Sagsbehandler til Hjemmeværnskommandoens Ledelsessekretariat


Sagsbehandler til Hjemmeværnskommandoens Ledelsessekretariat

Er du en operativt erfaren major eller orlogskaptajn? Har du lyst til at arbejde tæt på det strategiske niveau i Hjemmeværnet? Og er du god til at holde mange bolde i luften?

Så er du måske vores nye medarbejder i Ledelsessekretariatet.
Om os

Koordinationsdivisionen er en af tre divisioner i Hjemmeværnskommandoen og håndterer tværfaglige områder som eks. kontakten til partnerelementer, administrativ støtte til staben, støtte til ledelsen m.v.
Hjemmeværnskommandoens ledelsessekretariat består af i alt 20 medarbejdere med vidt forskellige baggrunde og er en afdeling i stabens Koordinationsdivision.

Afdelingen består af et koordinationselement, et adjudanturelement og et kommunikationselement. Den aktuelle stilling er én af i alt 5 stillinger i koordinationselementet.

Ledelsessekretariatets medarbejdere planlægger, koordinerer og gennemfører en række små og store arrangementer med ledelsesmæssig eller strategisk fokus. De daglige opgaver erkoordinationaf Hjemmeværnsstabens opgaver, drift og udvikling, udvikling af koncepter, juridisk støtte, facilitering af chefmøder, rådgivningsopgaver m.v.

Faglighed og professionalisme tillægges vægt, samtidig med at vi bevarer enen god og kammeratlig tone. Vi er bevidste om værdien af godt humør og passer på hinanden i det daglige Vi arbejder i flade strukturer og gerne i projektorganisationer, hvor vi til stadighed hjælper og udvikler hinanden.
Om stillingen

Som sagsbehandler i ledelsessekretariatet er du en del af det team, der støtter stabschefen og Hjemmeværnsledelsen. Du bliver tildelt en række faste opgaver, som relaterer sig til stabens ordinære mødevirksomhed og sagsbehandling samt bidrager til løsningen af en række ad hoc opgaver.

De faste opgaver omhandler blandt andet:

• Forankring af Hjemmeværnskommandoens Styringskoncept.

• Langsigtet planlægning og koordination for Hjemmeværnsstaben

• Afholdelse af Hjemmeværnskommandoens møder i Hjemmeværnets Landsråd.

• Afholdelse af udvalgte events som eks. årlig samling af underafdelingschefer i Hjemmeværnet

• Støtte til gennemførelse af Hjemmeværnskommandoens og Hjemmeværnstabens Ledelsesmøder.
Om dig

Vi forestiller os, at du er major/orlogskaptajn og har gennemført Stabskursus VUT II/L / Master i Militære Studier (MMS). Alternativt er du kaptajn/kaptajnløjtnant og er i færd med at gennemføre MMS. Du vil det tilfælde blive ansat i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale.

Du har erfaring fra forskellige funktioner i den operative og/eller uddannelsesmæssige struktur, og vi ser gerne, at du har været udsendt i international tjeneste.

Er du kaptajn/kaptajnløjtnant, som ønsker at udvikle dig indenfor stabstjeneste på det strategiske niveau vil der være gode muligheder for at kombinere dette med en i gangværende MMS eller en civil master.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring som sagsbehandler ved en højere stab.

Din tjenestebaggrund er ikke afgørende, idet dine arbejdsopgaver bliver tilpasset din baggrund og sektionens samlede kompetencer.

Som sagsbehandler i Ledelsessekretariatet får du bred kontakt til en række af Hjemmeværnets interessenter, både in- og eksternt, og vi forventer, at du er udadvendt og kan kommunikere præcist og tydeligt i både skrift og tale.

Vi forventer, at du er professionel i din tilgang til opgaverne, resultatorienteret, opsøgende og i besiddelse af en god portion helhedsforståelse. Du skal endvidere være i stand til at håndtere flere sideløbende aktiviteter og have mulighed for at arbejde med en høj grad af fleksibilitet.

Endelig er det vigtigt, at du besidder en god situationsfornemmelse og kan udvise diskretion.
Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Ledelsessekretariatet OL Flemming Meinertz på telefon 2542 9800.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-Konsulent, Julie Hasforth, fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 3266 5702.

Ansøgningsfristen er den 24. februar 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

08.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent