Kapacitetscenter Manager til Transport og Lægemidler


Kapacitetscenter Manager til Transport og Lægemidler

Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD) i Brabrand (Århus) søger en Kapacitetscenter Manager (KCM) til det nyoprettede kapacitetscenter transport og lægemidler.

Stillingen er placeret under Forretningsområde Koncernfælles Kapaciteter (FKK).

Er du god til at kommunikere og kan du samtidig levere gennemarbejdede skriftlige analyser?

Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job ved FKK under FDD.
Om os
FKK er en del af FDD under Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse (FMI).

Forretningsområdet består af seks kapacitetscentre.

Ansvaret spænder over følgende hovedopgaver:

- Gennemførelse af EU-udbud på rammeaftaler kombineret med optimale lokalindkøb,
- beskrivelse af forvaltningsgrundlag i form af bestemmelser, vejledninger og direktiver,
- controlling, udvikling og optimering af FDD's depoter, lagre og transport,
- Forsvarets forvaltning ved udlejning samt ind- og udlån af materiel.

På kapacitetscenter transport og lægemidler er der ansat henholdsvis en civilingeniør og to farmaceuter som sagsbehandlere.
Om stillingen
Du vil indgå som KCM for områderne transport og lægemidler.

Du vil desuden være elementleder for kapacitetscentrets medarbejdere.

Du skal selvstændigt sætte retning for udvikling, drift og controlling af dine kapacitetsområder.

Primære opgaver som KCM Kommercielle Transportydelser:

- Udarbejdelse, ajourføring og videreudvikling af FMI bestemmelser for transport og spedition,
- sagsbehandling på transport og spedition, herunder sagsbehandling i relation til SKAT og EU INFOSTAT,
- opfølgning på indgåede aftaler omkring transport og spedition,
- gennemførelse af Forsvarets udbud af transport- og speditionsopgaver,
- point of contact for US State Department vedrørende import/eksport af militært materiel fra/til US.

Primære opgaver som KCM Lægemidler:

- Ansvarlig for det forvaltningsmæssige grundlag på lægemiddelområdet,
- ansvarlig for logistisk planlægning, gennemførelse og controlling af lægemiddelområdet,
- ansvarlig for inspektion af beholdninger indenfor lægemiddelområdet, samt udarbejdelse af kravspecifikationer til lægemidler i Forsvaret,
- overordnet dansk repræsentant på de halvårlige møder vedrørende lægemidler i NATO regi.
Om dig
Du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau eller er major der har gennemgået Master i Militære Studier eller anden ækvivalerende uddannelse.

Som militær har du erfaring fra INTOPS – gerne i en logistik funktion og erfaring fra tjeneste som logistik sagsbehandler stillinger i den operative struktur, ved FMI eller tilsvarende.

Vi ser gerne, at du har civile kurser inden for logistik, herunder SCM og Lean-produktion samt erfaringer med praktisk anvendelse af DeMars analyseværktøjer.

Vi forventer, at du er selvstændig, initiativrig, strategisk tænkende, fremsynet, serviceminded, udadvendt og god til at skabe netværk. Du er velformuleret på dansk og engelsk i både skrift og tale.

Du er fleksibel i forhold til belastning og opgavernes art, der spænder vidt.
Herudover er du helhedsorienteret i forhold til forretningsområdets samlede opgaveportefølje og en god kollega, der med godt humør yder en ekstra indsats i perioder med spidsbelastning.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende relevant overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Michael Kaarup Krogh, chef for forretningsområde koncernfælles kapaciteter på telefon 72 81 60 89 eller fmi-f-chfkk@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Martin Fyrstenberg, på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 3. marts 2019, og vi forventer at gennemføre samtaler i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS FORSYNING, DEPOT OG DISTRIBUTION
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.
Ca. 700 af FMI’s 1.900 medarbejdere er ansat i Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD). Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet, dog med hovedsædet i Aarhus. FDD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandet andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. FDD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

03.03.2019

Indrykningsdato

11.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent