Hæren 06

Jydske Dragonregiment søger sikkerhedsofficer


Jydske Dragonregiment søger sikkerhedsofficer

Vil du være med til at sætte retningen for den militære sikkerhed, og er du en dygtig kaptajn eller seniorsergent? Så er det dig, vi mangler!
Om os
Vi er en dynamisk arbejdsplads hvor højt humør, og en god omgangstone er værdsat.

Vi arbejder på, gennem forudseenhed, rettidig omhu, servicemindedhed og en samarbejdsvillig indsats, at støtte regimentschefen i gennemførelsen af de opgaver, regimentet er pålagt. Det gør vi blandt andet ved effektivt og fleksibelt at opbygge individuel kompetenceudvikling og internt samarbejde.

Vi har en god omgangstone og et godt socialt miljø. Vi lægger vægt på åbenhed, positive interne relationer, godt humør og høj kvalitet i opgaveløsningen.
Om stillingen
Som vores nye koordinerende sikkerhedsofficer (SIKOF) skal du sikre den fortsatte udvikling af vores sikkerhedsløsninger og endvidere afstemme, at disse er i overensstemmelse med såvel interne som eksterne krav.

Dine hovedopgaver er:

Kontakten til garnisonerede enheder, politi og civile myndigheder

Formidler beredskabsforanstaltninger til underlagte, dislokerede og midlertidig dislokerede
myndigheder, herunder snebredskabsforanstaltninger

Opdatering af garnisonens beredskabsplan

Varetage forhold ved beredskabsformidling, -forøgelse og bevogtning

Ansvarlig for regimentets risikovurdering

Ansvarlig for garnisonens sikkerhedsplan, de overordnede sikkerhedsbestemmelser og
aktuelt beredskab

Du bliver en del af GSE ledelseselement hvor der indgår bl.a. presse- og informationstjeneste, (KOMSEK), sikkerhed, kontaktvirksomhed og velfærdstjenesten. I ledelseselementet indgår i alt 8 medarbejdere. Selvom flere i elementet har specialer som har prioritet, er der lagt op til en fleksibel tilgang hos den enkelte i forhold til at løse de samlede opgaver, som ligger hos ledelseselementet.

Arbejde udenfor normal arbejdstid og i weekender kan forekomme men er ikke typisk for stillingen.
Om dig
Du er kaptajn eller seniorsergent. Du har baggrund som delingsfører, næstkommanderende og/eller chef for en underafdeling. Du har evt. erfaringer fra stabstjeneste på bataljonsniveauet og evt. også erfaring fra stabstjeneste i de højere stabe eller på skoler.

Stillingen er omfattet af sundhedstriaden og det forventes, at du er i fysisk god form. Du har bestået træningstilstandsprøven ved ansøgningstidspunktet, eller er i stand til at aflægge prøven ved ansættelsestidspunktet.

Du har gode kommunikative evner, herunder behersker du engelsk i skrift og tale. Du besidder gode IT-færdigheder og analytiske anlæg. Arbejde med KESDH/Captia og eMTEP i tidligere funktion er ønskelig.

Du kan sikkerhedsgodkendes til hemmeligt. Har du ikke sikkerhedsofficers- og/eller kryptosikkerhedsofficerskursus indstilles du til dette. Du er egnet til udsendelse og har kørekort til alm. bil.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter gældende relevant overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for garnisonsstøtteenheden, Major Brian S. Villsen på telefon 72 82 45 20, mail JDR-GSE01@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs231@mil.dk eller telefon 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er 24. februar, idet samtaler gennemføres i Holstebro eller på VTC (hvis fremmøde ikke er muligt) i perioden 26 – 27. februar 2019. Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2019 eller snarest derefter. Det vil være muligt at gennemføre hjemmearbejdsdage efter aftale.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på det i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

07.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent