Almen sergent Hæren 1

Rådighedsstilling – Chef for forbindelsesofficersgruppen ved Landsdelsregion Vest i Skive


Rådighedsstilling – Chef for forbindelsesofficersgruppen ved Landsdelsregion Vest i Skive

Har du lyst til at arbejde med nationale landoperationer, og er du initiativrig, selvstændig og ansvarsbevidst, så er du måske vores nye kollega.
Om os
Landsdelsregion Vest på Skive Kaserne er en selvstændig operativ niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Vi har fokus på nationale operationer og vores geografiske ansvarsområde dækker Jylland og Fyn.

Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret herunder løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde, og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejrlig og terroranslag.

Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Øst (Sjælland), Værnsfælles Forsvarskommando og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Regionsstaben har 45 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/7), Efterretnings- og Informationsoperationssektionen (G2/9) og Logistiksektionen (G1/4/8).

Regionen har kommandoen over seks hærhjemmeværnsdistrikter og råder over ca. 20.000 frivillige hjemmeværnssoldater.
Om stillingen
Forbindelsesofficersgruppen er en del af landdelsregionens stab og udsendes til samarbejdspartnere efter behov. Udover Forsvaret er gruppens primære samarbejdspartner i øjeblikket Politiet, som leder De Lokale Beredskabsstabe.

De Lokale Beredskabsstabe er placeret i hver af de seks politikredse, der findes i Landdelsregionens område. De har til opgave at koordinere den fælles indsættelse af områdets ressourcer ved eksempelvis naturkatastrofer, ulykker, større hændelser og terroranslag.

Forbindelsesofficererne kan blive udsendt til en af de seks Lokale Beredskabsstabe, der er i regionens område. De samarbejder med forbindelsesofficerer fra hærhjemmeværnsdistrikterne, herunder med frivillige hjemmeværnsfolk, som støtter distrikt og region. De kan ligeledes blive udsendt til anden samarbejdspartner såsom militære myndigheder og enheder samt til andre civile parter.

Opgaven i De Lokale Beredskabsstabe er at rådgive staben om anvendelse af Forsvarets ressourcer til løsning af den konkrete opgave på baggrund af det direktiv, chefen for Landdelsregion Vest giver forud for opgaven.

Det forventes at du deltager i Landsdelsregionens studieperioder, øvelser og chefmøder samt at du forbereder og gennemfører uddannelse af forbindelsesofficersgruppen, herunder det årlige seminar for gruppen.
Derudover vil der være mulighed for deltagelse i øvrige aktiviteter, som Landsdelsregion Vest tilbyder personel af reserven.
Om dig
Du har et bredt kendskab til de kapaciteter, som findes i det danske forsvar. Du har kendskab til beredskabsplanlægning og forståelse for, hvorledes det danske beredskab er opbygget. Det er en fordel, hvis du har erfaring som forbindelsesofficer ved en landsdelsregion, så du går ind i opgaven umiddelbart. Det er endvidere en fordel, hvis du har erfaring med operativt stabsarbejde i en landsdelsregion, da chefen for forbindelsesofficersgruppen selvstændigt skal kunne iværksætte vidensdeling til sine forbindelsesofficerer på baggrund af de enkelte faser af stabsarbejdet i regionsstaben.

Du er udadvendt og kan bevare overblikket også i pressede situationer. Du er proaktiv og opsøgende og ser mulige løsninger frem for problemer.

Du skal kunne formulere dig kort og præcist i skrift og tale. Du har mulighed for at indgå i De Lokale Beredskabsstabe med kort varsel og har mulighed for at varetage opgaven i længere tid ad gangen. Du skal forvente minimum 10 indkommanderingsdage om året.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat til oberstløjtnant af reserven og ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Stillingen kan søges af majorer M331 af reserven med stort potentiale og egnethed for udnævnelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelse i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschefen for Landsdelsregion Vest, oberstløjtnant Gert Damgaard Knudsen på telefon 20 57 66 25 mail LRGNV-STCH@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Dorthe Skov-Lindquist ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 11 eller via mail FPS-BA-BSS09@MIL.DK.

Stillingen er til besættelse pr. 1.april 2019. Den formelle ansøgningsfrist er 22. februar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 9 og 10.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer. Ansøgningen skal stiles til Dronningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 36 (HPRD) - OL-R/KK-R

Ansøgningsfrist

22.02.2019

Indrykningsdato

07.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent