Tværgående juridisk koordinator inden for udbuds- og kontraktsret søges til stor, ambitiøs Juridisk Afdeling


Tværgående juridisk koordinator inden for udbuds- og kontraktsret søges til stor, ambitiøs Juridisk Afdeling

Er du en god juridisk koordinator, som har styr på din juridiske metode og solid erfaring med udbuds- og kontraktsret? Og vil du være en del af en ambitiøs afdeling med særligt fokus på kompetenceudvikling? På vegne af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er Juridisk ServiceBureau på udkig efter en jurist, der trives med et stort fagligt ansvar i en tværgående rolle.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Heraf er ca. 1.400 civile, mens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.

FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel og IT til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og kampfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til dette formål administrerer FMI årligt ca. 7 mia. kr. af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det altid er støtten hertil, som er i centrum.

Juridisk Afdeling består på nuværende tidspunkt af cirka 30 specialiserede juridiske medarbejdere. Det forventes, at dette tal vil stige til godt 40 juridiske medarbejdere i løbet af 2019.

Attraktivt læringsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling og specialisering:

Juridisk Afdeling har en klar og ambitiøs vision om at være de bedste i staten inden for deres område. Derfor arbejder vi også målrettet på at løfte potentialet i automatisering og kunstig intelligens og inkorporere det i vores daglige juridiske arbejde. Vi tror på, at det kan forbedre kvaliteten og effektiviteten af vores samlede indsats.

Du kommer til at arbejde sammen med specialiserede og dygtige kolleger i en Juridisk Afdeling med stor fokus på vidensdeling og kompetenceudvikling med reference til sektionscheferne. Juridisk Afdeling ligger blandt de højeste i medarbejdertilfredshed målt på tværs af FMI vedrørende psykisk arbejdsmiljø.

Som nyansat tilbydes du et solidt introprogram samt mentorordning:

Alle udbudsjurister deltager i et systematisk tilrettelagt uddannelsesprogram med gode muligheder for videreuddannelse – det er faktisk en pligt, at alle udvikler og dygtiggør sig i et meget fagligt miljø.

Som udbudsjurist i Juridisk Afdeling bliver du en del af en ganske social afdeling, ligesom der også vil være mulighed for særdeles interessante tjenesterejser, samt mulighed for at besøge forsvarets operative enheder i Danmark og dermed opnå større indsigt i forsvarets opgaveløsning.
Om stillingen
Komplekse og udfordrende opgaver i en fagligt stærkt Juridisk Afdeling:

Opgaverne i Juridisk Afdeling er meget komplekse, og Juridisk Afdeling er fagligt ambitiøse og fokuserer på at have et fagligt stærkt miljø, hvor kompetenceudvikling vægtes meget højt, bl.a. i form af videreuddannelse, daglig juridisk sparring samt løbende undervisning og vidensdeling.

I rollen som tværgående juridisk koordinator - med det samlede overblik - vil dit fokus være på de tværgående juridiske sammenhænge i organisationen. Desuden vil du løbende støtte og vejlede dine kolleger i Juridisk Afdeling samt rapportere og briefe eksternt og internt på et strategisk tværgående niveau. Desuden vil du få et tæt samarbejde med Juridisk Afdeling og FMI’s øverste ledelse. Du vil sidde med besvarelse af politiske spørgsmål og være bindeleddet til Departementet og andre relevante offentlige myndigheder.

Dine primære arbejdsopgaver bliver:
- At være ansvarlig for kontakten til FMI’s ledelsessekretariat og Departementet, herunder særligt i forhold til politiske spørgsmål, som f.eks. § 20-spørgsmål, samråd og Forsvarsforligskredsen.
- At ajourføre ledelsen og Juridisk Afdeling om juridiske ændringer på det tværgående og strategiske niveau.
- At rådgive FMI’s øverste ledelse i forbindelse med juridisk-strategiske opgaver.
- Kommunikation og briefing, både internt og eksternt, vedrørende tværgående juridiske emner.
- Ansvarlig for at monitere eksterne juridiske impulser med henblik på omsætning til FMI’s juridiske model.
Om dig
Den ideelle kandidat kan genkende sig selv i følgende profil:
- Uddannelsesmæssig baggrund som cand.jur. eller cand.merc.jur.
- Praktisk erfaring med udbudsretten.
- Alternativt stor praktisk erfaring med kontraktretten.
- Hviler i sin juridiske metode, er strategisk tænkende og helhedsorienteret.
- Har fokus på detaljen og trives med et stort ansvar inden for komplekse juridiske fagområder.
- Kan kommunikere professionelt på både dansk og engelsk.
- Bidrager med både faglig og personlig ordentlighed.
- Du udstråler faglig stolthed og tør stå ved dine beslutninger.
- Prioriterer faglig videreudvikling og deltager gerne i faglige netværksarrangementer.
Ansættelsesvilkår
FMI tilbyder en særdeles konkurrencedygtig lønpakke inkl. en attraktiv pensionsordning, løbende kompetenceudvikling og gode muligheder for efteruddannelse.

Afhængig af erfaring bliver du ansat og aflønnet som special- eller chefkonsulent eller alternativt som fuldmægtig på trin 4-8 med et rådighedstillæg, eller efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Derudover vil der være mulighed for at forhandle tillæg. Til stillingen er knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % (9 % af rådighedstillægget for fuldmægtige).

Kandidater skal kunne sikkerhedsgodkendes i forbindelse med ansættelsesproceduren.

Rekrutteringsproces og ansøgningsfrist:

Alle henvendelser vedrørende jobbet bedes rettet til Juridisk ServiceBureau, som varetager den indledende del af rekrutteringsprocessen. Du er meget velkommen til at kontakte HR- og rekrutteringskonsulenterne Niels Pedersen på telefon 29 72 56 83 eller via mail, niels@servicebureau.dk eller Stine Brammer på telefon 29 72 09 79 eller via mail, stine@servicebureau.dk.

Al indledende kontakt er fortrolig, og FMI får ikke kendskab til dig, før vi har din accept.

Har du yderligere spørgsmål vedrørende jobbet, er du også velkommen til at kontakte Juridisk Chef hos FMI Anne-Mette Udsen på telefon 25 47 97 62.

Ansøgning, CV samt eksamensbevis skal være os i hænde senest d. 22. marts 2019. Stillingen er en fast fuldtidsstilling med forventet opstart d. 1. maj 2019. Samtaler afholdes løbende.

Vi vil bede dig om at søge stillingen gennem Juridisk Servicebureau via følgende link: https://app.jobmatchprofile.com/7m5qtr. (Linket skal kopieres til browser).
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

22.03.2019

Indrykningsdato

08.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent