Almen sergent Hæren 1

Bjærgningshjælper til Stabskompagniet ved 1. Panserinfanteribataljon hos Gardehusarregimentet


Bjærgningshjælper til Stabskompagniet ved 1. Panserinfanteribataljon hos Gardehusarregimentet

Er du interesseret i bjærgningstjenesten og kan du håndtere tungt grej og store køretøjer? Er du klar til at indgå i et team af kolleger, hvor ingen opgave er for svære og hvor sætningen ”det kan vi ikke” er udgået af svarberedskabet? Så er det måske dig vi skal bruge i Stabskompagniet.
Om os
Bjærgningssektionen er en del af Stabskompagniet ved 1. Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Ved kompagniet hersker en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og lederne.

Vi er stolte over at have en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber imod at fastholde vores position som hærens bedste stabskompagni.

Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives, hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Bjærgningssektionen er en enhed, hvor det faglige niveau er højt og hvor der altid findes en løsning på de opgaver, som sektionen stilles overfor.

Sektionen gennemfører primært bjærgningsopgaver i rammen af bataljonen, men støtter også med løfte- og transportopgaver på tværs i garnisonen.

Bjærgningssektionen består af to WISENT (panserbjærgere) og 2 MILLER (hjulbjærger) med førere, skyttere, og kørere.
Om stillingen
Vi søger 1-4 bjærgningsmænd, som skal indgå som besætningsmedlem på bjærgningsvogn benævnt WISENT eller MILLER.

Funktionen for besætningsmedlemmet vil blive enten kører eller signalmand, eller bjærgningshjælper, skytte, sygehjælper.

Ud over at bidrage til den daglige tjeneste, vil du forventes at skulle støtte med klargøring og vedligehold af bjærgningsvognen, dens materiel og våbensystemer.

De primære arbejdsopgaver som kører og signalmand vil være at klargøre bjærgningsvognen, dens materiel og våbensystemer til kamp.

Ligeledes vil du skulle køre i bjærgningsvognen, herunder betjene kran og spil under løsning af opgaver, samt betjene radioer på vognen under indsættelse i bjærgningsopgaver.

Du skal forestå alle vedligeholdelsesarbejder på bjærgningsvognen (brugerniveau) med hjælp fra andre besætningsmedlemmer.

De primære opgaver som bjærgningshjælper, skytte og sygehjælper vil være at betjene bjærgningsvognens primære våbensystem (STAVS) under ophold og forskydning.

Du skal sidde af under bjærgnings- og bugseringsopgaver for at arbejde på jorden sammen med bjærgningsvognens kommandør.

Derudover skal du indgå i bjærgningsbesætningen som sygehjælper og bistå køreren med vedligeholdelse af bjærgningsvognen.

Den endelige beslutning om din funktion på den pansrede bjærgningsvogn eller hjulbjærger, vil blive besluttet efter eventuel nødvendig uddannelse og en rutineringsperiode af nogle måneders varighed.

Du kan forvente en vis kursus og øvelsesaktivitet i forbindelse med uddannelsen, derfor skal du være afklaret med i perioder at være mange dage væk fra hjemmet.
Om dig
Arbejde som bjærgningsmand kræver stor fleksibilitet.

Arbejdet kan til tider være præget af lange perioder uden opgaver på det primære arbejdsområde.

Når der opstår behov for løsning af bjærgningsopgaver, sker det ofte med kort varsel, opgaverne er ofte fysisk krævende og tager lang tid at løse.

Som udgangspunkt løses alle opgaver øjeblikkeligt, uanset geografisk placering og tidsforbrug i forhold til daglig tjeneste.

Du skal være fysisk stærk og have et godt praktisk håndelag.

Du skal have interesse og god forståelse for mekanik, i særdeleshed mekanik som indgår i pansrede- og hjulkøretøjer.

Du skal derudover være interesseret i at øge din teoretiske, tekniske og mekaniske viden og arbejde teoretisk med blandt andet matematik.

Det er en fordel, men ikke et krav at du er mekaniker, eller har erfaring med dette fagområde.

Ligeledes at du har kørekort kategori B samt kørekort kategori C, og er omskolet til og har brugererfaring med mindst én type pansret bæltekøretøj.

Du skal kunne erhverve kørekort.

Det forventes, at du har gode kundskaber i matematik, samt kan håndtere både mundtlig og skriftlig engelsk.

Vi forventer, at du er villig til at forrette tjeneste ved bjærgningssektionen i en årrække.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjene-ste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konsta-belelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for Stabskompagniet, kaptajn Henrik Vestergaard Karnøe på telefon 25 66 48 40 eller via mail på GHR-1B-500A@MIL.DK eller Sektionsfører bjærgning oversergent Henrik Julegaard Jensen på telefon 25 66 48 36 eller via mail på GHR-1B-530A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 17. februar 2019 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

08.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent