Flymekaniker til Motorværkstedet Air Maintenance Squadron ved Helicopter Wing Karup - Genopslag


Flymekaniker til Motorværkstedet Air Maintenance Squadron ved Helicopter Wing Karup - Genopslag

Helicopter Wing Karup søger en tekniker til at indgå i team af motorvedligeholdelse på helikopterområdet. Så brænder du for at specialisere dig inden for motorområdet og har blik for detaljerne? Og kan du se det spændende i at servicere forskellige kunder, i form af Helicopter Wing Karups eskadriller og ønsker at være med til at forme kommende flymekanikere i Flyvevåbnet? Så er du måske vores nye kollega.
Om os
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikopter. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Om enheden:
Aircraft Maintenance Squadron (AMS), varetager Base Maintenance af Forsvarets helikoptere. Enheden består af 137 stillinger fordelt på et Ledelses- og produktionskontor, specialværksteder og dokke til eftersyn af AS550, SeaHawk og EH101 helikoptere.

Vi er en del af Helikopter Wingens internationale profil, og varetager også vedligeholdelse i internationale miljøer og i forbindelse med øvelser. AMS er endvidere et godkendt praktikværksted for Air Force Training Centers EASA godkendte flymekanikeruddannelse.
Om stillingen
Du indgår i den daglige vedligeholdelse af flymotorer, herunder udførelse af planlagte eftersyn og fejlfinding både lokalt og eksternt. Du udfører dokumentation i SAP og logbøger på værksteds niveau, for at kunne opretholde luftdygtigheden, og vil også løbende skulle bidrage til, at evaluere arbejdsprocedurer, kontrol- og arbejdskort for AMS ansvarsområde.

Derudover får du en central rolle som supervisor af de EASA flymekanikerelever, der gennemfører praktikforløb på værkstedet.

Endvidere skal du deltage i Helikopter Wing rejsevirksomhed, hvor det måtte være nødvendigt, nationalt såvel som internationale operationer med mere, herunder også øvelsesvirksomhed.
Om dig
Vi forventer, at du har en positiv indstilling, gode samarbejdsevner med fokus på kvalitet i opgaveløsning, arbejdsmiljø og uddannelse af elever.

Du skal kunne overskue og gennemføre pålagte opgaver i et til tider hektisk miljø med flere samtidige opgaver. Du skal kunne indgå i og arbejde med et team af kvalificerede mekanikere i forbindelse med flyvedligeholdelsen, så denne gennemføres i et godt og sikkert miljø.

Vi forventer, at du som minimum har Forsvarets Flytekniske Grunduddannelse eller civilt COR/AML.

Vi ser gerne, at du har erfaring med elever fra tidligere job, SAP og føring af logbøger samt at du eventuelt har uddannelse på en af følgende flymotorer Arriel 1D1, RTM322 eller GE T700.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte PL Anders Nielsen på telefon +45 728 42702 eller oversergent Ole Bruun Kristensen på telefon +45 728 42861 ved Helikopter Wing Karup.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 24. marts 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

08.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent