Akadami hæren

Rådighedsstillinger - 2. Logistikbataljon søger konstabler til reserven.


Rådighedsstillinger - 2. Logistikbataljon søger konstabler til reserven

Er du en soldat i civile klæder, og kan du stadig mærke uniformen og det grønne kalde, som en kløen du ikke kan fjerne? Så har vi noget for dig.
Om os
2. Logistikbataljons kerneopgave er at uddanne soldater i Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt levere daglig støtte til Forsvarets enheder og enkeltpersoner i form af kursusvirksomhed.

I 2. Logistikbataljon lægges grundstenene for de soldater, der skal indgå i stående styrke. Derfor er det af afgørende betydning, at der skabes en rød tråd fra Hærens Basisuddannelse over Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse til 1. Logistikbataljon.

Det er afgørende, at der i 2. Logistikbataljon er en forståelse for den operative tilgang, som er 1. Logistikbataljons hverdag. Uagtet at 2. Logistikbataljon ikke er en operativ bataljon, er den operative tilgang og forståelse et mantra for bataljonen og skinner igennem i håndtering af opgaver, føringsuddannelser og prioritering af deltagelse i 2. Brigades aktiviteter som en Logistikbataljon. Samtidig er et højt niveau på grundlæggende militære færdigheder en naturlig del af tjenesten ved bataljonen.

Hvervning er et fokusområde for bataljonen i sin helhed. Det omfatter såvel hvervning til grundlæggende sergentuddannelse og officersuddannelse som hvervning til Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Dette tilsikrer, at vi uddanner og videresender flest muligt velegnede soldater til stående reaktionsstyrke, forsvarets uddannelser og totalforsvarsstyrken.

2. Logistikbataljon består af tre underafdelinger med ca. 100 soldater og 250 værnepligtige, som uddannes i 4 måneder, med start 2 gange årligt samt en voksende afdeling af reserve personel. Det er her du kommer ind i billedet.
Om stillingen
Som konstabel i vores reserve, vil du komme til at løse mange forskellige opgaver. I samarbejde med vores bataljonsstab og støtteelementer vil du kunne deltage i nationale og internationale øvelser, være med på skydelejre eller indgå i designeringer ved højere hovedkvarterer.

Under øvelser vil du komme til at støtte bataljonen i deres opgaveløsning. Dine specifikke kompetencer vil afgøre om det bliver inden for uddannelse, stabstjeneste, transporttjeneste, forsyningstjeneste, forplejningstjeneste eller andre fagområder, du kommer til at støtte. Det kan også gælde at støtte udenlandske enheder under øvelse i Danmark. På skydelejre vil du kunne komme til at løse opgaver som vagt og eller sikkerhedsassistent for vores underafdelinger eller indgå på skydehold, for at holde dine egne færdigheder vedlige.
Om dig
Det er ikke afgørende om du har været logistiker før. Så om du brænder for operativ logistik eller om din kærlighed ligger ved de grundlæggende militære færdigheder er mindre afgørende for os.

Vi vægter, at du er soldat ind til kernen, du skal være energisk, fleksibel og omstillingsparat til de mange forskellige opgaver, der påhviler dig som ansat ved 2. Logistikbataljons reserve.

Vi ser gerne, at du har en stor grad af selvstændighed og ansvarsfølelse, da reserven selvfølgelig kommer ved siden af dit civile job, men vi forventer alligevel, at du prioriterer at have en stilling ved reserven.

Vi forventer ydermere, at dit civile job tillader, at du kan deltage i aftalte og planlagte aktiviteter. Alle aktiviteter bliver planlagt i god tid, og vi respekterer eventuelle behov for varselsperioder, da vi ønsker, at være en arbejdsplads som alle er glade for.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er niveaufastsat til konstabel af reserven (M112) og løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og Centralforeningen for Stampersonel i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan honorere Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder for reserve personellet, major Henrik Lykke Straarup på telefon 25 10 06 58.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Stillingerne kan søges løbende frem mod den 31. marts 2019.

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler, efterhånden som vi modtager ansøgninger, og ansættelsen vil ske umiddelbart efter de afholdte samtaler.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.03.2019

Indrykningsdato

11.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent