Missionplanner

Training & Exercise Officer (M331) til Projektgruppe Composite Special Operations Component Command ved Specialoperationskommandoen


Training & Exercise Officer (M331) til Projektgruppe Composite Special Operations Component Command ved Specialoperationskommandoen

Brænder du for uddannelse og operationer, og vil du være en af de bærende kræfter i udviklingen af en internationalt efterspurgt specialoperationskapacitet på det højeste taktiske niveau, så er du den kollega vi søger som Training & Exercise Officer i Projektgruppe Composite Special Operations Component Command.
Om os
Danmark, Belgien og Nederlandene har underskrevet en aftale om oprettelse af et fælles specialoperationsstyrkehovedkvarter, benævnt Composite Special Operations Component Command (C-SOCC).
Danmark er ansvarlig for ledelsen af projektet og dets implementering frem til og med 2021, hvor hovedkvarteret er tilmeldt NATO Response Force.

Specialoperationskommandoen (SOKOM) varetager på vegne af Forsvaret den samlede multinationale projektledelse gennem en dansk etableret C-SOCC projektorganisation på seks medarbejdere i Staben ved Specialoperationskommandoen. I den multinationale projektorganisation indgår der tillige kolleger fra Belgien og Nederlandene.

Fakta: Specialoperationskommandoen opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber. Specialoperationskommandoen omfatter en Taktisk Stab samt Jægerkorpset og Frømandskorpset. Specialoperationskommandoens opgaveløsning bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.
Om stillingen
Som det fremgår af funktionsbenævnelsen så er stillingen internationalt orienteret, og internationalt samarbejde både mellem de tre nationer, men også i NATO-regi, er en fast bestanddel af funktionen, idet funktionen har en stor berøringsflade med blandt andet NATO Special Operations Headquarters (NSHQ) og et antal aktører indenfor NATO kommandostruktur.

Som sagsbehandler inden for uddannelse og øvelser i projektorganisationen, er du ansvarlig for bred sagsbehandling, koordination, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelses- og øvelsesrelaterede opgaver, både i national og international ramme, herunder udarbejdelse af planer og direktiver inden for C-SOCC operative træningsfunktion.

Du vil som formand for C-SOCC Working Group Training & Exercise være ansvarlig for trilateral koordination af nationale og internationale kursus- og øvelsesaktiviteter i rammen af NATO Major Joint Exercises i TRIDENT- og STEADFAST øvelsesserierne. Du vil ligeledes deltage i øvelsesplanlægningsforløb i selvsamme øvelser, hvilket medfører stor rejseaktivitet i funktionen.

Du vil udarbejde uddannelseskoncepter for C-SOCC samlede virke og deltage i uddannelsesrelaterede aktiviteter i samarbejde med nationale og udenlandske samarbejdspartnere samt løbende ajourføre dig vedr. NATO bestemmelser og operative uddannelseskrav.

Der er tale om en projektstilling, som er oprettet i perioden frem til december 2021. Som en projektstilling er derfor mulighed for, at du selv kan være med til at præge stillingens fremtidige indhold, ligesom opgaver vil ændre sig over tid. Det er væsentligt, at være opmærksom på, at der ikke er tale om et traditionelt stabsofficersjob med faste og altid forudsigelige arbejdstider og opgaver.

Du vil arbejde i et dynamisk internationalt miljø, hvilket bl.a. omfatter stor rejseaktivitet, hvor du fleksibelt deltager i planlægnings og – koordinationsopgaver udenlands.

Der vil efter 2021 være mulighed for enten at fortsætte i en anden stilling i Specialoperationskommandoen eller at søge andre stillinger i Forsvaret.

Operativ designeringsfunktion
Du vil i funktionen være operativt designeret til staben for C-SOCC, hvorfor du udover dit daglige virke som T&E Officer også selv vil skulle indgå i operative uddannelsesaktiviteter, herunder kurser, stabsuddannelse og de selvsamme øvelser som du har deltaget i planlægningen af.

Din designeringsfunktion er ”SOPLE CURRENT OPS (CJOC)”.
SOPLE (Special Operations Planning and Liaison Element) er et planlægnings- og forbindelsesled på op til 12 stabsfunktioner udskilt af SOCC-hovedkvarteret.
Ved iværksættelse af NATO Crisis Response Planning, aktiveres SOPLE med henblik på at deployere til det ansvarlige Joint Headquarters i en given operation, som Chefen for C-SOCC stedlige repræsentant.
Om dig
Du er M331 major eller orlogskapkajn med relevante akademiske og operative forudsætninger.

Dit hjerte banker for operationer, men samtidigt forstår du vigtigheden af at tilrettelægge uddannelses- og forberedelsesforløb af høj kvalitet, som en forudsætning for operativ stabsekspertise og effekt.
Du er i stand til at arbejde meget selvstændigt, er initiativrig og har gode evner inden for kommunikation, herunder skriftlig og mundtlig engelsk samt planlægning og styring af pålagte opgaver.

Du skriver godt, og forstår betydningen af høj stabsmæssig faglighed, herunder udfærdigelse af sagsoplæg med kant, kontekst og konklusion. Du er struktureret og holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til specialoperationer og erfaring med stabstjeneste ved en niveau II myndighed. Kendskab til NATO kommandostruktur og NATO øvelsescyklus er en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er 24. februar 2019, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 9. Stillingen er til besættelse den 1.april 2019 eller snarest mulig.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OL Jørgen Christian Nyholm på tlf.:728 57130 eller mobil 25158946.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og ligger ved Aalborg. Specialoperationskommandoen er det faglige og operative kapacitetscenter for Danmarks specialoperationskapaciteter. Specialoperationskommandoen omfatter en kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset.
Chefen for Specialoperationskommandoen er overfor Forsvarschefen ansvarlig for al styrkeproduktion og –udvikling indenfor Specialoperationsområdet herunder for styrkeproduktionen og –opstillingen af et dansk kernebidrag til en NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: Styrke Gennem Fælles Indsats.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

08.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent