Kontorchef for policyafdeling


Kontorchef for policyafdeling

Center for Cybersikkerhed (CFCS) er Danmarks nationale it-sikkerhedsmyndighed og kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet. Vores hovedformål er at styrke Danmarks evne til at imødegå cyberangreb, og vi søger nu en chef for en nyoprettet policyafdeling.
Om os
Policyafdelingen er en nyoprettet afdeling, der har ansvaret for en række policyopgaver, ledelsesbetjening og kommunikationsopgaver .

Afdelingen varetager opgaverne på tværs af CFCS i tæt samarbejde med de øvrige afdelinger med udgangspunkt i CFCS’ strategiske målsætninger. Opgaverne løses i tæt samarbejde med Ledelsessekretariatet i FE.
Om stillingen
Rammen for policyopgaverne er den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi og indeværende forsvarsforlig. Arbejdet indebærer prioritering og koordination af det internationale samarbejde om cybersikkerhed inden for EU-samarbejdet og NATO.

Kommunikationsopgaverne har fokus på både ekstern og intern kommunikation. Afdelingen rådgiver centerets øvrige enheder om kommunikation i forbindelse med udgivelser mv. og indgår som en væsentlig del af arbejdet med CFCS’ eksterne kommunikation fra det nationale situationscenter.
Opgaverne løses oftest under overholdelse af meget korte og stramme tidsfrister.
Om dig
Du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau, suppleret med lederuddannelse, samt bevist erfaring med og flair for ledelse af tværgående processer og koordination.

Vi søger en person med stor erfaring gerne fra policy- og koordinationsprocesser. Du har også gerne solid praktisk erfaring med internationalt samarbejde, herunder ikke mindst dybt kendskab til EU-samarbejdet, erfaring med sikkerhedspolitik og samarbejdet inden for NATO.

Du har dokumenteret erfaring med opbygning af tværgående processer og koordination i en politisk styret organisation. Du kan skabe stærke resultater gennem at lede og motivere andre, og du ser ledelse som en disciplin, der kræver løbende udvikling. Du er vant til at arbejde med overholdelse af skarpe tidsfrister og i perioder med en meget høj arbejdsbelastning.

Du skal have stærk politisk forståelse og evne til at omsætte tung faglig viden til brugbar kommunikation. Du har gerne solid erfaring fra et departement, samt erfaring med den nationale cyber- og informationsstrategi.

Ledelsen er engageret, hvilket kræver at du har erfaring med forandringsledelse i praksis samt motivering af denne. Du kan desuden påviselig evne til hurtigt at omsætte idé til handling, der skaber konkrete resultater.

Du har evne til at etablere og vedligeholde relevante netværk, nationalt såvel som internationalt, samt engelsk på forhandlingsniveau, skriftligt såvel som mundtligt.

Du har gerne erfaring fra arbejdet i en efterretningstjeneste, men dette er ikke et krav.


En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere.

Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37. Stillingen kan evt. besættes på åremål.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Arbejdssted:
Forsvarets Efterretningstjeneste, Holsteinsgade 63, 2100 København Ø.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for CFCS Thomas Lund-Sørensen, telefon 33 32 55 80.

Hvis du vil vide mere om løn eller ansættelsesforhold er du velkommen til at kontatke Personalesektionen, telefon 33 32 55 66 – lokal 2213 eller lokal 2201 eller HR-konsulent Tine Nielsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon : 72819124.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.
Ansøgningsfristen : 28. februar 2019
Ansættelsessamtaler Uge 11.

Ansøgning:
Ansøgning vedhæftet CV og dokumentation for uddannelse skal sendes via stillingsopslaget på www.fe-ddis.dk.

På www.fe-ddis.dk kan du finde oplysninger om FE’s opgaver og værdier samt yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

28.02.2019

Indrykningsdato

07.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent