Almen sergent Hæren 1

Chef for G2 ved 1. Brigade


Chef for G2 ved 1. Brigade

Vil du gøre en forskel for soldater og enheder i 1. Brigade?

Motiveres du af efterretningstjeneste, operationer, føring, uddannelse og ledelse?

Vil du udvikle dine kompetencer?

Så har du her en mulighed for at blive chef for G2 i 1. Brigade – men du skal kunne løse opgaverne og få tingene til at ske.
Om os
1. Brigade har sit hovedkvarter i Holstebro.

1. Brigade:
- Skal være Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions- og/eller korpsniveau.
- Skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
- Opstilles og uddannes progressivt i takt med, at ressourcer tilgår.

Tjenesten ved 1. Brigade vil give dig stor forståelse for operationer på brigadeniveauet; især i den kommende periode, hvor der udvikles en deployerbar brigade. Derudover vil du få et indgående kendskab til uddannelse af enheder, mulighed for at lære Hæren at kende samt få en af de mest operative stillinger i Hæren.
Om stillingen
Chefen for G2 vil drive forhold vedrørende fjenden og samarbejdet med indhentningsenhederne i det operative hovedkvarter. Din placering bliver i Plancenteret, og du vil indgå i et snævert samarbejde med øvrige dele af Hovedkvarteret som led i udvikling af 1. Brigades planer.

I garnisonen vil du bidrage til udvikling af rammerne planer for den deployerbare brigade i den kommende forligsperiode. Derudover vil du være ansvarlig for at skabe rammerne om militær sikkerhed under operativ opgaveløsning, i garnisonen samt i fm. Hærens Taktiske Kommunikationssystem.

En af dine primære opgaver bliver at bidrage til føreruddannelsen. Føreruddannelsen skal skabe grundlag for, at føreren kan agere i uforudsete situationer og på et spinkelt grundlag, og samtidig agere beslutsomt, handlekraftigt og hurtigt for at bevare initiativ og momentum i alle situationer. Det fordrer en aktiv og aggressiv fjende, som du skal være med til at introducere betydningen af i 1. Brigades uddannelse.

Du skal også bidrage til, at efterretningstjenesten styrkes inden for hele 1. Brigade, idet det skal ske i samarbejde med primært 1. ISTAR-bataljon.

1. Brigade skal udvikles til en deployerbar brigade med de krav, som det indebærer. Du vil få en rolle i den udvikling – også på andre områder end efterretningsområdet. Der er med andre ord gode udviklingsmuligheder for den rette.

Stab 1. Brigade vil være præget af ny geografi per 1. januar 2019, en betydelig personeludskiftning samt ændring prioritering til at fokusere på brigadens operative opgaver. Der vil dermed naturligt være mulighed for at sætte dit eget præg på dit og sektionens opgaveløsning og på brigadens udvikling – hvis du da synes, at det kan være interessant!
Om dig
Du er klar til at få operativ tjeneste og sætte dit præg på udviklingen af 1. Brigade.

Du har gennemført Operations- og Føringsuddannelse (OFU) og Videreuddannelse-II/Ledere (VUT-II/L), Stabskursus eller andet tilsvarende kursus.

Der er mulighed for ansættelse på uddannelsesaftale, såfremt du mangler at gennemføre dele af Operations- og Føringsuddannelse (OFU) og Videreuddannelse-II/Ledere (VUT-II/L), Stabskursus eller andet tilsvarende kursus.

Du har operativ erfaring fra underafdelings- og gerne afdelingsniveauer og et solidt kendskab til vilkårene ved Hærens enheder. Samtidig skal du have et kendskab til efterretningstjenesten fra tidligere tjeneste.

Du er samarbejds- og helhedsorienteret og arbejder for helheden.

Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.

Du er ansvarsbevidst og selvstændig og kan loyalt tilpasse dig og følge direktiver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn) kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Danmark.

Ved besættelse af stillingen efter ansøgning bortfalder nuværende personlige kvalifikationstillæg, men der vil i forbindelse med ansættelse være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg/funktionstillæg.

Der vil i stillingen være krav om bestået træningstilstandsprøve, ligesom du skal kunne helbredsgodkendes med henblik på udsendelse. Stillingen er omfattet af Sundhedstriaden.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er 21. februar 2019, idet samtaler gennemføres i Holstebro eller på VTC i perioden 25. – 27. februar 2019.

Stillingen er til besættelse per 1. april 2019 eller snarest derefter. Der er tale om en fast stilling med tjeneste i Holstebro.

Har du spørgsmål til stillingen, kan de rettes til stabschefen for 1. Brigade, Palle Bo Svendsen, 4132 0481.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Ole Johnny Frederiksen ved Forsvarets personalestyrelse på tlf: 3266 5150.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning” inkl. CV. FOKUS og referencer kan vedhæftes, men er ikke et krav og kan medbringes til en evt. samtale.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

21.02.2019

Indrykningsdato

08.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent