Sagsbehandler til Operationsstaben i Forsvarskommandoen


Sagsbehandler til Operationsstaben i Forsvarskommandoen

Vi skal bruge en sagsbehandler til Planlægningssektionen J5 Nord i Operationsstabens Planlægningsafdeling i København.
Er du en erfaren officer med ambitioner? Har du talent for planlægning, og har du erfaring inden for operationsområdet - internationale og/eller nationale operationer - så er her en mulighed for at blive sagsbehandler inden for et udfordrende og dynamisk kerneområde med stor bevågenhed.
Om os
Operationsstaben er struktureret efter en traditionel J1-J9 struktur. Planlægningsafdelingen består p.t. af ca. 40 personer fra alle værn opdelt i planlægningssektionerne J5 Nord, J5 Syd og J5 Cyber Operations. Endvidere er J9 Stabilisering- og verifikationssektionen en del af planlægningsafdelingen.

Planlægningsafdelingen har bl.a. til opgave at varetage planlægningsopgaver i relation til alle Forsvarets nationale og internationale operationer. Blandt flere specifikke opgaver kan nævnes at Betjene og rådgive forsvarschefen ift. planlægning af styrkeindsættelse i Forsvarets operationer, herunder støtte til møder i NATO's Militærkomité, forsvarschefens missionsbesøg og forsvarschefens møder i andre fora m.v. Desuden har vi til at opgave at gennemføre operationsplanlægning og rådgive Forsvarsministeriets departement ift. mulige indsættelser af danske styrkebidrag med bidrag fra øvrige dele af Forsvarskommandoen og øvrige styrelser, samt udarbejde operationsplaner og beredskabsplaner med bidrag fra øvrige dele af Forsvarskommandoen og andre.

J5 Nords fokus er operationer inden for Kongeriget Danmark og Europa inkl. Arktis i nord, Middelhavet i syd og Rusland i øst.

Du bliver sagsbehandler i en sektion, der er præget af et højt arbejdstempo, dedikerede kollegaer, teamwork, høje kvalitetskrav og et stort netværk.
Om stillingen
Dine primære opgaver bliver at varetage operative planlægningsopgaver i forbindelse med indsættelse af nye styrkebidrag samt tilpasning af eksisterende styrkebidrag.

Du skal deltage i eller lede planlægningshold, der sammensættes af sagsbehandlere og eksperter fra Forsvarskommandoen med tilhørende stabe samt øvrige styrelser. Du deltager i den daglige koordination med blandt andre nationale myndigheder, de danske repræsentationer ved SHAPE, NATO-hovedkvarteret i Bruxelles samt forbindelseselementer ved strategiske samarbejdspartnere.

Som operativ planlægger arbejder du tæt sammen med Forsvarsministeriet, værnskommandoerne, Specialoperationskommandoen, Arktisk Kommando og med styrkestrukturen fra alle værn. Du vil sammen med kompetente kollegaer udarbejde beslutningsoplæg til Forsvarets øverste ledelse, herunder beskrivelse af mulige indsættelser til det politiske niveau samt operationsplaner til styrkestrukturen.

Som en del af jobbet deltager du i missionsbesøg og støtter forsvarschefens og chefen for Operationsstabens operative virke.
Om dig
Du har gennemført Videreuddannelse-II/Ledere (VUT-II/L) eller andet tilsvarende kursus. Såfremt du er kaptajn/kaptajnløjtnant og ikke har gennemført VUT II/L, MMS eller tilsvarende, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil, i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har solid erfaring fra en stab, eventuelt som sagsbehandler fra en af de tidligere operative kommandoer/værnsstabene, Forsvarsministeriets departement, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse eller Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Her har du fået erfaring med sagsbehandling i relation til indsættelse af Forsvarets kapaciteter.

Vi forventer, at du har erfaring fra internationale missioner og/eller nationale operationer, gerne inden for de sidste fem år.

Du har en solid operativ baggrund med ledelseserfaring og har gode samarbejdsevner. Du trives i et dynamisk miljø og er indstillet på, at arbejdsopgaver kan falde uden for normal arbejdstid. Du kan lide at rejse, og du befinder dig godt i internationale fora.

Du er analytisk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik over omfattende sager, og du formår med udpræget helhedsforståelse hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer. Du kommunikerer klart og præcist i skrift og tale såvel på dansk som på engelsk.

Du har en høj grad af integritet og udstråler personlig autoritet samt besidder gennemslagskraft i arbejdsgrupperegi. Du har meget gode samarbejdsevner og er i stand til effektivt at prioritere og drive en arbejdsgruppes arbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Er du kaptjan/kaptajnløjtnant vil du blive ansat som kaptajn/kaptjanløjtnant, på uddannelsesaftale og aftale om funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Der vil være mulighed for at indgå aftale om forhøjet arbejdstid (op til 42 timer ugentligt) i en begrænset periode.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef J5 Nord oberstløjtnant Søren Vinther Jensen på telefon 2870 9340.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den 3. marts 2019. Vi forventer at gennemføre samtaler i uge 11.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeirets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vii vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer der alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på at forskellighed styrker opgaveløsningen igennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

03.03.2019

Indrykningsdato

08.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent