Chef for Veterancentrets Videncenter


Chef for Veterancentrets Videncenter

Kunne du tænke dig at bidrage til forskningen i regi af Veterancentret, så udviklingen af veteranindsatsen fortsat kan ske på et kvalificeret grundlag? Så er det måske dig vi søger.
Om os
I Veterancentret behandler, rådgiver og støtter vi soldater, veteraner og deres pårørende, ligesom vi også forsker i veteranforhold og støtter frivillige veteranaktører. Veterancentret rummer en række forskellige fagligheder fra psykologer over forskere til rådgivere i sociale forhold. Indsatsen koordineres af en tværfaglig ledergruppe.

Videncentret er en del af Forsvarets Veterancenter, der endvidere består af Militærpsykologisk Afdeling, Rådgivnings- og Rehabiliteringsafdelingen samt Veterancentrets stab. Videncentret varetager forskning om danske veteraner og deres pårørende med henblik på løbende at kvalificere og udvikle støtten samt anerkendelsen af veteranerne. Videncentret arbejder primært på et kvantitativt grundlag inden for epidemiologisk, psykologisk, fysiologisk og sociologisk anvendt forskning og derudover samarbejder Videncentret med en række eksterne forskningsmiljøer.
Om stillingen
Som chef for videnscentret bliver din opgave primær af ledelsesmæssig karakter. Du skal i rammen af Forsvaret og Veterancentret imødekomme det øgede behov for at kunne reagere på indhentede forskningsresultater samt at videreudvikle og optimere eksisterende tiltag baseret på evidens. Du skal sikre opfyldelse af Forsvarsministeriets fastsatte mål- og resultatkrav. Samtidig skal du sikre en kvalificering af Veterancentrets indsats og synliggøre en nytteeffekt for Forsvaret, veteraner og veteraners pårørende.

Der er et strategisk behov for effektivt at kunne initiere og fastholde nationale og internationale relationer indenfor veteranområdet. For at optimere veteranindsatsen og udnytte den viden, der blandt andet ligger i Veterancentrets advisory board samt i nordisk og NATO-regi, er det vigtigt, at du kan indgå i nyttige nationale og internationale relationer.

Vi tilbyder en interessant stilling i et inspirerende forskningsmiljø, hvor vi ligger vægt på ledelse, fleksibilitet og gode samarbejdsrelationer.
Om dig
Du har gennemført en relevant akademisk uddannelse, evt. Master i Militære Studier og har én Ph. D grad inden for et relevant fagligt område (fx psykologi, folkesundhedsvidenskab, medicin, sociologi eller antropologi) samt relevant lederuddannelse- og erfaring.

Det vil være en fordel, hvis du har forskerkvalifikationer på seniorforsker- / lektorniveau, samt at du er uddannet i statistiske metoder og psykometri.

Som person tænker du i helheder og delegerer opgaver og ansvar. Du har en visionær lederprofil, der skaber energi og vilje til handling. Du identificerer og formulerer mål og motiverer dine medarbejdere til at opnå fastsatte mål. Du er en katalysator for godt samarbejde både internt og eksternt.
Du har erfaring med at arbejde med budgetter og herunder fondsansøgninger.

Du arbejder aktivt på at involvere dine medarbejdere, kollegaer og samarbejdspartnere for derved at skabe et positivt klima i dagligdagen, hvor den enkelte føler sig involveret og engageret. Du kan arbejde under pres og har erfaring med analytisk arbejde og forskning. Det vil være en fordel, hvis du har arbejdet i politisk styrede organisationer, samt at du har indsigt i Forsvaret som organisation.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Danmarks Veteranpolitik, som du gennem videnscentret formår at omsætte til gavn og glæde for Danmarks veteraner og deres pårørende.
Hvis du har erfaring med pressehåndtering, gerne både på engelsk og dansk vil det være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten.
Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom at der er mulighed for at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal i så fald stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

KONTAKT OG ANSØGING
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til chefen for Veterancentret, oberst Susanne Kiholm Lund på tlf. 4186 0270.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Nezi Olgun på tlf. 3266 5792.

Søg stillingen ved at klikke på ansøgningslinket. Du kan oploade din motiverede ansøgning, CV, eksamensbevis samt eventuelle andre bilag. Vær opmærksom på, at alle dokumenter skal tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2019 eller snarest muligt.

Ansøgningsfristen er den 10. marts 2019 og vi planlægger at afholde ansættelsessamtaler ugen efter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Veterancentret
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de proaktive indsatser kan alle veteraner og pårørende få støtte fra psykologer og socialrådgivere, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi koordinerer indsatser med interne og eksterne aktører på området. Opgaverne omfatter bl.a. produktion og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
Se www.veteran.forsvaret.dk for yderligere oplysninger.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ringsted

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

10.03.2019

Indrykningsdato

08.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent