Chefsekretær til chefen for Føringsstøtteregimentet


Er du vores udadvendte og strukturerede chefsekretær?

Er du god til at holde mange bolde i luften, og er du struktureret, grundig, udadvendt og let at samarbejde med? Så er du måske den chefsekretær, vi har brug for ved Føringsstøtteregimentet
Om os
Ledelsessektionen ved Føringsstøtteregimentet yder støtte direkte til regimentets ledelse. Sektionen indgår i Garnisonsstøtteenheden og er dermed en del af det administrative fællesskab på Ryes kaserne i Fredericia Garnison.

Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarter og Communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.

Regimentet har stolte, militære traditioner, som holdes i hævd under festlige former i Fredericia garnison. Føringsstøtteregimentet er en moderne og højteknologisk arbejdsplads, med en bred faglig spændvidde gående fra administrative opgaver, uddannelse, over teknisk komplicerede It-løsninger til militær stabsstøtte.
Kulturen ved regimentet er uformel med et tæt og kollegialt samarbejde på tværs af organisationen. Omgangstonen er professionel og moderne, præget af faglig sparring.

Der lægges stor vægt på respekt for den enkelte medarbejder på tværs af grader og funktioner samt trivsel på arbejdspladsen med mulighed for personlig udvikling.
Om stillingen
Som sekretær for regimentschefen er din primære opgave at være den nære og personlige støtte, som giver chefen de bedste forudsætninger for, at fokusere sin tid på at lede regimentet.

Du bidrager væsentligt til, at chefens tid er disponeret hensigtsmæssigt, at aftaler er indgået og nødvendige forberedelser koordineret og iværksat rettidigt.
Du varetager udformning af chefens korrespondance og bistår ved planlægning og tilrettelæggelse af hans møder, konferencer og rejser.
Du vil, på vegne af chefen, koordinere med den øvrige ledelse ved regimentet om udarbejdelse af briefinger, baggrundsnotater mv. til brug under møder, seminarer og lignende.
Du vil endvidere være sekretær i mødefora ledet af regimentschefen.

Chefsekretæren fungerer som kontaktperson når afholdelse af arrangementer såsom regimentets fødselsdagskoncert, naturvandring og lignende, skal koordineres med repræsentanter for kommunen og erhvervslivet. Du vil derfor skulle forestå den administrative del af forberedelserne, herunder udarbejde invitationer, modtagelse af tilmeldinger mv.

Herudover vil sekretærfunktionen indebære generel administration såsom booking af faciliteter, rejser, forplejning og lign., ekspedition af post, telefonbetjening, udarbejdelse af befalinger, korrekturlæsning mv.

Regimentet har et tæt samarbejde med Fredericia Kommune og byens erhvervsliv.

Du refererer direkte til regimentschefen i det daglige arbejde, men er organisatorisk underlagt Ledelsessektionen i Garnisonsstøtteenheden. Her er der gode muligheder for faglig sparring og kollegial støtte fra kolleger fra enheden, som er stærke på bl.a. kommunikation, administration og logistik.

I jobbet vil der være rig mulighed for at udvikle kompetencer inden for ledelse, planlægning og administration i en større værnsfælles organisation.
Om dig
Du har en kontoruddannelse, eventuelt suppleret med en akademiuddannelse eller tilsvarende og gerne med erfaring inden for sekretær- og kontorarbejde i en større organisation. Kendskab til Forsvarets organisation er en fordel, men ikke et krav.

Vi forventer, at du besidder særdeles gode skriftlige og mundtlige danskfærdigheder, og at du er serviceminded, udadvendt og imødekommende over for de daglige henvendelser.

Du er god til at holde hovedet koldt, når der er travlt og mange presser på for at få adgang til regimentschefen. Du er grundig med sans for detaljen i dit arbejde, hvorved du sikrer kvalitet og driftssikkerhed i varetagelsen af sekretærvirket.
Du er i besiddelse af en vis personlig myndighed, som vil lette formidlingen af opgaver, som du på vegne af regimentschefen fordeler ud i organisationen.

Du har endvidere gode IT-færdigheder, og erfaring med SAP og KESDH vil være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og HK/STAT. Lønnen udgør kr. 24.239,33 pr. måned. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af ledelseselementet Oberstløjtnant Anne C.C. Bill på mail: TGR-STCH@mil.dk eller tlf.: 2286 6271. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Anna Racic på tlf.: 7281 9663

Ansøgningsfristen er 27. februar 2019. Der afholdes løbende samtaler. Stillingen er til besættelse pr. 1.maj 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

27.02.2019

Indrykningsdato

08.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent