Hæren 06

Sikkerhedsrådgiver (farlig gods) til Ingeniørregimentet


Sikkerhedsrådgiver (farlig gods) til Ingeniørregimentet

Er du seniorsergent og har du lyst til at uddanne og vejlede om farligt gods ved Ingeniørregimentet?
Om os
Garnisonsstøtteenheden ved Ingeniørregimentet er en nyoprettet sektion, der bl.a. støtter alle enheder, chefer og medarbejdere på Skive Kaserne.

Sektionen består af seks elementer, hvor ét element udelukkende fokuserer på at støtte chefer og enheder indenfor farligt gods og arbejdsmiljø.

Sektionen har en meget stor kontaktflade på Skive Kaserne, eksterne militære enheder og civile organisationer.

I sektionen har vi en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør. Vi vil være en professionel og attraktiv arbejdsplads, hvor forskellig baggrund og forskellige standpunkter ses som en styrke i opgaveløsningen.
Om stillingen
Som sikkerhedsrådgiver er du regimentschefens nærmeste hjælper og rådgiver indenfor transport af farligt gods. Til daglig refererer du dog til sektionschefen.

Du er garant for, at regimentets enheder kender og følger områdets lovgivning og bestemmelser i fm. transport af farligt gods.

Enkeltopgaver er bl.a.:
- Uddannelse af personer der er involveret i transport af farligt gods.
- Vejledning og tilsyn af regimentets enheder.
- Koordination med andre militære enheder og civile organisationer om farlig gods.
- Rapportering om transport af farligt gods.
- Deltagelse i fora om transport af farlig gods og eksplosivstofsikkerhed.
Om dig
Du er seniorsergent, og det er en fordel, hvis du allerede har erfaring med forsyningstjeneste og logistik fra fx kompagni- eller bataljonsniveauet.

Du bør være uddannet Sikkerhedsrådgiver, og indstillet på at vedligeholde din kompetence med løbende repetitionsuddannelser. Alternativt er du indstillet på at indgå en uddannelsesaftale mhp. at bestå den grundlæggende sikkerhedsrådgiveruddannelse indenfor det første år efter ansættelsen.

Vi forventer, at du generelt er interesseret i relevant ledelses- og specialistmæssig kompetenceudvikling.

Det er en fordel, hvis du har ADR chaufførkurser (grundkursus og specialistkurser klasse 1- 6, klasse 8-9 og gerne klasse 7), eller anden særlig uddannelse for involverede i transport af farligt gods (grund-, funktions- og sikkerhedsuddannelse). Det er også en fordel, hvis du har kendskab til RID, IMDG, ICAO-TI og IATA-DGR.

Som person har du en grundlæggende og smittende positiv tilgang til verdenen, hverdagen, opgaverne og ikke mindst til andre mennesker:
- Du kommunikerer klart og tydeligt og viser respekt og anerkendelse, og kan derfor samarbejde med mennesker på alle niveauer. Du skaber, vedligeholder og udvikler stærke samarbejdsrelationer på tværs af garnisonens enheder.
- Du er stolt af din høje faglighed og viser, at du selvstændigt kan planlægge din hverdag, men samtidig er du ressourcebevidst og får opgaverne i mål til tiden.
- Du tager ansvar og viser initiativ i ft. opgaverne og er omsorgsfuld og loyal overfor dine kolleger, og bidrager dermed til, at vi hverken misser en opgave eller fodfæstet, når der er mange bolde i luften.
- Du er kreativ og nytænkende i ft. andre måder at løse opgaverne på, og du har mental omstillingsparathed og viser fleksibilitet i ft. en dynamisk hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefsergent Jan Barbier, telefon: 72 82 50 93 / 23 83 92 43.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Du kan søge stillingen via linket senest den 24. februar 2019. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansættelsessamtaler gennemføres løbende. Stillingen er til besættelse d. 1. april 2019, men gerne tidligere.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

11.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent