Idrætsbefalingsmand ved Helicopter Wing Karup


Idrætsbefalingsmand ved Helicopter Wing Karup

Interesserer du dig for idræt og mennesker i positivt samspil og er du god til at skabe vedvarende motiv for træning hos andre? Har du øje for at støtte og skabe sunde idrætsvaner og kan du skabe god omtale og et godt omdømme omkring idrætsvirksomhed for os, der døgnet rundt, året rundt, overvåger og passer på Danmarks luftrum? ...Så skulle du overveje at søge jobbet som vores nye idrætsbefalingsmand.
Om os
Helicopter Wing Karup (HWKAR) har hjemsted på Flyvestation Karup. Vi er Flyvevåbnets suverænt største Wing med næsten 900 ansatte. Helicopter Wing Karup (HW) har som hovedopgave at gennemføre Forsvarets helikoptermissioner. Vi gennemfører redningsoperationer fra luften og er på konstant beredskab. Vi gennemfører desuden missioner i Nordatlanten og yder herudover støtte til det nationale beredskab, herunder politiet.

HW deltager i internationale missioner i verdens brændpunkter og yder støtte til de øvrige værn samt NATO allierede, og vi stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto "Altid indsat, altid klar". Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle som bidrager positivt til vores opgaveløsning og til gengæld fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret.
Om stillingen
Du vil som idrætsbefalingsmand være placeret i Støtte og Planlægningsafdelingen på Flyvestation Karup under Wing Støtte Sektionen, hvor du bliver tilknyttet støtteelementet.

Dine opgaver er blandt andet tilrettelæggelse og praktisk gennemførelse af idrætsaktiviteter, herunder interne idrætsarrangementer. Du skal blandt andet gennemføre basistest for Helicopter Wingens underlagte SEK/ENH og det forventes, at du kan træffe selvstændige beslutninger og afgørelser inden for eget sagsområde. Du skal samarbejde med og koordinere træningstilbud med vores underlagte enheder og du har ansvaret for tilsyn med wingens idrætsmateriel.

Du er Helicopter Wing Karups ressourceperson inden for idræt ved eksterne arrangementer og møder, og du deltager sammen med Flyvevåbnets øvrige sagsbehandlere på idrætsområdet i vedligeholdelse og udvikling af relevant uddannelsesdokumentation. I samarbejde med blandt andet Forsvarets Sanitets Kommando er du ligeledes ansvarlig for uddannelse og efteruddannelse af Wingens idrætsinstruktører.

Da støtteelementet spænder over en række forskelligartede arbejdsopgaver, vil du ligeledes blandt andet kunne inddrages i opgaveløsningen på tværs af elementet, hvorfor vi lægger vægt på at du kan bidrage positivt til det indbyrdes samarbejde og fleksibiliteten i elementet. Du vil også være fungerende daglig leder når elementlederen ikke er til stede.
Om dig
Som person er du positiv, udadvendt og nysgerrig. Du kan lide at arbejde med mange opgaver på samme tid, du skaber overblik og du byder dig til, når det er nødvendigt også selv om det ikke lige er din kerneopgave.

Du forstår vigtigheden af den personlige synlighed og personlige involvering, du har fokus på det hele menneske og på at skabe sammenhæng mellem arbejde og privatliv. Du evner at udfordre dig selv og blive udfordret, ligesom du af natur er autentisk, tillidsskabende og innovativ samt evner at arbejde ud fra en tilgang om mangfoldighed og relationer.

Du har relevant uddannelse inden for idræt, herunder banelæggerkursus, idrætslederkursus, militær fysisk træner 1,2 og 3 eller ækvivalerende samt erfaring med positiv kommunikation og har IT brugerkundskaber svarende til PC-kørekort.

Vigtigst af alt er dog, at du brænder for området og er en dygtig kommunikator i både skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chefen for Base Støtte Sektionen, MJ Kenneth B. Jensen på mail HW-BSS-001@mil.dk eller telefon 7284 2150 på hverdage mellem kl. 0800 og 1500.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 4. marts 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.03.2019

Indrykningsdato

08.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent