Almen sergent Hæren 1

Bjærgningsbefalingsmand til Bjærgningssektionen ved 1.Panserinfanteribataljon hos Gardehusarregimentet


Bjærgningsbefalingsmand til Bjærgningssektionen ved 1. Panserinfanteribataljon hos Gardehusarregimentet

Er du sergent og synes at bjærgningstjenesten lyder interessant? Kan du håndtere tungt grej og store køretøjer? Er du klar til at indgå i et team af kollegaer, hvor ingen opgave er for svær og hvor sætningen ”det kan vi ikke” er udgået af svarberedskabet? Så er det måske dig, som vi skal bruge i Stabskompagniet.
Om os
Bjærgningssektionen er en del af Stabskompagniet ved 1. Panserinfanteribataljon hos Gardehusarregimentet på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Ved kompagniet hersker en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og lederne.

Vi er stolte over at have en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber imod at fastholde vores position som hærens bedste stabskompagni.

Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives, hvor der til trods for et højt tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Bjærgningssektionen er en enhed hvor det faglige niveau er højt, hvor der altid findes en løsning på de opgaver, som sektionen stilles overfor.

Sektionen gennemfører primært bjærgningsopgaver i rammen af bataljonen, men støtter også med løfte- og transportopgaver på tværs i garnisonen.

Bjærgningssektionen består af 2 WISENT (panserbjærger) og 2 MILLER (hjulbjærger) med førere, skytter og kørere.
Om stillingen
Vi søger 1-3 bjærgningsbefalingsmænd.

Som bjærgningsbefalingsmand er du fører for et bjærgningskøretøj med det ansvar der følger med.

Du er sammen med sektionsføreren selv med til at uddanne og forme fremtiden for stabskompagniets bjærgningssektion.

Den endelige beslutning om din funktion, på enten den pansrede bjærgningsvogn eller hjulbjærger, vil blive besluttet efter eventuel nødvendig uddannelse og en rutineringsperiode af nogle måneders varighed.

Du kan forvente en vis kursus- og øvelsesaktivitet i forbindelse med uddannelsen, derfor skal du være afklaret med, at du i perioder skal være mange dage væk fra hjemmet.
Om dig
Du er sergent, eller som minimum erfaren overkonstabel med afsluttet GSU afkortet og kan således indtræde som sergent.

Arbejde som bjærgningsbefalingsmand kræver stor fleksibilitet.

Arbejdet kan til tider være præget af lange perioder uden opgaver på det primære arbejdsområde.

Når der opstår behov for løsning af bjærgningsopgaver, sker det ofte med kort varsel, opgaverne er ofte fysisk krævende og tager lang tid at løse.

Som udgangspunkt løses alle opgaver øjeblikkeligt når de opstår, uanset geografisk placering og tidsforbrug i forhold til daglig tjeneste.

Du skal være fysisk stærk og have et godt praktisk håndelag.

Du skal have interesse og god forståelse for mekanik, i særdeleshed mekanik som indgår i pansrede- og hjulkøretøjer.

Derudover skal du være interesseret i at øge din teoretiske, tekniske og mekaniske viden og arbejde teoretisk med blandt andet matematik.

Det er en fordel, men ikke et krav at du er mekaniker eller har erfaring med dette fagområde.

Ligeledes har du kørekort kategori B samt kørekort kategori C / CE, gerne omskolet til og har brugererfaring med mindst én type pansret bæltekøretøj.

Du skal kunne erhverve kørekort.

Det forventes, at du har gode kundskaber i matematik og kan håndtere både mundtlig og skriftlig engelsk.

Vi forventer, at du er villig til at forrette tjeneste ved bjærgningssektionen i en årrække.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale med henblik på gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for Stabskompagniet, kaptajn Henrik Vestergaard Karnøe på telefon 25 66 48 40 eller via mail på GHR-1B-500A@MIL.DK eller Sektionsfører bjærgning oversergent Henrik Julegaard Jensen på telefon 25 66 48 36 eller via mail på GHR-1B-530A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 22. februar 2019 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

22.02.2019

Indrykningsdato

08.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent