet de budgetansvarlige med alt fra controlling, budgetprocesser, opfølgning, konsolidering, interne afregninger og anlægsaktivering til lagerværdiansættelse. Du er derfor skarp på, hvordan økonomiske analyser kan skabe værdi på tværs af FMI, og du er god til at videreformidle tal til kollegaer uden en økonomifaglig baggrund.
Om dig

Du har en akademisk uddannelse inden for økonomi eller regnskab, gerne suppleret med erfaring med økonomistyring i staten. Fagligt er du knivskarp og har gerne nogle års erfaringer med driftsøkonomiske problemstillinger. Du evner at rådgive kollegaer, såvel som chefer, ud fra et helhedsperspektiv, hvilket din opgaveløsning bærer præg af.

Som person er du god til at videreformidle komplekse økonomiske problemstillinger på en gennemskuelig og brugerorienteret måde. Du er løsningsorienteret ud over det sædvanlige, og du er omstillingsparat, hvis arbejdsopgaverne kræver det.

Sidst, men ikke mindst, kan du samarbejde på tværs af alle dele af organisationen og forstår værdien af at etablere konstruktive samarbejdsrelationer.

Vi tilbyder
Materieløkonomisektionen er præget af en åben og imødekommende kultur, hvor der lægges vægt på et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone.

Vi vægter et miljø, hvor gode kolleger, humor, ambitioner og professionalisme smelter sammen. På tværs af Økonomidivisionen har vi stor fokus på trivsel og kompetenceudvikling, og vil gerne sikre at det er meningsfyldt at gå på arbejde.

Vi har desuden gode idrætsfaciliteter i egne lokaler, og medlemskab af vores idrætsforening giver mulighed for at benytte Hjortespringbadet og Skinderskovhallen.
Ansættelsesvilkår

Du bliver ansat og aflønnet efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Afhængig af kvalifikationer er der mulighed for at forhandle tillæg i forbindelse med ansættelsen. Der er til jobbet tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Vil du vide mere
Har du fået lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte sektionschef Sune van Overeem Sand på tlf. 22707428.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-Konsulent Julie Hasforth, på tlf. 3266 5702.

Sådan søger du
Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 24. februar 2019. Vi forventer at holde samtaler løbende.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvarsministeriets Materiel – og Indkøbsstyrelse på: www.forsvaret.dk/FMI


OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

11.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent